Oświadczenie o ochronie prywatności


PRZEGLĄD

Niniejsza Polityka prywatności ujawnia praktyki informacyjne firmy ViewSonic Corporation oraz należących do niej w całości podmiotów stowarzyszonych i zależnych (łącznie "ViewSonic", "my" lub "nas") w odniesieniu do naszych witryn internetowych (łącznie "Witryny").

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych, w szczególności, ale nie wyłącznie, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO UE) i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Zjednoczonego Królestwa (RODO UK), jest:

Korporacja ViewSonic

c/o ViewSonic Europe Limited
Miles Yard
10 Miles Street
SW8 1GX London
Tel.: +44 (0) 207 382 8250

Wszelkie pytania związane z kwestiami prywatności można kierować do:

data@viewsonic.com

Dla odwiedzających witrynę z Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii (UK) wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych:

c/o activeMind.legal Rechtsanwaltsgesellschaft m.b.H␣
Potsdamer Straße 3
80802 Munich
Niemcy
Tel.: + 49 (0) 89 / 919294-900
E-Mail: data@viewsoniceurope.com

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik może skorzystać z poniższych praw w dowolnym momencie, korzystając z danych kontaktowych:

Ponadto osoby odwiedzające witrynę internetową z UE, EOG lub Wielkiej Brytanii mogą w dowolnym momencie złożyć skargę do organu nadzorczego, np. właściwego organu nadzorczego w kraju lub kraju związkowym zamieszkania użytkownika lub organu odpowiedzialnego za nas jako administratora danych. Listę krajowych organów nadzorczych państw członkowskich UE można znaleźć tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en. W przypadku Wielkiej Brytanii skargę można złożyć do inspektora ds. informacji (ICO) tutaj: https://ico.org.uk/make-a-complaint

Gromadzenie informacji ogólnych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Charakter i cel przetwarzania danych:

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej, tj. gdy nie rejestruje się lub w inny sposób nie przesyła informacji, automatycznie gromadzone są informacje o charakterze ogólnym. Informacje te (tzw. pliki dziennika serwera) obejmują na przykład typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP itp.

W szczególności są one przetwarzane w następujących celach:

Nie wykorzystujemy danych użytkownika do wyciągania wniosków na jego temat. Informacje tego rodzaju są przez nas analizowane anonimowo, jeśli to konieczne, w celu optymalizacji naszej strony internetowej i technologii za nią stojącej. Zastrzegamy sobie również prawo do retrospektywnego przeglądu plików dziennika serwera, jeśli konkretne dowody wskazują na nielegalne użycie lub niewłaściwe postępowanie.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej, a także zapewnieniu bezpieczeństwa systemu i wykrywaniu nadużyć.

Odbiorcy:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemu i wykrywania nadużyć.

Międzynarodowe transfery danych:

Zebrane dane mogą być przekazywane do następujących krajów: ␣

Obowiązują następujące zasady ochrony danych:␣

Okres przechowywania:

Dane są przechowywane w plikach logów serwera w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika przez okres maksymalnie 14 dni, chyba że wystąpi zdarzenie mające wpływ na bezpieczeństwo (np. atak DDoS). W przypadku takiego zdarzenia pliki logów serwera będą przechowywane do czasu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa i całkowitego wyjaśnienia zdarzenia mającego wpływ na bezpieczeństwo.

W przypadku przechowywania do innych celów adresy IP użytkowników są anonimizowane, dzięki czemu przypisanie adresów IP do konkretnych użytkowników nie jest już możliwe.

Przepis wymagany lub zalecany:

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie. Jednak bez tych danych obsługa i funkcjonalność naszej strony internetowej nie jest gwarantowana. Ponadto poszczególne usługi i usługi mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone.␣

Zastrzeżenia:

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi prawa do sprzeciwu.

Cookies

Charakter i cel przetwarzania danych:

Plik cookie to niewielki zapis danych, który jest zapisywany na urządzeniu końcowym użytkownika i zawiera takie dane, jak na przykład osobiste ustawienia strony i dane logowania. Te rekordy danych są tworzone i wysyłane do użytkownika przez serwer internetowy, z którym użytkownik połączył się za pomocą przeglądarki internetowej. Zazwyczaj używamy plików cookie do analizowania zainteresowania naszymi stronami internetowymi oraz w celu uczynienia naszych stron internetowych bardziej przyjaznymi dla użytkownika.␣

Podstawa prawna:

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji wymaganych przez użytkownika, są przechowywane na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego i zoptymalizowanego udostępniania swojej strony internetowej. W zakresie, w jakim ustawiane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), są one ustawiane w trakcie świadczenia usług stron trzecich wymienionych poniżej i wymagają zgody użytkownika. Dokładną listę ustawionych plików cookie, ich cel, czas przechowywania i podstawę prawną można znaleźć tutaj.

Odbiorcy:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemu i wykrywania nadużyć.

Międzynarodowe transfery danych:

Zebrane dane mogą być przekazywane do następujących krajów: ␣

Obowiązują następujące zasady ochrony danych:␣

Okres przechowywania:

Niektóre z używanych przez nas plików cookie to tak zwane " session cookies". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty.

