GIẢI PHÁP

Thu hút sinh viên một cách trực quan

Học sinh tham gia là những người tham gia tích cực vào việc hợp tập của chính họ. Các giải pháp giáo dục ViewSonic thu hút sự chú ý của học sinh.

Tại sao sự tương tác trực quan lại quan trọng?

Học sinh tham gia có khả năng chú ý, theo dõi và nhớ lại tốt hơn.

Thu hút sự chú ý của học sinh bằng nội dung đa phương tiện.

Khuyến khích suy nghĩ rõ ràng hơn với đầu vào trực quan.

Tương tác trực tiếp với nội dung trên màn hình như một lớp học.


CASE STUDY

Học Tập Kết Hợp và Tương Tác Trực Quan với ViewSonic Education


Với việc sử dụng màn hình tương tác thông minh ViewBoard và bộ công cụ giảng dạy kỹ thuật số myViewBoard, trường đại học Batangas State đã thành công trong việc thúc đẩy khả năng tương tác của sinh viên khi học trên lớp và học trực tuyến.

ĐỌC SƠ LƯỢC VỀ GIẢI PHÁP  
NHIÊU TAI NGUYÊN HƠN  

Lợi ích của Môi trường Học tập Trực quan

Cung cấp cho sinh viên của bạn một bức tranh rõ ràng hơn với phương tiện trực quan

Tăng sự chú ý

Thu hút nhiều sự chú ý của học sinh hơn
với nhiều phương tiện truyền thông.

Tăng cường hiểu biết

Sử dụng nhiều ví dụ hơn để truyền đạt ý tưởng tốt hơn.

Cải thiện kết quả

Cải thiện hiệu suất của học sinh
thông qua giảng dạy trực quan.

Lãnh đạo tư tưởng với sự tương tác của sinh viên

Hãy xem sự khác biệt mà một nền giáo dục đa phương tiện truyền thông sẽ tạo ra.