Chương Trình Phát Triển Kỹ Năng Chuyên Môn

Chương trình phát triển kỹ năng bản thân của ViewSonic® giúp cho các thầy cô giáo tự chủ và sáng tạo dạy học với công nghệ. Mở rộng kỹ năng giảng dạy và cập nhật các xu hướng giáo dục thông qua các khóa đào tạo trực tiếp và các lớp học trực tuyến.

Chương trình cấp giấy chứng nhận cho giáo viên

Kết hợp đam mê giảng dạy với những công nghệ mới nhất để nâng cao phương pháp giảng dạy của bạn. Đăng ký các khóa Chương Trình Phát Triển Kỹ Năng Chuyên Môn của chúng tôi để mở rộng kiến thức về myViewBoard, phát triển kỹ năng chuyên môn và có cơ hội trở thành trở thành chuyên gia được chứng nhận của myViewBoard.


Khai thác tối ưu phần mềm myViewBoard!

Truy cập vào trung tâm video myViewBoard, myViewBoard wiki và cộng đồng các nhà giáo dục để cập nhật thông tin mới nhất.