ViewSonic Library > Resources > ViewSonic Implements Smart Learning Solutions​ at Ghaf Primary School (UAE)​

Giáo Dục | Nov 09 2021 Case Study

ViewSonic Implements Smart Learning Solutions​ at Ghaf Primary School (UAE)​

Latest Update: 2022/06/29

Content Overview

With this case study, discover how the Ghaf Primary School (UAE) leveraged ViewSonic‘s EdTech solutions to create an engaging and interactive learning environment. To access the full document, please click on the download button below and fill in your information.

Hãy nhập thông tin của bạn vào dưới đây
Quá trình tải xuống của bạn sẽ sớm bắt đầu. Vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn để nhận các thông tin mới nhất về sản phẩm của ViewSonic.

* Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đã đồng ý đăng ký nhận thư gửi từ ViewSonic theo các điều khoản về quyền riêng tư.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.