Zrównoważony rozwój

ViewSonic szanuje środowisko i zachęca do ekologicznego stylu życia.

Rosnąca ilość śmieci na wysypiskach jest problemem ogólnoświatowym. ViewSonic Europe dokłada wszelkich starań, aby być odpowiedzialną korporacją i obywatelem społeczności, który szanuje środowisko i zachęca do ekologicznego stylu życia.

Nasz :roczny raport CSR (Corporate Sustainability Responsibility) można znaleźć tutaj.

Redukcja emisji dwutlenku węgla

Being a visual solution leading company, ViewSonic reduces environmental impact by developing more energy efficient products, adopting green packaging, and improving manufacturing and transportation procedures. To set aggressive emission reduction targets and commit to achieving short/long term goals, we joined Science Based Targets initiative (SBTi) in October 2022 and have committed to reaching net-zero value chain GHGs emissions by no later than 2050.

Reaching a status of science-based net-zero emissions implies the following two conditions: • Achieving a scale of value chain emission reductions consistent with the depth of abatement at the point of reaching global net-zero in pathways that limit warming to 1.5°C with no or low overshoot. • Neutralizing the impact of any source of any residual emissions by permanently removing an equivalent volume of atmospheric CO2.

Policy for High-Risk Minerals

Minerals such as Tin, Tantalum, Tungsten, Gold (3TG), and Cobalt are mined in conflict-affected or high-risk areas such as the Democratic Republic of Congo (DRC) and adjoining countries, the revenue from the mining and trading of these minerals is a source of funding for armed groups and anti-government forces carrying out atrocities and human rights abuses. Minerals sourced from such conflict-affected or high-risk areas have the potential to promote conflict, human rights violations, and environmental degradation. ViewSonic considers mining to be an intensive process involving social and environmental risks. ViewSonic believes that the mining of metals and minerals, including Tin, Tungsten, Tantalum, Gold (so-called conflict minerals) and Cobalt mined in the DRC, as well as other minerals mined in other regions, must be managed. ViewSonic’s policy is that we want no part in any human rights violations or environmental destruction. While sourcing minerals that originate in conflict-affected or high-risk areas, we will not, by any means, tolerate, knowingly profit from, contribute to, assist with or facilitate the commission by any party of any form of human rights violations or abuses, or support operations that result in the degradation of socioeconomic and environmental stability. As a member of the Responsible Minerals Initiative (RMI), we require suppliers to adhere to this policy and expect them to support and promote compliance within the supply chain. ViewSonic takes the following actions to responsibly source minerals used in ViewSonic Monitor products. 1. Notify suppliers of the responsible minerals sourcing policy and code of conduct (harmonized with the RBA code of conduct). SREA 2. Identify and prioritize minerals for inclusion in our responsible sourcing strategy (currently Tin, Tungsten, Tantalum, Gold, and Cobalt) for our supply chains. 3. Require suppliers to conduct due diligence on prioritized minerals in accordance with OECD Guidance and provide routine reporting using the tools developed by the Responsible Minerals Initiative (RMI) to enable supply chain transparency. 4. Ensure that minerals are procured only from smelters and refiners verified as compliant with the Responsible Minerals Assurance Program (RMAP) developed by the RMI. ViewSonic requires smelters and refiners to obtain proof of compliance through their supply chains. 5. Continue to collect relevant information regarding industry trends, customer reactions, and movements in the US, EU, and other regions to assure continued compliance to future regulations. Please find our Responsible Minerals Report.

Recykling

Projektowanie pod kątem możliwości powtórnego przetworzenia ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia wpływu naszych produktów na środowisko pod koniec ich cyklu życia i obniżenia kosztów recyklingu. Projektowanie pod kątem możliwości recyklingu pozwoli nam również przejść do wewnętrznych pętli gospodarki o obiegu zamkniętym, takich jak pozyskiwanie części. Jest to jeden z obszarów, na których skupiamy się w naszym podejściu Eco Design, ponieważ pracujemy nad ciągłą poprawą ogólnej wydajności środowiskowej naszych produktów.

Zasady dotyczące odpadów ViewSonic Europe są zgodne z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), a w niektórych krajach nawiązaliśmy współpracę z organizacjami zajmującymi się recyklingiem, w których dostępne są informacje na temat ich systemu. Informacje można również uzyskać w punkcie zakupu lub kontaktując się z naszymi partnerami serwisowymi.