GIẢI PHÁP

Khuyến khích Học Tập Hòa Nhập

Mỗi học sinh có nhu cầu học tập riêng. EdTech cung cấp cơ hội học cho tất cả học sinh với khả năng tiếp cận và kết nối được nâng cấp

Điều gì tạo nên một môi trường học tập hòa nhập?

Công nghệ hiện đại có thể phá bỏ các rào cản và tạo ra một môi trường hỗ trợ cho tất cả người học

Tất cả học sinh đều có thể tham gia các bài học.

Giáo viên có khả năng tập trung vào nhu cầu của học sinh.

Lớp học được thiết kế cho sự đa dạng của học sinh.


SƠ LƯỢC VỀ GIẢI PHÁP

Giải pháp ViewSonic cho Học tập Hòa nhập


Tìm hiểu thêm về cách vượt qua những trở ngại để giúp việc học trở nên dễ tiếp cận hơn.

ĐỌC SƠ LƯỢC VỀ GIẢI PHÁP  
NHIÊU TAI NGUYÊN HƠN  

Lợi ích của Lớp học Hòa nhập đích thực

Môi trường học tập lấy sinh viên làm trung tâm khuyến khích sự tham gia của người học vào giáo dục của họ một cách tự nhiên.

Kết quả tốt hơn

Một lớp học hòa nhập có thể điều chỉnh để phù hợp với mọi khả năng, phong cách và trình độ học tập.

Tăng cảm giác thân thuộc

Học sinh được khuyến khích thể hiện cá tính của mình và sự khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa.

Giáo dục toàn diện

Học sinh có không gian được là chính mình có thể tận hưởng trải nghiệm giáo dục tốt hơn.

Giải pháp học tập tương tác từ ViewSonic

Công nghệ tích hợp tốt hơn hơn tổng các bộ phận của nó gộp lại

Tìm hiểu thêm về các lớp học hòa nhập từ các đơn vị dẫn đầu trong ngành

Tạo sự khác biệt trong cuộc sống của học sinh với trải nghiệm giáo dục đa dạng