GIẢI PHÁP

Tăng Khả Năng Tương Tác Trong Lớp Học

Làm việc theo nhóm là trọng tâm của nền giáo dục hiện đại. Nâng cao sự tự tin và năng lực của học sinh với sự hợp tác do EdTech hỗ trợ.

Tại sao sự hợp tác trong lớp học lại quan trọng đối với mọi người?

Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ là một chỉ số hàng đầu báo hiệu sự thành công trong tương lai.

Học sinh tương tác với các bạn cùng lớp để hoàn thành mục tiêu chung.

Thành công được chia sẻ cải thiện sự tự tin và giúp thể hiện bản thân.

Sử dụng hiệu quả công nghệ cải thiện giao tiếp.


CÁO BẠCH

12 hoạt động do học sinh tự chủ xây dựng nền tảng học tập kết hợp trong lớp học


Tham gia cùng các trường học trên toàn thế giới trong cuộc cách mạng học tập kết hợp để cho phép học sinh thể hiện bản thân và cộng tác tốt hơn.

Nhận Cáo Bạch  
Nhiêu tài nguyên hơn  

Lợi ích của sự cộng tác trong lớp học

Giáo viên và học sinh có thể kết nối và cộng tác dễ dàng hơn bao giờ hết.

Cải thiện sự tương tác

Các bài học và giao tiếp ngang hàng trở nên hiệu quả hơn nhờ các công cụ trình bày hiện đại.

Thực hành lãnh đạo

Học sinh học cách làm việc cùng nhau cũng học cách làm việc đa năng trong nhóm của họ.

Giao tiếp tốt hơn

Giáo viên và học sinh làm việc cùng nhau để có ý tưởng tốt hơn và hiểu biết sâu hơn trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

Những hiểu biết sâu sắc về việc giảng dạy kỹ năng thuyết trình

Xem sự khác biệt mà các bài thuyết trình hiệu quả sẽ tạo ra