Monitorowanie statusu RMA

Enter the RMA number below to check the repair status

RMA Information
 


Oświadczenie: Firma ViewSonic stawia sobie za cel zminimalizowanie czasu naprawy wszystkich serwisowanych urządzeń. Ale jeśli naprawa urządzenia opóźnia się lub zostanie uznana za niemożliwą, ViewSonic wymieni je na porównywalne lub lepsze urządzenie. Pozostały czas gwarancji zostanie przeniesiony z pierwotnego i kontynuowany na wymienionym urządzeniu.