ViewSonic Library > Resources > JE Dunn Constructs Successful Collaboration

Tất Cả | Sep 15 2019 Case Study

JE Dunn Constructs Successful Collaboration

Latest Update: 2022/06/29

Content Overview

With this case study, discover how JE Dunn Construction, a large commercial general contractor based in Kansas City, Missouri (USA), implemented ViewSonic‘s ViewBoards in its meeting rooms to enable more efficient collaboration for construction project teams. To access the full document, please click on the download button below and fill in your information.

Hãy nhập thông tin của bạn vào dưới đây
Quá trình tải xuống của bạn sẽ sớm bắt đầu. Vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn để nhận các thông tin mới nhất về sản phẩm của ViewSonic.

* Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đã đồng ý đăng ký nhận thư gửi từ ViewSonic theo các điều khoản về quyền riêng tư.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.