ViewSonic Library > Resources > The Great Western Hospital NHS Trust embraces digital transformation to tackle Covid-19 restrictions with ViewSonic ViewBoard solution

The Great Western Hospital NHS Trust embraces digital transformation to tackle Covid-19 restrictions with ViewSonic ViewBoard solution

Content Overview

With this case study, discover how the Great Western Hospital NHS Foundation Trust (Swindon, UK) worked with Design AV Europe, on implementing ViewSonc‘s ViewBoards and myViewBoard software suite to create a more interactive environment and reduce their total cost of ownership. To access the full document, please click on the download button below and fill in your information.

TAGS

Hãy nhập thông tin của bạn vào dưới đây
Quá trình tải xuống của bạn sẽ sớm bắt đầu. Vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn để nhận các thông tin mới nhất về sản phẩm của ViewSonic.

* Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đã đồng ý đăng ký nhận thư gửi từ ViewSonic theo các điều khoản về quyền riêng tư.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.