GIẢI PHÁP

Cải thiện kết quả học tập

Học sinh muốn đạt kết quả cao. Hỗ trợ học sinh phát huy tiềm năng của họ với một môi trường học được tối ưu hóa để đạt được mục tiêu

Làm thế nào để bạn tạo ra một lớp học giúp học sinh đạt kết quả tối ưu?

Học sinh thể hiện tốt hơn trong một môi trường học tốt.

Các hoạt động học tập nhập vai giúp kết nối học sinh với tư liệu học

Thước đo hiệu quả cung cấp một lộ trình để thành công.

Phản hồi và giao tiếp liên quan từ học sinh trong giáo dục


CASE STUDY

Hỗ trợ Sinh viên của Trường Cao đẳng Công giáo St Paul với Màn hình tương tác ViewSonic ViewBoard


Giáo viên, sinh viên và các nhà quản lý CNTT đều thích cách ViewBoard tích hợp vào việc dạy và học.

ĐỌC CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG  
NHIÊU TAI NGUYÊN HƠN  

Lợi ích của Môi trường Lớp học tối ưu hóa Kết quả

Kết quả học tập được cải thiện khi lớp học có các công cụ phù hợp và thiết kế tối ưu

Kết quả được nâng cao

Các công cụ phù hợp giúp học sinh đạt được mục tiêu học tập dễ dàng hơn.

Cải thiện khả năng hiểu

Sự kết hợp giữa các phương tiện hình ảnh và âm thanh hấp dẫn và cách thiết lập hiệu quả giúp học sinh học và áp dụng kiến thức của mình dễ dàng hơn.

Tương tác tốt hơn

Học sinh học tập và làm việc cùng nhau tốt hơn khi lớp học được thiết lập để hợp tác.

Kiến thức giáo dục về cải thiện kết quả của học sinh

Tạo sự khác biệt với sự kết nối và sự cộng tác