Przepis wymagany lub zalecany:

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane ani przez prawo, ani przez umowę. Funkcjonalność tej strony internetowej może być jednak ograniczona w przypadku dezaktywacji plików cookie. Jeśli jednak chcesz uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności naszych stron internetowych i korzystać z nich w najwygodniejszy możliwy sposób, powinieneś zaakceptować pliki cookie, które umożliwiają korzystanie z niektórych funkcji i / lub sprawiają, że strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika.␣

Techniczna opcja rezygnacji:

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki.

W zależności od dostawcy przeglądarki, niezbędne informacje można znaleźć pod następującymi linkami:

Zastrzeżenia:

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi prawa do sprzeciwu.

Czat z Finchy

Charakter i cel przetwarzania danych:

Dla wygody użytkowników udostępniamy funkcję czatu. Nasz chatbot Finchy nie gromadzi danych osobowych, chyba że Twoje pytania i odpowiedzi je zawierają. Uprzejmie prosimy o niepodawanie danych osobowych podczas rozmowy z Finchy. W przypadku podania danych osobowych będziemy je przetwarzać zgodnie z poniższymi zasadami.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie wprowadzonych danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika.

Odbiorcy:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej oraz funkcji czatu.

Międzynarodowe transfery danych:

Zebrane dane mogą być przekazywane do następujących krajów: ␣

Obowiązują następujące zasady ochrony danych:␣

Okres przechowywania:

Dane będą usuwane automatycznie co miesiąc lub wcześniej, jeśli wyślesz do nas wiadomość e-mail na adres data@viewsonic.com.

Przepis wymagany lub zalecany:

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane prawnie ani umownie i prosimy o ich niepodawanie.␣

Wycofanie zgody:

Zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie ze skutecznością obowiązującą w przyszłości. Prosimy o kontakt pod adresem data@viewsonic.com.

Newslettery, seminaria internetowe i porównywalna komunikacja

Charakter i cel przetwarzania danych:

W celu dostarczania naszego biuletynu, webinariów lub podobnych komunikatów gromadzimy dane osobowe.

Do skutecznej rejestracji do newsletterów i webinariów wymagany jest ważny adres e-mail. Aby zweryfikować, czy rejestracja do naszego newslettera i webinariów w Europie została faktycznie dokonana przez właściciela adresu e-mail, stosujemy procedurę "double opt-in" (DOI) w odpowiednich regionach. W tym celu rejestrujemy rejestrację do newslettera lub webinarium, wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem oraz otrzymanie odpowiedzi, o którą prosimy w niniejszym dokumencie.

Następujące dane są również przechowywane w momencie potwierdzenia:

Ponadto oceniamy zachowania użytkownika związane z czytaniem i użytkowaniem, aby stale ulepszać nasz biuletyn, webinaria i porównywalną komunikację oraz dostosowywać je do zainteresowań i potrzeb użytkownika. W tym celu analizujemy, czy i co użytkownik klika w biuletynie ViewSonic wysyłanym pocztą elektroniczną lub/i czy uczestniczy w webinariach, na które się zarejestrował i/lub uzyskuje dostęp do nagrań z tych webinariów, które otrzyma pocztą elektroniczną, aby uczynić je jeszcze bardziej atrakcyjnymi.

Podstawa prawna:

W oparciu o zgodę użytkownika będziemy regularnie wysyłać mu nasz biuletyn lub podobne komunikaty pocztą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail oraz udostępniać mu webinaria i inne zasoby ␣.

Odbiorcy:

Korzystamy z usług dostawcy w zakresie wysyłki i przeprowadzanych ocen, który działa jako nasz podmiot przetwarzający dane.

Międzynarodowe transfery danych:

Zebrane dane mogą być przekazywane do następujących krajów: ␣

Obowiązują następujące zasady ochrony danych:␣

Okres przechowywania:

W tym kontekście dane będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo istnieje odpowiednia zgoda. Następnie zostaną one usunięte.

Przepis wymagany lub zalecany:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i opiera się wyłącznie na zgodzie użytkownika. Bez Twojej zgody nie możemy niestety wysyłać Ci naszego newslettera, webinarów ani udostępniać Ci innych komunikatów.

Wycofanie zgody:

Użytkownik może odwołać swoją zgodę na przechowywanie jego danych osobowych i wykorzystywanie ich do wysyłania newslettera, webinarów i podobnych komunikatów. Stosowny link znajduje się w każdym newsletterze, webinarium i porównywalnej komunikacji.

Profilowanie:

Jak wspomniano powyżej, oceniamy użytkowanie i pobieranie biuletynów, webinariów i zasobów w celu ich dalszego ulepszania i optymalizacji zgodnie z rzeczywistymi zainteresowaniami odwiedzających witrynę. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji śledzenia witryny w dowolnym momencie, korzystając z łącza znajdującego się na dole biuletynu, webinaru lub podobnej komunikacji.

