ViewSonic Library > Resources > ViewSonic Solutions to Prepare for the Future: NEXT-GENERATION DISPLAYS GIVE PRACTICAL EXPERIENCE IN EMERGING TECH

ViewSonic Solutions to Prepare for the Future: NEXT-GENERATION DISPLAYS GIVE PRACTICAL EXPERIENCE IN EMERGING TECH

Content Overview

In this solution brief, learn more about ViewSonic‘s ViewBoard and myViewBoard and how these devices serve as a great entry point for young learners who are just being introduced to touchscreen interfaces. To access the full document, please click on the download button below and fill in your information.

TAGS

Hãy nhập thông tin của bạn vào dưới đây
Quá trình tải xuống của bạn sẽ sớm bắt đầu. Vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn để nhận các thông tin mới nhất về sản phẩm của ViewSonic.

* Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đã đồng ý đăng ký nhận thư gửi từ ViewSonic theo các điều khoản về quyền riêng tư.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.