Phần Mềm Học Tập VIEWSONIC

myViewBoard Suite

Bộ phần mềm học tập toàn diện, bất khả tri về công nghệ cung cấp môi trường có thể tùy chỉnh để học đồng bộ và không đồng bộ.

Hãy cùng tham gia sử dụng myViewBoard Suite với hơn 8 triệu+ giáo viên và học sinh trên toàn thế giới


Tất Cả Những Gì Giáo Viên Cần Đều Có Trong myViewBoard Suite

Sử Dụng myViewBoard Tại Trường Học Một Cách Hiệu Quả

Quản Lý Dễ Dàng Với Tài Khoản Tổ Chức

Đặc quyền sử dụng các công cụ giáo dục nâng cao, triển khai các giải pháp toàn diện tại trường học với tài khoản Tổ Chức myViewBoard.

Tìm hiểu thêm  

Chương Trình Phát Triển Kỹ Năng Chuyên Môn Giáo Viên

Nâng cao khả năng giảng dạy của giáo viên với chương trình chứng nhận toàn diện của chúng tôi, cho phép giáo viên ứng dụng công nghệ một cách linh hoạt và hiệu quả.

Tìm hiểu thêm  

Sử Dụng Nền Tảng Bảo Mật Cao Cấp

myViewBoard được xây dựng trên nền tảng bảo mật cao nhất giúp bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu của bạn.

Tìm hiểu thêm  

Khám phá các giải pháp và câu chuyện thành công

Tìm hiểu thêm về myViewBoard Suite

ViewSonic Đồng Hành Cùng Các EdTech Hàng Đầu


Khám Phá Các Sản Phẩm Dành Cho Học Tập

Dùng Thử myViewBoard Suite Ngay

Bảo mật. Trực quan. Tương tác