ViewSonic Library > Resources > ViewSonic Direct View LED Display Brightens Up College President’s Boardroom

Doanh Nghiệp | Oct 14 2021 Case Study

ViewSonic Direct View LED Display Brightens Up College President’s Boardroom

Latest Update: 2022/07/01

Content Overview

With this case study, discover how the Georgia Military College (Midgeville, Georgia, USA) chose to replace the ageing and dimming projector in the President‘s boardroom with a bright ViewSonic 163\” Direct View LED Display. To access the full document, please click on the download button below and fill in your information.

Hãy nhập thông tin của bạn vào dưới đây
Quá trình tải xuống của bạn sẽ sớm bắt đầu. Vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn để nhận các thông tin mới nhất về sản phẩm của ViewSonic.

* Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đã đồng ý đăng ký nhận thư gửi từ ViewSonic theo các điều khoản về quyền riêng tư.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.