THEO DÕI TRẠNG THÁI BẢO HÀNH

Vui lòng nhập số RMA hoặc S/N sản phẩm vào bên dưới đế kiểm tra tình trạng sữa chữa tại trung tâm bảo hành.

RMA Information
 


Tuyên bố từ chối trách nhiệm: ViewSonic luôn cố gắng giảm thiểu thời gian sửa chữa đối với tất cả các đơn vị chúng tôi cung cấp. Nhưng nếu việc sửa chữa không may bị trì hoãn hoặc xác định là không thể sửa chữa được, ViewSonic sẽ thay thế thiết bị đó bằng một thiết bị tương đương hoặc tốt hơn. Thời gian bảo hành còn lại từ sản phẩm hỏng của chủ sở hữu sẽ được tiếp tục tính trên sản phẩm thay thế.