ViewSonic Library > Resources > North West London Jewish School embraces digital transformation by replacing Smartboard and projectors with ViewSonic ViewBoard solution

North West London Jewish School embraces digital transformation by replacing Smartboard and projectors with ViewSonic ViewBoard solution

Content Overview

With this case study, discover how the North West London Jewish School opted for ViewSonic‘s ViewBoard and myViewBoard environment to replace their ageing Smartboards and projectors. To access the full document, please click on the download button below and fill in your information.

TAGS

Hãy nhập thông tin của bạn vào dưới đây
Quá trình tải xuống của bạn sẽ sớm bắt đầu. Vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn để nhận các thông tin mới nhất về sản phẩm của ViewSonic.

* Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đã đồng ý đăng ký nhận thư gửi từ ViewSonic theo các điều khoản về quyền riêng tư.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.