Cộng Đồng Giáo Dục ViewSonic

Tham gia cộng đồng giáo viên để chia sẻ kiến thức và hỗ trợ nhau cùng phát triển. Tại đây giáo viên có thể cùng nhau chia sẻ các nguồn tài nguyên đổi mới, cập nhật thông tin mới nhất về tin tức và sự kiện EdTech.

Cộng Đồng Được Dẫn Dắt Bởi Giáo Viên

Cộng Đồng Giáo Dục ViewSonic là nơi giành cho các giáo viên trên toàn thế giới kết nối và chia sẻ kiến thức, tài liệu và thông tin để cùng nhau phát triển. Các giáo viên cần cài đặt tài khoản myViewBoard miễn phí để tham dự cộng đồng này.


Tại sao nên tham gia Cộng Đồng Giáo Dục ViewSonic?

Trung Tâm Các Nhà Giáo Dục

Tham gia vào môi trường tương tác với các giáo viên từ khắp nơi trên thế giới. Các nhà giáo dục sẽ có cơ hội trao đổi ý tưởng và học hỏi lẫn nhau qua các kênh diễn đàn.

Không Ngừng Học Hỏi

Khám phá Trung Tâm Học Tập đa dạng của chúng tôi để phát triển kỹ năng cá nhân và chuyên môn của bạn. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu các hướng dẫn, thủ thuật và bài viết để cập nhật xu hướng mới nhất trong lĩnh vực công nghệ giáo dục (EdTech).

Truy Cập Các Nguồn Tài Nguyên

Khám phá các tài liệu được tạo ra bởi cộng đồng giáo viên hoặc truyền cảm hứng cho người khác với tài nguyên của bạn. Tham gia vào các buổi hội thảo trực tuyến và đóng góp những ý kiến để chúng tôi ngày càng hoàn thiện phần mềm hỗ trợ giáo viên tốt hơn nữa.

Bạn đã sẵn sàng gia nhập cộng đồng giáo viên toàn cầu?

Bạn đã có tài khoản myViewBoard? Đăng nhập tại đây

Đăng nhập tại đây