ViewSonic Library > Eğitim > Modern Sınıflarda Öğrenci Katılımı

Modern Sınıflarda Öğrenci Katılımı

Öğrenci katılımının yüksek düzeyde olması, genellikle öğretmenlik mesleğindeki başarının bir göstergesi olarak kabul edilir. Bununla birlikte, modern sınıflarda bu tür bir katılımı yaratmak sanılandan daha zor olabilir. Üstelik öğrenci katılımının farklı yollarla ölçülebilmesi ve kavramın kendisinin evrensel olarak kabul edilmiş tek bir tanıma sahip olmaması nedeniyle, bu iş daha karmaşıklaşmıştır.

Modern sınıflardaki öğrenci katılımı ve bunun en yaygın nasıl tanımlandığı hakkında bilgi edinmek için okumaya devam edin. Ayrıca temel ölçütler ve eğitimcilerin kullanabileceği çeşitli katılım stratejileri ve aktiviteleri hakkında da bilgi vereceğiz.

Yüksek düzeyde öğrenci katılımı elde etmek, akademik başarı ve öğretim mükemmelliği için çok önemlidir. Derslerin kendileri için ilginç, eğlenceli, yararlı, anlamlı ve önemli olduğunu düşünen öğrencilerin değerli bilgileri muhafaza etme ve belirli bir konu hakkında anlamlı ve derli toplu bir bilgi edinme olasılığı yükselir.

Modern sınıflarda böyle bir öğrenci katılımı yaratmak, hem doğru katılım stratejilerinin hem de doğru katılım etkinliklerinin kullanılmasını gerektirir. Bu unsurlar yetenekli bir öğretmenle bir araya geldiğinde öğrencilerin konsantrasyonlarını sürdürmelerini ve kendi öğrenmelerine duygusal olarak yatırım yapmalarını sağlar. Bu da hem eğitimden alınan sonuçları iyileştirir hem de dersleri çok daha değerli kılar.

STUDENT ENGAGEMENT IN THE MODERN CLASSROOM

Öğrenci Katılımı Nedir?

Öğrenci katılımı yüksek kaliteli eğitimin temel gerekliliklerinden ve göstergelerinden biri olarak görülür; fakat pek çok farklı faktörden etkilendiği ve bir dizi farklı bileşenden oluştuğu için tek satırdan oluşan basit bir tanım bulmak zordur. Eğitim Reformu Sözlüğü öğrenci katılımını şu şekilde tanımlamaktadır: “Öğrencilerin öğrenirken veya eğitim alırken gösterdikleri dikkat, merak, ilgi, iyimserlik ve tutku derecesi.”

Öğrenci katılımının, öğrenciler eğitim faaliyetlerine katılmakla kalmayıp kendi eğitimlerine de yatırım yaptıklarında elde edildiği söylenebilir. Bunun kapsamına sınıf etkinliklerine katılım, duygusal katılım, motivasyon seviyeleri ve kendi eğitimlerini sahiplenme dereceleri gibi faktörler dâhildir. Ayrıca, aidiyet duygusu ve amaç gibi unsurları da dâhil etmek mümkündür.

Tam anlamıyla odaklanmış bir öğrenci, öğrenmek için net bir şekilde uğraşacak, konuyla aktif ilgilenecek ve konuyu tam olarak anlama arzusu gösterecektir. Bunları yaparken de bir sınavı geçmek veya belirli bir görevi tamamlamak için gerekli olan şeylerin ötesine gidecektir. Öğrenci katılımı fikrini izah etmek için tam zıddı olan öğrenci kopukluğu fikri ile karşılaştırma yapabiliriz. Kopukluk, kendisini motivasyon eksikliği, materyale ilgi eksikliği, sınıf etkinliklerine sınırlı katılım ve/veya akademik olarak kendini sabote etme isteği ile gösterir.

STUDENT ENGAGEMENT IN THE MODERN CLASSROOM

Öğrenci Katılım Stratejileri

Öğretmenlerin derslerine olan ilgiyi ve katılımı artırıp öğrencilerin daha fazla keyif almasını sağlamak için kullanabileceği birden çok öğrenci katılım stratejisi vardır. En popüler ve önemli stratejilerden bazıları aşağıda listelenmiştir:

Aktif Öğrenme

Aktif öğrenme kavramı, öğrencileri anlamlı etkinlikler aracılığıyla eğitim sürecine dâhil etmeye odaklanır, bu da onların ne yaptıkları ve neden yaptıkları hakkında düşünmelerine yardımcı olur. Buradaki amaç, öğrencilere derse gerçekten de katılma şansı tanımaktır.

