ViewSonic Library > Resources > Airline Catering Company Upgrades to Durable Smart Displays

Airline Catering Company Upgrades to Durable Smart Displays

Content Overview

With this case study, discover how Gate Gourmet, a leader in commercial airline catering services, implemented ViewSonic‘s smart display solutions to increase efficiency and decrease downtimes in its kitchen at the Jorge Chávez Airport in Lima, Perú. To access the full document, please click on the download button below and fill in your information.

TAGS

Hãy nhập thông tin của bạn vào dưới đây
Quá trình tải xuống của bạn sẽ sớm bắt đầu. Vui lòng nhập thông tin liên hệ của bạn để nhận các thông tin mới nhất về sản phẩm của ViewSonic.

* Bằng việc cung cấp địa chỉ email, bạn đã đồng ý đăng ký nhận thư gửi từ ViewSonic theo các điều khoản về quyền riêng tư.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.