ViewSonic Library > Eğitim > eSpor > Öğrenci Performansını Artırmak için E-sporları Kullanın

Öğrenci Performansını Artırmak için E-sporları Kullanın

Okullarda ve diğer akademik ortamlarda öğrenci performansını artırmak için e-spor kullanma kavramı, bazı eğitimcilere alışılmadık görünse de bu gerçekçi bir amaçtır. Bir e-spor programından elde edilen ödülleri toplamak için bir yapıya ve bir eylem planına ihtiyacınız olacaktır.

E-sporun performans sonuçlarını nasıl artırabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin. ViewSonic ELITE profesyonel oyun monitörleri serisine de göz atabilirsiniz.

E-sporlar veya rekabetçi video oyunları, okullarda hala yeni belirmekte olan bir kavramdır. E-sporların genel popülaritesi son zamanlarda artmış olsa da, öğrenci performansını iyileştirmek için e-spor kullanma fikri hala özellikle eğitimciler tarafından iyi anlaşılmamaktadır.

Bununla birlikte, e-spor, öğrencilere eğitimleri ve ilerideki iş hayatları boyunca yardımcı olabilecek değerli beceriler ve yararlı düşünme yolları öğretmeye yardımcı olabilir. Ancak, e-spordan en iyi şekilde yararlanmak için, okullar ve diğer kurumların, bu becerileri geliştirebilmeleri için öğrencileri cihazlarla baş başa bırakmak yerine onlarla birlikte çalışmaları gerekir.

Bu makalede, öğrenciler için performans sonuçlarını iyileştirmeye yönelik beş özel hedefi daha derinlemesine inceleyeceğiz. Bunu yaparken, e-sporun bu hedefleri ulaşılabilir kılmada oynayabileceği önemli rolü de açıklayacağız.

Use Esports to Improve Student Performance

Hedef 1: Güven Oluşturarak Öğrenci Performansını Artırmak için E-sporları Kullanma

Akademik başarı söz konusu olduğunda, kendine güvenme önemli bir rol oynar. Araştırmalar, kendine güvenmenin sınavlarda performans sonuçları üzerindeki etkisinin yüzde 12‘ye kadar çıkabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, eğitimcilerin bu sorunu çözmeye çalışırken karşılaştıkları en büyük sorunlardan biri, kendine güvenme ve kendini beğenme arasındaki kafa karışıklığıdır.

Akademik performansla ilgili olarak, kendine güven, öğrencinin elindeki görevi yerine getirme becerisine ilişkin algısı olarak düşünülmelidir. Bu algı, muhtemelen yaşamları boyunca deneyimlerden etkilenecektir ve bu, öğrenci performansını iyileştirmek için e-spor kullanımının uygulanır olduğu yerdir.

E-spor sayesinde öğrenciler birkaç şekilde özgüven geliştirebilirler. Örneğin, deneme yanılma ya da stratejik düşünme yoluyla, engellerin üstesinden gelme süreci, sorunların çözümü olduğu ve öğrencilerin engellerle karşılaştıklarında ilgilerini kaybetmek yerine direnmeleri gerektiği fikrini pekiştirmeye yardımcı olabilir.

Hedef 2: Genel Öğrenci Katılımını Artırmak için E-sporu Kullanma

Okullarda akademik performansı iyileştirmeye çalışırken diğer bir yaygın hedef, öğrenci katılımını artırmaktır. Öğrenci katılımı en yaygın olarak öğrenme etkinlikleriyle etkileşim olarak tanımlanırken, bazı öğrenci katılımı tanımlarının akademik çevreye bir bütün olarak bağlılığı vurguladığını bilmek önemlidir.

Bu düşünce tarzının doğal bir uzantısı, öğrencilerin zevk aldıkları ders dışı etkinliklere katılmaya teşvik edilmesidir. Bu onların okulla bir bütün olarak daha iyi bir ilişki kurmalarına ve aidiyet duygusu geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Use Esports to Improve Student Performance

Bazı potansiyel zincirleme etkiler, öğrenme sonuçlarının iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Örneğin, e-spor kulübüne katılmak, bazı öğrencilerin dört gözle bekleyecekleri bir şey olarak katılımlarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Daha yüksek katılım, öğrencilerin akademik hedeflerine ulaşmaları için daha yüksek olasılık anlamına gelir.

Hedef 3: Derslerde Oyunlaştırmanın Kullanımına Yardımcı Olmak için E-spor’u Kullanma

Eğitimde oyunlaştırma kavramı yeni olmasa da öğretmenler bunu okullarda kullanmanın yeni yollarını bulmaktadırlar. Oyunlaştırmanın arkasındaki fikir, oyun tasarımı öğelerini sınıfa dahil ederek, dersleri olabildiğince çok öğrenci için olabildiğince eğlenceli hale getirmektir.

