ViewSonic Library > Resources > A Modern Learning Space for a New Generation of Athletes-ViewSonic Display enhance Australia’s First University Backed Esports Program

A Modern Learning Space for a New Generation of Athletes-ViewSonic Display enhance Australia’s First University Backed Esports Program

Content Overview

With this case study, discover how the Queensland University of Technology (Queensland, Australia) successfully implemented ViewSonic‘s interactive displays and gaming monitors to develop Australia‘s first university based esports program. To access the full document, please click on the download button below and fill in your information.

TAGS

Hãy nhập thông tin của bạn vào dưới đây
Quá trình tải xuống của bạn sẽ sớm bắt đầu. Vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn để nhận các thông tin mới nhất về sản phẩm của ViewSonic.

* Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đã đồng ý đăng ký nhận thư gửi từ ViewSonic theo các điều khoản về quyền riêng tư.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.