Formularze kontaktowe

Charakter i cel przetwarzania danych:

Dane wprowadzone za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych będą przechowywane w celu indywidualnej komunikacji z użytkownikiem. W tym celu konieczne jest podanie danych osobowych, takich jak ważny służbowy adres e-mail, imię, nazwisko, stanowisko, firma, telefon i/lub kraj/strefa czasowa. W zależności od celu formularza kontaktowego może być wymagane podanie większej ilości danych osobowych. Są one wykorzystywane do przypisania żądania i późniejszej odpowiedzi na nie.␣

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Udostępniając formularz kontaktowy, chcielibyśmy umożliwić Ci skontaktowanie się z nami w nieskomplikowany sposób. Podane informacje będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania i ewentualnych dalszych pytań.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami, aby poprosić o wersję demonstracyjną i/lub usługi, takie jak obsługa klienta, dane wprowadzone w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu wdrożenia środków przedumownych lub umownych.

Odbiorcy:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej lub którzy pomagają w obsłudze zapytań klientów.

Międzynarodowe transfery danych:

Zebrane dane mogą być przekazywane do następujących krajów: ␣

Obowiązują następujące zasady ochrony danych:␣

Okres przechowywania:

Dane zostaną usunięte nie później niż 6 miesięcy po przetworzeniu wniosku.

W przypadku powstania zobowiązania z tytułu umowy, podlegamy ustawowym okresom przechowywania i usuwamy dane użytkownika po upływie tych okresów.␣

Przepis wymagany lub zalecany:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Możemy jednak przetworzyć Twoje żądanie tylko wtedy, gdy podasz nam swoje dane.

Zastrzeżenia:

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi prawa do sprzeciwu.

Nominacje

Charakter i cel przetwarzania danych:

Jeśli chcesz umówić się z nami na spotkanie, osobiste lub online, w celu zapoznania się z naszymi produktami, będziemy musieli zebrać dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, prawidłowy adres e-mail, numer telefonu, nazwa instytucji edukacyjnej i/lub godzina i data spotkania. Następnie skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia spotkania, wysłania zaproszenia do kalendarza i wiadomości e-mail z przypomnieniem o spotkaniu.

Podstawa prawna:

Na podstawie Twojej zgody będziemy regularnie wysyłać Ci wiadomości e-mail dotyczące spotkania i spotykać się z Tobą, zarówno online, jak i osobiście ␣.

Odbiorcy:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej lub którzy pomagają w planowaniu spotkań.

Międzynarodowe transfery danych:

Zebrane dane mogą być przekazywane do następujących krajów: ␣

Obowiązują następujące zasady ochrony danych:␣

Okres przechowywania:

W tym kontekście dane będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo istnieje odpowiednia zgoda. Następnie zostaną one usunięte.

Przepis wymagany lub zalecany:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i opiera się wyłącznie na zgodzie użytkownika. Bez zgody użytkownika nie możemy niestety skutecznie komunikować się z tobą.

Wycofanie zgody:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i ich wykorzystanie w celu realizacji spotkania można wycofać w przyszłości. Prosimy o kontakt w celu wycofania zgody ␣.

Kampanie marketingowe

Charakter i cel przetwarzania danych:

Od czasu do czasu możemy prowadzić kampanie marketingowe, takie jak Trade-In, szczęśliwe losowania i konkursy. Jeśli użytkownik zechce wziąć udział w jednej z naszych kampanii marketingowych, może być konieczne zebranie jego danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, prawidłowy adres e-mail, numer telefonu, adres i/lub informacje o zakupie produktu, aby mógł wziąć udział w kampanii, zostać powiadomiony o wszelkich wygranych i upublicznić swoją wygraną.

Podstawa prawna:

W oparciu o zgodę użytkownika uwzględnimy go w odpowiedniej kampanii marketingowej i możemy opublikować jego imię i nazwisko jako zwycięzcy w naszej witrynie internetowej, kanałach mediów społecznościowych, biuletynie lub odpowiednim innym kanale.

Odbiorcy:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług i partnerzy ViewSonic i jej podmiotów stowarzyszonych, którzy wspierają odpowiednią kampanię marketingową.

Międzynarodowe transfery danych:

Zebrane dane mogą być przekazywane do następujących krajów: ␣

Obowiązują następujące zasady ochrony danych:␣

Okres przechowywania:

Dane zostaną usunięte, gdy tylko cel, dla którego zostały zebrane, zostanie osiągnięty lub zgoda zostanie cofnięta.

Przepis wymagany lub zalecany:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Możemy jednak przetworzyć Twoje żądanie tylko wtedy, gdy podasz nam swoje dane.

Kariera - Kontakt i aplikacje

Charakter i cel przetwarzania danych:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i ich wykorzystanie w celu realizacji spotkania można wycofać w przyszłości. Prosimy o kontakt w celu wycofania zgody ␣.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie odbywa się w celu nawiązania stosunku pracy w ramach wdrażania środków poprzedzających zawarcie umowy, które są realizowane na żądanie.

