ViewSonic Library > Resources > Modern Educational Insights: 12 Student-Led Activities That Bring Blended Learning To The Classroom

Modern Educational Insights: 12 Student-Led Activities That Bring Blended Learning To The Classroom

Abstract

Learn more about the Blended Learning Revolution
Your students are not just sponges to only absorb what you can teach them. They are also deep resources of knowledge to draw from.

What can they teach you about interactive technologies in the classroom?

Explore these 12 activities that have the students doing the teaching.

To access the full document, please click on the download button below and fill in your information.

TAGS

Hãy nhập thông tin của bạn vào dưới đây
Quá trình tải xuống của bạn sẽ sớm bắt đầu. Vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn để nhận các thông tin mới nhất về sản phẩm của ViewSonic.

* Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đã đồng ý đăng ký nhận thư gửi từ ViewSonic theo các điều khoản về quyền riêng tư.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.