How to enable debug mode on commercial displays?

1. Download ADB from: https://developer.android.com/studio/command-line/adb.html 

2. Press MENU 9 9 1 on the display's remote control to show the Service Menu or Debug Menu.

3. EP5540/ EP554T/EP5542/EP5542T: 

Service Menu > OS Setting > ADB Enable

 


4. CDE6520/CDE7520/CDE8620

Debug Menu > System Debug > ADB Switch

 


5. CDE4320/CDE5520: 

VS Admin Menu > Firmware Update > Extended Function > Adb Switch

Ostatnio zmodyfikowano: maj 2021

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami bezpośrednio jeśli nie możesz uzyskać odpowiedzi i rozwiązań dla swoich produktów ViewSonic