W momencie wysłania wniosku za pośrednictwem formularza kontaktowego, adres IP użytkownika oraz data i godzina wysłania wniosku są również automatycznie zapisywane na naszych serwerach. Gromadzenie tych danych służy zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika w tym celu jest nasz uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Przetwarzanie odbywa się w celu nawiązania stosunku pracy w ramach wdrażania środków poprzedzających zawarcie umowy, które są realizowane na żądanie.

Odbiorcy:

W ramach spółek dostęp do danych użytkownika jest udzielany tym biurom, które potrzebują go w celu wypełnienia zobowiązań umownych, prawnych i nadzorczych, a także w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów.

W naszym procesie aplikacyjnym możemy korzystać z oprogramowania do zarządzania personelem, za pomocą którego możemy zarządzać procesem aplikacyjnym i ofertami pracy. W tym celu zawarliśmy z usługodawcą umowę o przetwarzaniu danych.

Międzynarodowe transfery danych:

Zebrane dane mogą być przekazywane do następujących krajów: ␣

Obowiązują następujące zasady ochrony danych:␣

Okres przechowywania:

W przypadku odrzucenia zgłoszenia zostanie ono usunięte po upływie 6 miesięcy od powiadomienia o decyzji.

W przypadku zawiązania umowy o pracę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane co najmniej przez okres zatrudnienia.

Przepis wymagany lub zalecany:

Podanie danych osobowych nie jest wymagane ani przez prawo, ani przez umowę. Bez tych informacji nie jest jednak możliwe rozpatrzenie wniosku użytkownika.

Zastrzeżenia:

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi prawa do sprzeciwu.

Profile społecznościowe

Facebook & Instagram

Przetwarzanie danych za pośrednictwem naszych profili na Facebooku i Instagramie.

Prowadzimy profile na Instagramie i Facebooku.

Za pomocą jednego przycisku można przejść z naszej strony internetowej do naszych serwisów społecznościowych Facebook i Instagram. Platformy te są dostarczane przez Meta Platforms, Menlo Park, Kalifornia, USA. Utrzymujemy te strony na Facebooku/Instagramie w celu informowania użytkowników lub zainteresowanych stron, a także klientów o naszych usługach.

Nie możemy wykluczyć, że gdy strony internetowe naszej firmy są wyświetlane w tych sieciach społecznościowych, może dojść do międzynarodowego transferu danych, np. na serwery znajdujące się w USA. Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę, że jako operator stron fanowskich na Facebooku/Instagramie jesteśmy wspólnie z Facebookiem odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę. W tym celu zawarliśmy odpowiednie umowy z Facebookiem. Ze względu na przetwarzanie danych w USA zawarliśmy z tą firmą odpowiednie standardowe klauzule umowne. Dostęp do standardowych klauzul umownych można uzyskać pod następującym linkiem:␣ https://www.facebook.com/help/566994660333381.

Jako operator nie podejmujemy żadnych decyzji dotyczących przetwarzania danych i wszelkich innych informacji wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych, w tym podstawy prawnej, tożsamości administratora i okresu przechowywania plików cookie na urządzeniach końcowych użytkowników.

Serwis Facebook przyjmuje wspólną odpowiedzialność za Dane statystyk z operatorami Witryn i przyjmuje na siebie główną odpowiedzialność, patrz:␣ https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Pod warunkiem, że użytkownik posiada profil na Facebooku/Instagramie i jest zalogowany, Facebook może na przykład analizować zachowanie użytkownika i tworzyć profil użytkownika odpowiadający jego zachowaniu. Te dane użytkownika są regularnie przetwarzane do celów badań rynkowych i (spersonalizowanych) celów reklamowych.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika.

Jeśli użytkownik chce złożyć wniosek o udzielenie informacji lub dochodzić swoich praw , może to zrobić przeciwko nam lub Facebookowi. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także praw i opcji ochrony można znaleźć na stronach https://facebook.com/about/privacy i https://instagram.com/about/legal/privacy/

Należy pamiętać, że statystyki Facebooka, jak również cały fanpage Facebooka, są usługą Meta Platforms.

Jako administrator strony fanowskiej i narzędzia analitycznego Facebook Insights, Facebook gromadzi i analizuje dane osobowe wymagane do naszych statystyk, a tym samym jest w stanie ustalić osobiste referencje na podstawie tych danych. Nie wiemy jednak, które dane są konkretnie gromadzone przez Facebooka w celu tworzenia statystyk Insights dostarczanych nam anonimowo i do jakich celów poza tworzeniem tych statystyk stron są one przetwarzane przez Facebooka. Ponadto chcielibyśmy podkreślić, że nie mamy wpływu na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez sam Facebook, które wykracza poza nasze własne, wyżej wymienione cele statystyczne i ich zakres. Facebook może na przykład tworzyć profile użytkowania w oparciu o dane gromadzone i przetwarzane dla nas i poza nami, a także może tworzyć linki do prywatnego profilu użytkownika na Facebooku lub na innych platformach. Za dalsze gromadzenie i przetwarzanie danych odpowiada wyłącznie Facebook.

Więcej informacji na temat korzystania z Facebook Insights można znaleźć na stronie:␣
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Polityka prywatności:
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/186325668085084

LinkedIn

Prowadzimy profile firmowe na LinkedIn.

