ViewSonic Library > Resources > ViewSonic Projectors Bring Hyper-Realistic Vehicle Interior Experience to VinFast’s Vietnam Unveiling Event

ViewSonic Projectors Bring Hyper-Realistic Vehicle Interior Experience to VinFast’s Vietnam Unveiling Event

Content Overview

With this case study, discover how VinFast, Vietnam‘s first volume automotive manufacturer, leveraged ViewSonic‘s high-res projectors to give thier guests a real feel for what it is like to be inside VinFast‘s luxury vehicles. To access the full document, please click on the download button below and fill in your information.

TAGS

Hãy nhập thông tin của bạn vào dưới đây
Quá trình tải xuống của bạn sẽ sớm bắt đầu. Vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn để nhận các thông tin mới nhất về sản phẩm của ViewSonic.

* Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đã đồng ý đăng ký nhận thư gửi từ ViewSonic theo các điều khoản về quyền riêng tư.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.