• ViewBoard® IFP52-2F Series

  Tap Into
  Limitless
  Learning

  ViewBoard® IFP52-2F Series

  Tap Into
  Limitless
  Learning

 • Education
 • Education
 • Workspace

Màn Hình Tương Tác ViewBoard

Màn hình tương tác thông minh giúp kết nối mọi người với nhau để làm việc và học tập.

Tại sao lựa chọn màn hình tương tác thông minh ViewBoard?

Khám phá các tính năng nổi bật của màn hình tương tác thông minh ViewBoard.

Intuituve Interface

Giao Diện Trực Quan

Leverage the familiar technology of a smartphone at a greater scale with easy access to apps, built-in gesture commands, and a natural writing experience.

Presentations Done Your Way

Thuyết Trình Theo Cách Của Bạn

Sử dụng phần mềm tích hợp sẵn như myViewBoard Display hoặc vCast Sender để kết nối không dây với các thiết bị khác. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể sử dụng kết nối có dây như USB-C, HDMI và các kết nối phổ biến khác.

Easy Remote Management

Dễ Dàng Quản Lý Từ Xa

Dễ dàng kiểm soát toàn bộ các màn hình tương tác thông minh ViewBoard trong mạng lưới của tổ chức. Thiết lập cài đặt và cập nhật OTA từ xa một cách nhanh chóng.

myViewBoard Suite

myViewBoard Suite

Get the myViewBoard software suite containing annotation tools and multiple presentation options plus access to cloud storage and video-assisted learning.

Tìm hiểu thêm về màn hình tương tác thông minh ViewBoard

Bộ công cụ mở rộng để tối ưu hóa khả năng trình chiếu của màn hình tương tác thông minh.

Liên hệ với Chuyên Gia

Khám phá các tính năng của màn hình tương tác thông minh ViewBoard.

Câu chuyện thành công

Trường tiểu học Ghaf ứng dụng mô hình lớp học thông minh ViewSonic

Nâng cao kết quả học tập trên lớp và từ xa với mô hình học tập kết hợp ViewSonic tại trường tư thục Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

Giải Pháp và Câu Chuyện Thành Công

Tìm hiểu về màn hình tương tác thông minh ViewBoard giải quyết các vấn đề trong quá trình giảng dạy của giáo viên.