ViewSonic Library > Resources > ViewSonic Implements Hybrid Learning in Akadimos

| Jun 23 2022 Case Study

ViewSonic Implements Hybrid Learning in Akadimos

Latest Update: 2022/06/29

Content Overview

With this case study, discover how Akadimos (Greece) leveraged ViewSonic‘s EdTech solutions to implement an engaging and interactive hybrid learning environment. To access the full document, please click on the download button below and fill in your information.

Hãy nhập thông tin của bạn vào dưới đây
Quá trình tải xuống của bạn sẽ sớm bắt đầu. Vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn để nhận các thông tin mới nhất về sản phẩm của ViewSonic.

* Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đã đồng ý đăng ký nhận thư gửi từ ViewSonic theo các điều khoản về quyền riêng tư.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.