Örneğin, öğrencilerden teorik bilgilerini gerçek dünyadaki bir duruma veya simülasyona uygulamaları veya sınıfın önünde bir sürecin nasıl işlediğini göstermeleri istenebilir. Aktif öğrenme bir deney gerçekleştirmeyi, saha araştırması yapmayı ve geleneksel bir sınıfta olması beklenen şeylerin ötesine geçen çeşitli diğer aktiviteleri de içerebilir.

Bu yaklaşım, öğrencilerin bilgileri pasif şekilde dinlemelerini ve gelecekte kullanmak üzere saklamalarını bekleyen geleneksel ve klasik eğitim anlayışından tamamen farklıdır.

Sınıf Teknolojisi

Sınıf teknolojisinin eğitim ortamlarında kullanılması, öğrencilerin çeşitli yollarla katılım sağlamasına yardımcı olabilir. Bunun en büyük avantajlardan biri, slayt gösterilerinden videolara, hatta sanal gerçekliğe kadar çeşitli içeriklerin kullanıldığı dersler oluşturma şansıdır.

EdTech (Eğitim Teknolojileri) kullanımı, farklı derslerin bir arada sunulabilmesine yardımcı olmanın yanı sıra konsantrasyon kaybını önlemek için içeriğin hızlı verilmesine ve farklı öğrenme stilleri olan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olabilir. Etkileşimli beyaz tahta teknolojisi ve çevreleyici teknoloji, öğrencilerin kendi eğitimlerine doğrudan dâhil olmalarına da yardımcı olabilir.

Oyunlaştırma

Öğrenci katılımını artırmak için kullanılan diğer bir strateji, oyun oynama öğelerinin, oyun tasarım ilkelerinin veya oyun özelliklerinin eğitim amacıyla kullanılmasını sağlayan oyunlaştırmadır. Buradaki amaç, öğrenmeyi öğrenciler için daha eğlenceli ve akılda kalıcı hale getirmek, onların ilgi duymalarını sağlamak ve öğrendikleri bilgileri hatırlama şanslarını artırmaktır.

Oyunların sınıfta kullanılması, öğrencileri meydan okumaya, bir rekabet unsuru geliştirmeye ve takım halinde çalışmaya teşvik edecektir. Oyunların kullanıldığı dersler, geleneksel ve öğretim temelli derslere kıyasla öne çıkacaktır. Araştırmalar, e-sporların okullardaki kullanımının katılımı ve duygusal bağlılığı artırabileceğini göstermektedir.

STUDENT ENGAGEMENT IN THE MODERN CLASSROOM

İş Birlikçi Öğrenme

İş birlikçi veya iş birliğine dayalı öğrenme, ekip çalışması fikrini kullanan bir öğrenci katılım stratejisidir. Öğrenciler, öğrenme hedeflerine ulaşmak veya bireysel olarak başarılması zor olabilecek şeyleri başarmak için birlikte çalışmaları gerektiği fikriyle çiftlere, küçük gruplara veya daha büyük gruplara ayrılabilir.

İş birliğine dayalı öğrenme stratejisine örnek olarak problem çözme etkinlikleri, deneyler, sunumlar ve tartışmalar gösterilebilir. Bu yöntemler, öğrenmenin sosyal yönünü geliştirmeye, öğrencilere aidiyet duygusu aşılamaya ve öğrencilerin iletişim, yetkilendirme ve uzlaşma ile ilgili becerilerini artırmaya yardımcı olabilir.

Öğrenci Katılım Etkinlikleri

Bu öğrenci katılım stratejisi, eğitim kalitesini, öğrencilerin ilgi ve bağlılık düzeyini yükseltmek için kullanılabilecek spesifik etkinlikler içerir. Bunlardan bazıları aşağıda görülebilir:

Dijital Beyaz Tahta

Dijital beyaz tahtalar, sınıflardaki siyah tahtaların işlevselliğini modern çağa taşıyan bir sınıf teknolojisidir. Modern dijital beyaz tahta yazılımları, bir siyah tahtanın geleneksel işlevleri ile eylemleri geri alma, tahtayı anında temizleme, görüntüleri, videoları veya müziği entegre etme gibi özellikleri birleştirir.

Slayt gösterileri, açıklamalar ve diğer öğeler gerçek zamanlı eklenerek kolayca görüntülenebilir ve çalıştırılabilir. Buna ek olarak, beyaz tahta yazılımları, hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından kolayca kullanılabilir. Öğrenci katılımını daha da artırabilecek bu teknolojideki son eğilimlerden biri, projektör tabanlı tahtalar yerine dokunmatik ekranların kullanılmaya başlanmasıdır.