Dersleri daha eğlenceli hale getirmek performans sonuçlarını artırabilir ve e-sporun bu konuda yardımcı olabileceği yollardan biri, daha fazla öğrenciye video oyun kavramlarını tanıtmaktır. Bu onların sınıfa getirilen çeşitli oyunlaştırma öğelerini daha iyi anlamalarını sağlar ve bu oturumlarda da başarılı olmalarına yardımcı olabilir.

Video oyunları okul çağındaki çocuklar için popüler bir aktivite olsa da, okuldaki herkesin evinde bir video oyun konsolu veya oyun bilgisayarı olmayabilir. Bazı öğrenciler için e-spor kulübü, düzenli olarak video oyunları oynamak ve video oyunu konseptlerine aşina olmak için tek gerçek fırsatı temsil etmektedir.

Hedef 4: Öğrencileri Akademik Hedeflere Ulaşmaya Teşvik Etmek İçin E-spor Kullanımı

Birçok okulda, kolejde ve üniversitede geleneksel spor takımları ve kulüpleri, öğrencilerin motive olmalarına ve akademik ilerlemelerinden sorumlu olmalarına yardımcı olmak için kullanılır. Bu genellikle katılımın akademik hedeflerin karşılanması veya aşılması koşuluna bağlı olduğu konusunda ısrar ederek başarılır ve bu aynı şekilde e-spor aracılığıyla da yapılabilecek bir şeydir.

Okullar tarafından verilen yaygın bir mesaj da sporun ders dışı etkinlikler olduğu ve katılımın bir hak değil, bir ayrıcalık olarak görülmesi gerektiğidir. Aynı ilke e-sporlara uygulandığında, e-spor kulübü üyeleri de oyun seanslarına katılma hakkını kazanmaları gerektiği gerçeğini anlarlar.

Bu, öğrencilerin derslerde ve sınavlarda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya, notlarını yüksek tutmaya veya kendileri için belirlenen diğer akademik hedefleri karşılamaya yönelik belirgin bir teşvik sağlar. Bu yaklaşımın tam potansiyeline ulaşması için, e-spor kulübünün olabildiğince eğlenceli ve kapsayıcı olması ve böylece öğrencilerin katılmak istemesi önemlidir.

 

Use Esports to Improve Student Performance

Hedef 5: Belirli Yararlı Beceriler Geliştirmek için E-sporu Kullanma

Son olarak, akademik ortamlardaki e-spor, öğrencilerin daha geniş çalışmalarına uygulanabilecek bazı özel beceriler veya yetenekler geliştirmelerine de yardımcı olabilir. Rekabetçi video oyunu oynama, fen, matematik ve teknoloji gibi önemli alanlarda akıcılığı artırmaya yardımcı olabilir.

Bu özellikle STEAM (FTMSM) -fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik- eğitimini vurgulayan akademik kurumlarda yararlı olabilir. Bunun ötesinde, e-spor, öğrencilerin bir dizi farklı konu alanında faydalı olabilecek ekip çalışması veya işbirliği becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Sorun çözme, karar verme ve iletişim becerileri de e-spor aracılığıyla geliştirilebilirken, kulüp aracılığıyla geliştirilen sosyal beceriler de öğrencilere yaşamın her alanında iyi hizmet edecektir. En iyi e-spor kulüpleri, öğrencilerle bireysel düzeyde çalışarak, onların zayıflıklarını ele almalarına ve güçlü alanları belirlemelerine yardımcı olur.

Son Düşünceler

E-spor popülaritesi artmaya devam ettikçe ve akademik ortamlarda daha geniş bir şekilde benimsendikçe, daha fazla eğitimci öğrenci performansını artırmak için e-sporu nasıl kullanacağını anlamak isteyecektir. Sonuçta, okullardaki e-spor savunucuları, e-spor kulübünün ötesine uzanan faydalar sağladığı konusunda ısrar edeceklerdir.

Bir e-spor kulübü, öğrencilerin özgüven kazanmalarına yardımcı olabilir ve öğrencilerin akademik ortamla olan ilişkisini geliştirebilir. Kulüp, öğrencilerin oyunlaştırma kavramlarına aşina olmaları konusunda da bir rol oynayabilir; ve katılım, öğrencileri akademik hedeflerine ulaşmaya teşvik etmek için kullanılabilir.

Dahası, e-spor, öğrencilerin yalnızca okuldayken değil, aynı zamanda hayatın ilerleyen dönemlerinde de onlara yardımcı olacak becerileri öğrenmelerine rehber olabilir. Bununla birlikte, bu faydaların tam olarak gerçekleştirilebilmesi için e-spor kulübünün dikkatlice yönetilmesi ve katılımcıların belirli güç ve zayıflık alanlarının ele alınabileceği bire bir oturumlar yapılması gerekir.

Lisede bir e-spor kulübü kurmak, birçok başka faydayı da beraberinde getirebilir. Buradan daha fazla bilgi edinebilir ve rekabetçi video oyunlarının öğrencilere nasıl yardımcı olabileceğini öğrenebilirsiniz. Okulunuzda bir e-spor programı başlatmak için, ViewSonic ELITE oyun monitörleri serisini keşfedin.