Prosty link przeniesie Cię z naszej strony internetowej do naszej strony LinkedIn. Platforma ta jest obsługiwana przez LinkedIn Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Utrzymujemy te strony firmowe LinkedIn w celu informowania użytkowników lub zainteresowanych stron, a także klientów o naszej firmie. Udostępniamy informacje za pośrednictwem naszych profili LinkedIn i oferujemy użytkownikom możliwość komunikowania się z nami.

Ponadto chcielibyśmy podkreślić, że jako operator profili firmowych LinkedIn jesteśmy wspólnie z LinkedIn odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających witrynę. W tym celu zawarliśmy odpowiednią umowę o wspólnej odpowiedzialności z LinkedIn, która określa podział obowiązków w zakresie ochrony danych między nami a LinkedIn. Dostęp do tej umowy można uzyskać tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/page-joint-controller-addendum(należy skopiować i wkleić do przeglądarki). Zgodnie z tą umową LinkedIn odpowiada za udzielanie odpowiedzi na wnioski osób, których dane dotyczą. Aby skorzystać z tych praw podmiotu danych, można skontaktować się z LinkedIn online lub korzystając z danych kontaktowych podanych w Polityce prywatności. Można również skontaktować się z inspektorem ochrony danych LinkedIn za pośrednictwem poniższego łącza: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO␣(skopiuj i wklej do przeglądarki).

Ponadto użytkownik może skontaktować się z nami w tym celu, aby skorzystać z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą. W tym celu wystarczy skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego z wyborem żądania "Prywatność-LinkedIn". W takim przypadku przekażemy Twoją prośbę do LinkedIn.␣

Gdy użytkownik odwiedza nasze profile firmowe LinkedIn, śledzi te strony lub angażuje się na tych stronach, LinkedIn przetwarza dane osobowe. W rezultacie LinkedIn zapewnia nam wgląd i statystyki w formie zanonimizowanej, po czym jesteśmy informowani o rodzajach działań podejmowanych przez odwiedzających na naszej stronie (tzw. page insights). Nie mamy możliwości wyciągania wniosków na temat poszczególnych członków na podstawie informacji zawartych w spostrzeżeniach dotyczących stron. Z jednej strony LinkedIn przetwarza dane, które użytkownik zapisał w swoim profilu na podstawie opublikowanych przez siebie informacji. Ponadto LinkedIn przetwarza w szczególności dane dotyczące sposobu interakcji użytkownika z naszą stroną firmową LinkedIn, np. tego, czy użytkownik obserwuje naszą stronę firmową LinkedIn.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie zgody udzielonej LinkedIn w ramach rejestracji ␣.

Further information on the processing of your data by LinkedIn can be found in LinkedIn's privacy policy.

Nie możemy wykluczyć, że międzynarodowe transfery danych, np. do serwerów znajdujących się w USA, mają miejsce podczas nawiązywania kontaktu z naszą firmą na LinkedIn. Zawarliśmy standardowe klauzule umowne z LinkedIn.

TikTok

Prowadzimy profile firmowe na TikTok.

Prosty link przeniesie Cię z naszej strony internetowej do naszego profilu na TikTok. Platforma ta jest obsługiwana przez irlandzką spółkę TikTok Technology Limited ("TikTok Ireland") oraz spółkę TikTok Information Technologies UK Limited ("TikTok UK"). Prowadzimy te strony firmowe TikTok w celu informowania użytkowników lub zainteresowanych stron, a także klientów o naszej firmie. Przekazujemy informacje za pośrednictwem naszych profili TikTok i oferujemy użytkownikom możliwość komunikowania się z nami.␣

Dodatkowo chcielibyśmy zaznaczyć, że jako operator profili firmowych TikTok jesteśmy współodpowiedzialni z TikTok za przetwarzanie danych osobowych odwiedzających stronę. W tym celu zawarliśmy odpowiednią umowę o wspólnej odpowiedzialności z TikTok, która określa podział obowiązków w zakresie ochrony danych między nami a TikTok. Dostęp do tej umowy można uzyskać tutaj. Zgodnie z tą umową TikTok jest odpowiedzialny za odpowiadanie na prośby osób, których dane dotyczą. Aby dochodzić tych praw osoby, której dane dotyczą, możesz skontaktować się z TikTok online< /b> lub skontaktuj się z TikTok, korzystając z informacji kontaktowych w Polityce prywatności . Możesz również skontaktować się z inspektorem ochrony danych TikTok, korzystając z poniższego łącza: https://www.tiktok.com/legal/report/DPO.

Ponadto użytkownik może skontaktować się z nami w tym celu, aby skorzystać z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą. Wystarczy skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego z wyborem żądania "Prywatność-TikTok". W takim przypadku przekażemy Twoją prośbę do TikTok.␣.

