What is the function of power indicator in OSD menu on my monitor?

This is an indicator about power consumption ratio which is affected by some OSD settings change, ex. ECO mode and Brightness.


Here's a matrix table about ECO mode and power consumption ratio.


ECO modePower consumption ratio
Standard100%
Optimize85%
Conserve70%
Ostatnio zmodyfikowano: maj 2021

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami bezpośrednio jeśli nie możesz uzyskać odpowiedzi i rozwiązań dla swoich produktów ViewSonic