ViewSonic Library > Resources > Selcuk Ecza Deposu – ViewSonic Touch Screen Solution

Tất Cả | May 14 2019 Case Study

Selcuk Ecza Deposu – ViewSonic Touch Screen Solution

Latest Update: 2022/06/29

Content Overview

With this case study, discover how Selcuk Ecza Deposu, a Turkish pharmaceutical wholesale company, implemented ViewSonic‘s touch displays in its warehouses to speed up business processes, increase productivity, and reduce human errors. To access the full document, please click on the download button below and fill in your information.

Hãy nhập thông tin của bạn vào dưới đây
Quá trình tải xuống của bạn sẽ sớm bắt đầu. Vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn để nhận các thông tin mới nhất về sản phẩm của ViewSonic.

* Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đã đồng ý đăng ký nhận thư gửi từ ViewSonic theo các điều khoản về quyền riêng tư.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.