Sản phẩm

Máy tính khoảng cách

Bộ lọc

Bộ lọc

Xóa tất cả

Đã chọn

Xóa

Nguồn sáng

Xóa

Các ứng dụng

Xóa

Độ phân giải

Xóa

Độ sáng

Xóa

Tỷ lệ phóng

Xóa

Đặc trưng

25 các kết quả
LS510WE
MỚI VỀ

LS510WE LED

Máy chiếu LED 3,800 ANSI Lumens WXGA dành cho doanh nghiệp và giáo dục

LS610WHE
MỚI VỀ

LS610WHE LED

Máy chiếu LED 4,500 ANSI Lumens WXGA dành cho doanh nghiệp và giáo dục

LS740HD
MỚI VỀ

LS740HD Laser

Máy chiếu Laser 5,000 ANSI Lumens 1080p

LS740W
MỚI VỀ

LS740W Laser

Máy chiếu Laser 5,000 ANSI Lumens WXGA

PS502X
MỚI VỀ

PS502X

Máy chiếu gần 4,000 ANSI Lumens XGA

LS500WE
BÁN CHẠY

LS500WE LED

Máy chiếu LED 3000 Lumen WXGA dành cho doanh nghiệp và giáo dục

LS500WH
BÁN CHẠY

LS500WH LED

Máy chiếu LED 2,000 Lumen WXGA dành cho doanh nghiệp và giáo dục

LS500WHE
BÁN CHẠY

LS500WHE LED

Máy chiếu LED 3,500 Lumen WXGA dành cho doanh nghiệp và giáo dục

LS500WHP
BÁN CHẠY

LS500WHP LED

Máy chiếu LED 3,600 Lumen WXGA dành cho doanh nghiệp và giáo dục

LS550WE
BÁN CHẠY

LS550WE LED

Máy chiếu LED 3000 Lumen WXGA dành cho doanh nghiệp và giáo dục

LS550WHE
BÁN CHẠY

LS550WHE LED

Máy chiếu LED 3,500 Lumen WXGA dành cho doanh nghiệp và giáo dục

LS920WU
BÁN CHẠY

LS920WU Laser

Máy chiếu Laser chuyên dụng ANSI Lumens 6,000

LS710HD
Sắp Về

LS710HD Laser

Máy chiếu Laser siêu gần chuyên dụng 4,200 ANSI Lumens, 1080P

LS751HD
Sắp Về

LS751HD Laser

Máy chiếu Laser chuyên dụng 5000 ANSI Lumens

PA700S
Sắp Về

PA700S

Máy chiếu Doanh nghiệp và Giáo dục 4,500 ANSI Lumens SVGA

PA700W
Sắp Về

PA700W

Máy chiếu Doanh nghiệp và Giáo dục 4,500 ANSI Lumens WXGA

PA700X
Sắp Về

PA700X

Máy chiếu Doanh nghiệp và Giáo dục 4,500 ANSI Lumens XGA

CPB600X

CPB600X

Máy chiếu 4200 Lumen XGA dành cho doanh nghiệp và giáo dục

LS831WU

LS831WU Laser

Máy chiếu Laser siêu gần 4500 Lumen WUXGA

LS850WU

LS850WU Laser

Máy chiếu Laser chuyên dụng 1080P ANSI 5,000 Lumens

LS860WU

LS860WU Laser

ViewSonic Máy chiếu Laser chuyên dụng 5,000 Lumens

LS921WU

LS921WU Laser

Máy chiếu Laser gần chuyên dụng 6,000 Lumens

PS501W

PS501W

Máy chiếu WXGA khoảng cách ngắn cho ngành giáo dục với độ sáng 3,600 ANSI Lumens

PS501X

PS501X

Máy chiếu gần dành cho giáo dục với độ sáng 3,600 ANSI Lumens

PS750X

PS750X

Máy chiếu cho giáo dục với cường độ sáng 3,300 Lumens và độ phân giải XGA