ViewSonic Library > Resources > ViewBoard IFP50-3 Education Brochure – Global

Giáo Dục | Oct 15 2020 Brochure

ViewBoard IFP50-3 Education Brochure – Global

Latest Update: 2022/07/25

Content Overview

In this brochure, discover all the features offered by the ViewBoard IFP50-3 series. Designed for the teachers, students and IT administrators, this interactive flat panel display fosters engagement and collaboration in the classroom.
To access the full document, please click on the download button below and fill in your information.

Hãy nhập thông tin của bạn vào dưới đây
Quá trình tải xuống của bạn sẽ sớm bắt đầu. Vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn để nhận các thông tin mới nhất về sản phẩm của ViewSonic.

* Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đã đồng ý đăng ký nhận thư gửi từ ViewSonic theo các điều khoản về quyền riêng tư.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.