Gdy użytkownik odwiedza nasze profile firmowe TikTok, śledzi te strony lub angażuje się na tych stronach, TikTok przetwarza dane osobowe. W rezultacie TikTok zapewnia nam wgląd i statystyki w formie zanonimizowanej, po czym jesteśmy informowani o rodzajach działań podejmowanych przez odwiedzających na naszej stronie (tzw. wgląd w stronę). Nie jest możliwe, abyśmy wyciągnęli wnioski na temat poszczególnych użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie. Z jednej strony TikTok przetwarza dane, które użytkownik zapisał w swoim profilu na podstawie opublikowanych przez siebie informacji. Ponadto TikTok przetwarza w szczególności dane dotyczące sposobu interakcji użytkownika z naszą stroną firmową TikTok, np. czy użytkownik jest obserwatorem naszej strony firmowej TikTok.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie zgody udzielonej TikTok w ramach rejestracji ␣.

Further information on the processing of your data by TikTok can be found in TikTok's privacy policy.

Nie możemy wykluczyć, że międzynarodowe transfery danych, np. do serwerów zlokalizowanych w Chinach, mają miejsce podczas korzystania z serwisu TikTok. W związku z tym zawarliśmy standardowe klauzule umowne z TikTok. Możesz poprosić o ich kopię tutaj.

Twitter

Prowadzimy profile firmowe na Twitterze.

Prosty link przeniesie Cię z naszej strony internetowej do naszego profilu na Twitterze. Platforma ta jest obsługiwana przez Twitter International Unlimited Company, irlandzką spółkę. Prowadzimy te strony firmowe na Twitterze w celu informowania użytkowników lub zainteresowanych stron, a także klientów o naszej firmie. Udostępniamy informacje za pośrednictwem naszych profili na Twitterze i oferujemy użytkownikom możliwość komunikowania się z nami.

Możesz poprosić o kopię naszych umów z Twitterem tutaj i tutaj. W celu dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, można skontaktować się z Twitterem online lub korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie Polityce prywatności. Możesz również skontaktować się z inspektorem ochrony danych Twittera, korzystając z poniższego łącza: https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp.

Ponadto użytkownik może skontaktować się z nami w tym kontekście, aby skorzystać z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą. W tym celu wystarczy skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego z wyborem żądania "Prywatność - Twitter". W takim przypadku przekażemy Twoją prośbę do Twittera.␣

Gdy użytkownik odwiedza nasz profil firmowy na Twitterze, śledzi tę stronę lub angażuje się na tej stronie, Twitter przetwarza dane osobowe. W rezultacie Twitter zapewnia nam wgląd i statystyki w formie zanonimizowanej, po czym jesteśmy informowani o rodzajach działań podejmowanych przez odwiedzających na naszej stronie (tzw. audience insights). Nie jest możliwe wyciągnięcie wniosków na temat poszczególnych użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie. Z jednej strony Twitter przetwarza dane, które użytkownik zapisał w swoim profilu na podstawie opublikowanych przez siebie informacji. Ponadto Twitter przetwarza w szczególności dane o tym, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z naszą stroną firmową na Twitterze, np. czy jest obserwatorem naszej strony firmowej na Twitterze.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika opiera się na zgodzie udzielonej Twitterowi w ramach rejestracji ␣.

Further information on the processing of your data Twitter can be found in Twitter's privacy policy.

Nie możemy wykluczyć, że międzynarodowe transfery danych, np. do serwerów zlokalizowanych w USA, mają miejsce podczas korzystania z naszego profilu na Twitterze. Dlatego zawarliśmy standardowe klauzule umowne z Twitterem.

YouTube

Prowadzimy profile firmowe w serwisie YouTube.

Prowadzimy profile firmowe w serwisie YouTube.

Możesz poprosić o kopię naszych umów z YouTube tutaj< /b>. W celu dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, można skontaktować się z Youtube online lub korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie Polityka prywatności. Możesz również skontaktować się z inspektorem ochrony danych Google za pośrednictwem poniższego łącza: https://support.google.com/policies/answer/9581826?hl=en&visit_id=637980820926013475-2157260577&rd=1.

Ponadto użytkownik może skontaktować się z nami w tym celu, aby skorzystać z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą. Wystarczy skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego z wyborem żądania "Prywatność - YouTube". W takim przypadku przekażemy Twoją prośbę do YouTube.␣

Gdy użytkownik odwiedza nasze profile firmowe YouTube, śledzi tę stronę lub angażuje się na tej stronie, YouTube przetwarza dane osobowe. W rezultacie YouTube zapewnia nam wgląd i statystyki w zanonimizowanej formie, po czym jesteśmy informowani o rodzajach działań podejmowanych przez odwiedzających na naszej stronie. Nie możemy wyciągać wniosków na temat poszczególnych użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie. Z jednej strony YouTube przetwarza dane, które użytkownik zapisał w swoim profilu na podstawie opublikowanych przez siebie informacji. Ponadto YouTube przetwarza w szczególności dane o tym, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z naszą stroną firmową YouTube, np. czy jest obserwatorem naszej strony firmowej YouTube.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie zgody udzielonej YouTube w ramach rejestracji ␣.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności YouTube.␣

Nie możemy wykluczyć, że międzynarodowe międzynarodowe transfery danych, np. do serwerów zlokalizowanych w USA, mają miejsce podczas korzystania z naszego konta YouTube. Dlatego zawarliśmy standardowe klauzule umowne.

