ViewSonic Library >

Tag: edtech

Sức mạnh của Hệ sinh thái Giáo dục ViewSonic
Hệ sinh thái giáo dục ViewSonic kết hợp phần cứng, phần mềm và dịch vụ để trao quyền cho các nhà giáo dục, nâng cao hoạt động học tập và hợp lý hóa các hoạt động.

Đọc thêm

Open Learning Format (OLF): Tại sao đây là lựa chọn tốt nhất cho Màn hình tương tác?
Open Learning Format (OLF) là định dạng bảng trắng kỹ thuật số không phụ thuộc vào thiết bị, phù hợp với tương lai, cung cấp hỗ trợ đa phương tiện và chuyển đổi tệp, hỗ trợ học tập tối đa

Đọc thêm

5 Lợi ích của ứng dụng công nghệ trong Giáo dục
Dưới đây là một số lợi ích hàng đầu của công nghệ trong giáo dục. Mặc dù không phải là một danh sách đầy đủ, đây là một vài lý do để triển khai EdTech trong lớp học của bạn ngay hôm nay.

Đọc thêm

Đo lường Sự tương tác của học sinh với các Công nghệ số
Đo lường sự tương tác của học sinh chưa bao giờ dễ dàng đến thế! Bảng điện tử và các giải pháp EdTech khác giúp cho việc học tập chủ động trở nên dễ dàng hơn.

Đọc thêm

Ứng dụng công nghệ vào đào tạo từ xa
Những công cụ cần thiết dành cho lớp học trực tuyến. Giải pháp đào tạo từ xa hiệu quả.

Đọc thêm