Sản phẩm

Sản phẩm

Kích thước màn hình

Độ phân giải

Độ sáng

Cổng kết nối

Cổng giao tiếp

Tính năng

IFP5550-3

IFP5550-3

IFP5550-3 Màn hình tương tác thông minh 55 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP5550-3/scaled/IFP7550-3_F01_pc_m.jpg

Call retailer

IFP6550-3

IFP6550-3

IFP6550-3 Màn hình tương tác thông minh 65 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP6550-3/scaled/IFP6550-3_F01_pc_m.jpg

Call retailer

IFP7550-3

IFP7550-3

IFP7550-3 Màn hình tương tác thông minh 75 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP7550-3/scaled/IFP7550-3_F01(1)_pc_m.jpg

Call retailer

IFP8650-3

IFP8650-3

IFP8650-3 Màn hình tương tác thông minh 86 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP8650-3/scaled/IFP8650-3_F01_pc_m.jpg

Call retailer

IFP9850-3

IFP9850-3

IFP9850-3 Màn hình tương tác thông minh 98 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/IFP9850-3_F01_m.jpg

Call retailer

VPC10-WP-3

VPC10-WP-3

VPC10-WP-3 PC Windows gắn trong cho ViewBoard® IFP8650/7550/6550/5550

/vn/asset-files/images/Detachable-PC-modules/scaled/VPC10-WP_L01_m.jpg

Call retailer

VPC12-WPO-7

VPC12-WPO-7

VPC12-WPO-7 PC gắn trong cho màn hình tương tác ViewBoard®

/vn/asset-files/images/slides/_slot-in_pc/VPC12-WPO-7/scaled/DSC_9768_m.jpg

Call retailer

VPC14-WP-3

VPC14-WP-3

ViewSonic VPC14-WP-3 PC Windows gắn trong cho dòng sản phẩm ViewBoard® IFP50 series

/vn/asset-files/images/Detachable-PC-modules/scaled/VPC10-WP_L01_m.jpg

Call retailer

VB-CAM-001

VB-CAM-001

VB-CAM-001 1080p Ultra-wide Web Camera

/vn/asset-files/images/slides/_camera/VB-CAM-001/scaled/VB-CAM-001_RF02_m.jpg

Call retailer

ViewBoard® Cast

ViewBoard® Cast

ViewBoard® Cast Share any content from any mobile device to ViewBoard®

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/ViewBoard-Cast_Cover_m.jpg

Call retailer

IFP5550-2

IFP5550-2

IFP5550-2 Màn hình tương tác thông minh 55 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP5550-2/scaled/IFP5550-2_F01_m.jpg

Call retailer

IFP6530

IFP6530

IFP6530 Màn hình tương tác thông minh 65 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP6530/scaled/IFP6530_F01_m.jpg

Call retailer

IFP6550

IFP6550

IFP6550 Màn hình tương tác thông minh 65 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

Optional PC-Module available

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/IFP6550_F01_m.jpg

Call retailer

IFP6550-2

IFP6550-2

IFP6550-2 Màn hình tương tác thông minh 65 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP6550/scaled/IFP6550-2_F01_m.jpg

Call retailer

IFP6560

IFP6560

IFP6560 Màn hình tương tác thông minh 65 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

Optional PC-Module available

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/IFP6560_F01_m.jpg

Call retailer

IFP6570

IFP6570

IFP6570 Màn hình tương tác thông minh 65 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP70/scaled/IFP6570_F01_m.jpg

Call retailer

IFP7530

IFP7530

IFP7530 Màn hình tương tác thông minh 75 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP7530/scaled/IFP7530_F01_m.jpg

Call retailer

IFP7550

IFP7550

IFP7550 Màn hình tương tác thông minh 75 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

Optional PC-Module available

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/IFP7550_F01_m.jpg

Call retailer

IFP7550-2

IFP7550-2

IFP7550-2 Màn hình tương tác thông minh 75 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP7550/scaled/IFP7550-2_F01_m.jpg

Call retailer

IFP7560

IFP7560

IFP7560 Màn hình tương tác thông minh 75 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

Optional PC-Module available

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/IFP6560_F01_m.jpg

Call retailer

IFP8650

IFP8650

IFP8650 Màn hình tương tác thông minh 86 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

Optional PC-Module available

/vn/asset-files/images/commercial-display/scaled/IFP8650_F01(1)_m.jpg

Call retailer

IFP8650-2

IFP8650-2

IFP8650-2 Màn hình tương tác thông minh 86 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP8650/scaled/IFP8650-2_F01_m.jpg

Call retailer

IFP8670

IFP8670

IFP8670 Màn hình tương tác thông minh 86 inch ViewBoard® với độ phân giải 4K

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP70/scaled/IFP8670_F01_m.jpg

Call retailer

ViewBoard Mini IFP2410

ViewBoard Mini IFP2410

ViewBoard Mini IFP2410 Màn hình tương tác thông minh 24 inch với độ phân giải Full HD

/vn/asset-files/images/slides/_interactive_flat_panel/IFP2410/scaled/ifp2410_front_hires_1_m.jpg

Call retailer

Compare

Select up to 3 product to compare their specifications.

Select Your Region