Usługi podmiotów zewnętrznych

Osadzone filmy z YouTube

Na naszej stronie internetowej umieszczamy filmy z serwisu YouTube. Operatorem odpowiednich wtyczek jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (dalej "YouTube"). YouTube, LLC jest spółką zależną Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (dalej "Google"). Gdy użytkownik odwiedza stronę z wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu YouTube wie, które strony odwiedza użytkownik. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube może przypisać Twoje zachowanie w sieci do Twojego konta. Można temu zapobiec, wylogowując się wcześniej z konta YouTube.

Po uruchomieniu filmu YouTube dostawca wykorzystuje pliki cookie, które zbierają informacje o zachowaniu użytkownika.␣

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności dostawcy, gdzie znajdują się również dalsze informacje na temat praw użytkownika w tym zakresie i opcji ustawień w celu ochrony prywatności.

YouTube jako odbiorca danych użytkownika może przekazywać dane użytkownika do USA. Informacje o tym, jakie dane są przetwarzane przez YouTube/Google i w jakich celach, można znaleźć w polityce prywatności YouTube i Google␣. https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dalej: "Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na anonimizację adresu IP, adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adresy IP będą przesyłane na serwery Google w USA i tam anonimizowane za pomocą skracania.

Używamy Google Signals. Umożliwia to Google Analytics zbieranie dodatkowych informacji o użytkownikach, którzy włączyli spersonalizowane reklamy (zainteresowania i dane demograficzne) oraz dostarczanie reklam tym użytkownikom w kampaniach remarketingowych na różnych urządzeniach.

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: Dodatek do przeglądarki dezaktywujący Google Analytics.

Google przetwarza dane użytkownika w USA. Zwracamy uwagę, że poziom ochrony danych w USA może nie odpowiadać poziomowi w Unii Europejskiej/Wielkiej Brytanii. Obecnie nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych ani rozporządzenie Sekretarza Stanu Wielkiej Brytanii w sprawie odpowiedniej ochrony danych w USA. Zawarliśmy standardowe klauzule ochrony danych z Google do korzystania z Google Analytics.

Podczas wizyty na stronie internetowej zachowanie użytkownika jest rejestrowane w formie "zdarzeń". Zdarzeniami mogą być:

 • Wyświetlenia strony
 • Pierwsza wizyta na stronie
 • Początek sesji
 • "Ścieżka kliknięć", interakcja z witryną
 • Przewijanie (za każdym razem, gdy użytkownik przewinie do dołu strony (90%))
 • Kliknięcia linków zewnętrznych
 • Zapytania wewnętrzne
 • Interakcja z filmami
 • pliki do pobrania
 • obejrzane / kliknięte reklamy
 • ustawienie języka

Zarejestrowano również:

 • Przybliżona lokalizacja (region)
 • Twój adres IP (w skróconej formie)
 • informacje techniczne o przeglądarce użytkownika i używanych przez niego urządzeniach końcowych (np. ustawienia języka, rozdzielczość ekranu)
 • Twój dostawca usług internetowych
 • adres URL strony odsyłającej (za pośrednictwem której strony internetowej/nośnika reklamowego użytkownik trafił na tę stronę)

Google przetwarza te informacje w naszym imieniu w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika oraz tworzenia raportów dotyczących aktywności. Raporty dostarczane przez Google Analytics są wykorzystywane do analizy wydajności naszej strony internetowej i sukcesu naszych kampanii marketingowych.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://policies.google .com/terms?hl=pl i https:// policy.google.com/?hl=pl.

Google Web Fonts

Aby wyświetlać nasze treści poprawnie i przyciągać wzrok w różnych przeglądarkach, używamy "Google Web Fonts" firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej "Google") na tej stronie internetowej do wyświetlania czcionek.

Przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na prawnie uzasadnionym interesie Google polegającym na prawidłowym wyświetlaniu naszej strony internetowej. Twoje dane osobowe są przekazywane do Google w USA.␣

Further information on Google Web Fonts can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and in Google's privacy policy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Zastrzeżenia:

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi prawa do sprzeciwu.

Google Tag Manager

Nasza strona internetowa korzysta z Google Tag Manager, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Tag Manager to rozwiązanie, które pozwala marketerom zarządzać tagami witryny używanymi do śledzenia i marketingu online za pomocą jednego interfejsu. Umożliwia szybkie wdrażanie i aktualizowanie tagów JavaScript i HTML na naszej stronie internetowej. Google Tag Manager, który implementuje tagi, sam jest domeną wolną od plików cookie i gromadzi jedynie dane osobowe, takie jak (dynamiczny) adres IP użytkownika. Służy on jedynie do zarządzania innymi usługami, takimi jak Google Analytics. Usługi te z kolei mogą gromadzić dane. Dane osobowe użytkownika są przekazywane do Google w USA.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Wycofanie zgody:

Dostawca nie oferuje obecnie opcji blokady lub zablokowania przesyłania danych. Jeśli użytkownik chce uniemożliwić śledzenie swoich działań na naszej stronie internetowej, powinien cofnąć zgodę na odpowiednią kategorię plików cookie lub wszystkie technicznie niepotrzebne pliki cookie i przesyłanie danych w narzędziu do wyrażania zgody na pliki cookie. W takim przypadku użytkownik może jednak nie być w stanie korzystać z naszej witryny internetowej lub może być w stanie korzystać z niej tylko w ograniczonym zakresie.