Dijital beyaz tahta ile öğrenci katılımını artırmak hakkında daha fazla bilgi edinin.

Video Destekli Öğrenme

Video destekli öğrenme teknolojisi, hem dersleri daha eğlenceli hale getirmiş hem de ders kitapları okunarak eğitim verilen sınıflarda çok ihtiyaç duyulan bir hız değişikliği sağlamıştır. Video içeriği, önemli noktaları kısaca açıklayabilir ve hem görsel hem de işitsel yardımcılar sağlayabilir. Ayrıca, bazı derslerin daha akılda kalıcı olmasına da yardımcı olabilir.

Video destekli öğrenme, dijital beyaz tahta ve benzeri EdTech ile birlikte kullanıldığında tamamen interaktif bir deneyim haline gelebilir. Öğrencilere belirli konuları öğretmek için videoların kullanılması, bir öğretmenin dersler sırasında biraz zaman kazanmasını ve en çok ihtiyacı olan öğrencilere birebir destek vermesini de sağlar.

Video destekli öğrenme ile öğrenci katılımını artırmak hakkında daha fazla bilgi edinin.

Rol Yapma

Rol yapma etkinliklerinin amacı, öğrencilerin belirli bir ortamdaki veya durumdaki bir kişinin rolünü üstlenmeleri ve ilgili konu hakkındaki bilgilerini geliştirmek amacıyla buna göre hareket etmeleridir. Lise ve üzerindeki eğitimlerde etkili olacağını söylemek mümkündür; zira öğrencilerin karmaşık durumları ve bağlamları anlayabilmelerini gerektirir.

Rol yapma etkinlikleri, eğitim konusunun tam olarak anlaşılması ve tüm öğrencilerin dâhil olması için başlangıç araştırması, grup planlaması ve geniş ölçekte sınıf tartışmaları gibi etkinliklerle birleştirilebilir. Aktif bir öğrenme şeklidir ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

Mikro Eğitim

Öğrencilerin dikkati kolayca dağılabilir, bu da uzun süren derslerde katılımı daha zorlaştırabilir. Mikro öğrenme fikri esas olarak E-Öğrenim ile ilgilidir; ama ana fikri, derslerin ve eğitim süreçlerinin küçük ve yönetilebilir birimlere veya parçalara bölündüğü sınıf durumları için de geçerlidir.

Bir örnek vermek gerekirse, 90 dakikalık bir içeriği her biri biraz farklı şekilde öğretilen ve yaklaşık 15 dakika süren altı bölüme ayırmak, tüm dersin daha kolay dinlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, öğrencilerin dikkatlerinin dağılmış olabileceği bir sürenin sonunda her şeyi bir araya getirmeye çalışmak yerine, öğrendiklerini ders boyunca işleme şansı da verebilir.

Bu teknik, öğrencilerin dersin tamamı boyunca katılımlarını sağlamaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bilgi birikimini ve uzun dönemli akademik başarıyı da artırabilir.

STUDENT ENGAGEMENT IN THE MODERN CLASSROOM

Öğrenci Katılımını Ölçmek

Öğrenci katılımını yükseltmeye çalışırken eğitimcilerin geçmişte karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, katılım düzeyini ve bunun ne derecece arttığını ölçebilmekti. Ancak, öğrenci katılımını doğru şekilde izleme ve ölçme becerimiz, son yıllarda büyük ölçüde gelişmiştir. Aşağıda listelenen yöntemler, bu amaç için önemli bir rol oynar:

Öğrenci Katılım Anketleri

Öğrenci katılım anketleri, bir tür ders veya kurs değerlendirmesidir. Yazılı veya çoktan seçmeli olarak dijital ortamda gerçekleştirilebilir; öğrencilere eğitim etkinliği ve eğitim materyaliyle girdikleri etkileşimin kapsamını değerlendirme şansı tanır.

Öğrenci katılım anketleri, öğrencilerin gerçek görüşlerini doğrudan elde etmenin bir yolunu sunarak tahmin yürütme gereğini ortadan kaldırır. Fakat öğrencilerin eğitim kalitesine bakılmaksızın kişiliklerini sevdikleri öğretmenler için potansiyel olarak daha olumlu yanıtlar vermeleri nedeniyle önemli dezavantajları da vardır. Bu süreç diğer ön yargılardan da etkilenebilir.

