ViewSonic Library > Resources > Hybrid Learning System Integration Brochure

Hybrid Learning System Integration Brochure

Content Overview

ViewSonic is an all-in-one integrated solution provider that helps K-12 and higher education to seamlessly set up learning environments. Our solutions allow teachers to engage students in both formal and informal educational environments. These solutions include blended learning setups, professional/advanced/basic hybrid classroom setups, and distance learning setups.
In this brochure, discover ViewSonic‘s solutions for hybrid learning. To access the full document, please click on the download button below and fill in your information.

TAGS

Hãy nhập thông tin của bạn vào dưới đây
Quá trình tải xuống của bạn sẽ sớm bắt đầu. Vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn để nhận các thông tin mới nhất về sản phẩm của ViewSonic.

* Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đã đồng ý đăng ký nhận thư gửi từ ViewSonic theo các điều khoản về quyền riêng tư.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.