Google AdWords

Nasza strona internetowa korzysta z Google AdWords. W ramach śledzenia konwersji Google AdWords, Google ustawia plik cookie na komputerze użytkownika ("plik cookie konwersji"), gdy użytkownik kliknie reklamę umieszczoną przez Google i zostanie przekierowany na tę stronę internetową za pośrednictwem pliku cookie konwersji, możemy śledzić, ile osób dotarły na tę stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, skorzystało z naszych ofert (np. zrealizowało kod kuponu). Google udostępnia nam dane zebrane na temat użytkownika wyłącznie anonimowo i w formie statystycznej, więc nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkownika. Informacje te służą nam do określenia skuteczności poszczególnych działań reklamowych oraz do optymalizacji naszych reklam w Google.

Materiały reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych "serwerów reklam". W tym celu używamy plików cookie serwera reklam, które mogą być wykorzystywane do pomiaru niektórych parametrów pomiaru sukcesu, takich jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia przez użytkowników. Jeśli użytkownik uzyska dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads zapisze plik cookie na jego urządzeniu końcowym. Te pliki cookie zwykle tracą ważność po 30 dniach i nie mają na celu identyfikacji użytkownika. W przypadku tego pliku cookie unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy na miejsce docelowe (częstotliwość), ostatnie wrażenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) i informacje o rezygnacji (oznaczające, że użytkownik nie chce już być adresowany) są zwykle przechowywane jako wartości analityczne.

W związku ze stosowanym przez Google AdWords funkcji śledzenia konwersji Twoja przeglądarka internetowa automatycznie łączy się bezpośrednio z serwerami Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy użytkownika zgodnie z naszym stanem wiedzy: Poprzez integrację AdWords Conversion, Google otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknął na reklamę od nas. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do Twojego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie zalogowałeś się do usługi Google, możliwe jest, że Google uzyska i zapisze Twój adres IP.

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, podstawą prawną tego przetwarzania jest jego zgoda.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Możesz tam również zmienić swoje ustawienia prywatności w Centrum prywatności.

Wycofanie zgody:

Dostawca nie oferuje obecnie opcji blokady lub rezygnacji z przesyłania danych. Jeśli użytkownik chce uniemożliwić śledzenie jego aktywności na naszej stronie internetowej, powinien wprowadzić wymagane ustawienia w przeglądarce lub cofnąć zgodę na odpowiednią kategorię plików cookie lub wszystkie technicznie niepotrzebne pliki cookie i przesyłanie danych w narzędziu do wyrażania zgody na pliki cookie. W takim przypadku użytkownik może jednak nie być w stanie korzystać z naszej witryny internetowej lub może być w stanie korzystać z niej tylko w ograniczonym zakresie.

Google DoubleClick

Nasza strona internetowa korzysta z Google DoubleClick. Operatorem usług Google DoubleClick jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google DoubleClick wykorzystuje skrypt Cookie, który monitoruje liczbę odwiedzin naszej strony internetowej, zachowanie użytkownika, adres IP użytkownika strony internetowej, strony internetowe, które użytkownik wcześniej przeglądał oraz słowa kluczowe użyte do wyszukiwania strony internetowej. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto Google podczas przeglądania, Google przypisze zachowanie użytkownika do jego konta i połączy te informacje.

Uzyskane informacje są przesyłane na serwer Google znajdujący się w USA i tam przechowywane. Google może przekazać te zebrane informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli Google zleci stronom trzecim przetwarzanie danych i może połączyć adres IP użytkownika z innymi przechowywanymi danymi.

Podstawą prawną tych operacji przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, jeśli jej udzielił.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Możesz tam również zmienić swoje ustawienia prywatności w Centrum prywatności.

Wycofanie zgody:

Dostawca nie oferuje obecnie opcji blokady lub zablokowania przesyłania danych. Jeśli użytkownik chce uniemożliwić śledzenie swoich działań na naszej stronie internetowej, powinien cofnąć zgodę na odpowiednią kategorię plików cookie lub wszystkie technicznie niepotrzebne pliki cookie i przesyłanie danych w narzędziu do wyrażania zgody na pliki cookie. W takim przypadku użytkownik może jednak nie być w stanie korzystać z naszej witryny internetowej lub może być w stanie korzystać z niej tylko w ograniczonym zakresie.

Twoje prawo do sprzeciwu

Indywidualne prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów; dotyczy to również profilowania opartego na tym postanowieniu.

Jeśli użytkownik wyrazi sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Adresaci sprzeciwu

data@viewsonic.com

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszej polityki prywatności tak, aby zawsze była zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi lub do wprowadzenia zmian w naszych usługach w polityce prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowa polityka prywatności będzie miała zastosowanie do następnej wizyty użytkownika.