Makine Öğrenmesi

Makine öğrenmesinin giderek yaygınlaşması, öğrenci katılımının ölçülme biçiminin değişmesine de yardımcı oluyor ve potansiyel olarak öz raporlamanın bazı sınırlamalarını ortadan kaldırabiliyor. Öğrenci katılımı, katılımın ve sınav performansının izlenmesinden öğrencilerin bilgisayarda ne kadar etkin olduğunun takip edilmesine, hatta izleyici tepkisini ölçen sistemler aracılığıyla öz raporlama unsurlarının tanıtılmasına kadar birçok farklı yoldan izlenebilir.

Veriler ölçütlerden bağımsız olarak buluta aktarılabilir ve makine öğrenmesi kullanılarak o sınıf için katılım düzeyi tespit edilip benzer sınıflarla karşılaştırılma yapılabilir. Böylelikle katılım düzeyinde iyileştirmeler yapmak için zamanında müdahale etmek mümkün olur.

Yüz İfadesi Tanıma

Öğrenci katılımını ölçmek için modern teknolojinin kullanıldığı en etkileyici yollardan biri de yüz ifadesi tanımadır. Makine öğrenme becerileriyle birlikte sınıflara yerleştirilen kameraları kullanarak öğrencilerin yüzlerini ve ifadelerini tanımlamak ve bunları etkileşim düzeylerini takip etmek için kullanmak mümkündür.

Yani, örneğin, teknoloji sayesinde hangi öğrencinin ilgili, heyecanlı veya mutlu, hangisinin ise sıkılmış, dikkati dağılmış veya kafası karışmış göründüğü belirlenebilir.

Dersler ve eğitim departmanları (hatta farklı akademik kurumlar) arasında bilgi toplanabilir ve elde edilen katılım düzeyine göre bir puan verilebilir. Bu yöntem, katılımla ilgili sorunların sınıf bazında tanımlanmasına izin vererek eğitimde değişiklik yapmayı önemli ölçüde kolaylaştırır.

Doğrudan Gözlem

Etkileşimi ölçmenin pekte etkin olmayan bir diğer yolu da öğretmen veya üçüncü bir kişi tarafından gerçekleştirilebilen doğrudan gözlemdir. Genel olarak amaç, aşağıda listelenenler gibi öğrenci katılımını gösteren klasik belirtilere dikkat etmektir:

  • Öğrencilerin sınıfın ön tarafına ve tahtaya doğru bakması.
  • Öğretmen konuşurken öğrencilerin dikkatle dinlemesi.
  • Öğrencilerin doğru anda not alması veya verilen görevleri yapması.
  • Öğrencilerin soru sorması, yanıt vermesi ve tartışmalara katılması.

Bu teknik, aynı zamanda öğrencilerin arkadaşlarıyla konuşması, sınıfta etrafına bakınması ve tartışmalara katılma konusunda isteksizlik göstermesi gibi kopukluk belirtilerine dikkat etmeyi de içerir. Doğrudan gözlem hassas ölçüm yapmayı zorlaştırsa da eğitimcilerin raporlama anketlerinde ortaya çıkmayabilecek bariz sorunları tespit etmesine olanak tanır.

STUDENT ENGAGEMENT IN THE MODERN CLASSROOM

Sonuç Olarak

Yüksek düzeyde öğrenci katılımı sağlamanın öneminden ne kadar bahsedilse azdır. Zira bu, eğitimin başarılı olabilmesi için gerekli bir ön koşuldur. Dersten kopan öğrencilerin bilgileri tutma, anlatılan konu hakkında genel bir bilgi edinme ve sınavlar veya ödevler sırasında tam potansiyellerine ulaşma olasılıkları çok daha düşüktür.

Öğrenci katılımı birkaç farklı yolla ölçülebilir ve bunu yapmak önemlidir. Çünkü bu ölçüm öğretmenlerin dersleri, kursları ve yaklaşımları karşılaştırmasına ve katılım düzeylerini iyileştirmek için ayarlamalar yapmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, öğrenci katılımı yalnızca öğrenciler duygusal olarak kendi eğitimlerine yatırım yaptıklarında ve buna aktif ilgi duyduklarında sağlanabilir, bu da eğitimcilerin doğru öğrenci katılım stratejilerini kullanmalarını gerektirir.

Teknolojinin öğrencilerin katılımına nasıl yardımcı olabileceği konusuna buradan göz atın. ViewSonic’in ilgi çekici dersler için geliştirdiği eğitim çözümleri hakkında daha fazla bilgi de edinebilirsiniz.