ViewSonic Library > Eğitim > İçgörüler > Erişilebilir Eğitim Nedir? Kapsayıcı Öğrenimde Eşitlik ve Eşitçilik

Erişilebilir Eğitim Nedir? Kapsayıcı Öğrenimde Eşitlik ve Eşitçilik

Eşitlik ve eşitçilik: Erişilebilir eğitime ulaşmada hangisi daha önemlidir? Cevap: her ikisi de. İki kavram kulağa benzer gelse de iki farklı anlama geliyor; ve bunlardan biri eksikse kapsayıcı öğrenime sahip olunamaz. Eğitimciler ve akademik kurumlar bunu zaten bildiklerinden, geçmişleri ve özellikleri ne olursa olsun öğrencilere mümkün olan en iyi kalitede eğitime erişim sağlamayı hedefliyorlar.

Erişilebilirlik, eşitlik – eşitçilik karşılaştırması ve kapsayıcı eğitim hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin. Erişilebilir ve eşitlikçi sınıfları teşvik etmek için ViewSonic’in eğitim araçları ve çözümlerine de göz atabilirsiniz.

Birçok okul ve diğer akademik kurumlar, çok daha kapsayıcı sınıf alanları yaratmayı amaçlayan erişilebilir eğitim fikrine güçlü bir şekilde odaklanır. Bu, çok çeşitli ihtiyaçlar, kaynaklar ve bilişsel becerilerle çeşitli geçmişlerden gelen öğrencilere gelişen koşullar sağlamak anlamına gelir.

Böyle bir ortamın yaratılması, özel eğitim ihtiyaçları olanlara yardımcı teknoloji sağlamaktan, üstesinden gelmesi gereken başka engelleri olabilecek öğrencilere doğru düzeyde destek sağlamaya kadar çeşitli adımları gerektirebilir.

Erişilebilir eğitim kavramını daha derinlemesine inceleyeceğiz, hem eşitlik hem de eşitçiliğin nasıl farklı olduklarına odaklanarak inceleyeceğiz ve eğitimcilerin sınıfta eşitliği nasıl gerçekten sağlayabileceklerini açıklayacağız.

Erişilebilir Eğitim Nedir?

Erişilebilir eğitim, öğrenci ihtiyaçlarının çeşitliliğine doğrudan hitap eden ders ve kursları öğretme ve tasarlama sürecini ifade eder. İnsanlar farklı geçmişlerden geliyor, farklı sosyal ve bilişsel becerilerle donatılıyor ve farklı dijital kaynaklara maruz kalıyorlar. Sonuç olarak okulların bu farklılıklardan doğabilecek engelleri kaldırması ve içerikten ödün vermeden eğitime erişimi kolaylaştırması amaçlanmaktadır.

What is Accessible Education Equality vs Equity in Inclusive Learning

Ontario Üniversiteleri Konseyi için yazılan bir makale, erişilebilir eğitimin, cinsiyet, ırk, yaş, engellilik, cinsel yönelim ve tercih edilen öğrenme stilleri gibi faktörlerin öğrencilerin önemli ölçüde çeşitli öğrenme deneyimlerine sahip olmalarına nasıl yol açabileceğini dikkate alarak, kapsayıcı bir öğretim yolu sağlamayı amaçladığını açıklamaktadır.

Eğitimi daha erişilebilir hale getirme süreci, sınıfların sadece farklı özelliklere sahip insanları içermediği, aynı zamanda onlara adil davrandığı kapsayıcı bir sınıf yaratmanın hayati bir parçasıdır. Bu sonucu hedeflerken, özellikle önemli olacak iki kavram vardır: eşitlik ve eşitçilik.

Eşitlik ve Eşitçilik: Fark Nedir?

‘Eşitlik’ ve ‘eşitçilik’ terimleri, erişilebilir eğitim hakkındaki tartışmalarda belirgin bir şekilde yer almaktadır. Bazen birbirlerinin yerine geçebilirlermiş gibi kullanılırlar, ancak aslında çok farklı şeyler ifade ederler. Okullar erişilebilir eğitime öncelik vermeyi hedefliyorsa, bu farklılıkları anlamak kesinlikle çok önemlidir.

Bunu akılda tutarak, eşitlik ve eşitçillik kavramlarını aşağıda inceledik.

Eşitlik Ne Demektir?

‘Eşitlik’ genel olarak şu şekilde tanımlanabilir: “birbirine eşit olma durumu”.

Genel olarak, eğitim içinde, eşitliğe yapılan atıflar, kaynaklara eşit erişim ve eşit fırsatlar gibi fikirler etrafında toplanır. Bu genellikle, tüm öğrencilerin öğretmenlerinden eşit muamele görmesiyle arzu edilen bir nihai hedef olarak algılanır. Bununla birlikte, bir kavram olarak, açık sınırlamaları da vardır.

Eşit muamele ve kaynaklara eşit erişim arzusuyla ilgili bir sorun, öğrencilerin farklı koşullarda yaşamasıdır, bu da aslında muamele ve destek açısından bir düzeyde eşitsizliği gerektirebilir. Aslında, Scholastic’s Teacher & Principal School Report: Eğitimde Eşitlik raporunun bir parçası olarak, öğretmenlerin %87’si öğrencilerinin bir kısmının eğitim ortamının dışından öğrenmenin önünde engellerle karşılaştığını belirtti.

Örneğin, bir öğrenci düşük gelirli bir evde, teknolojiye sınırlı erişim ve özel eğitim ihtiyaçları ile büyürken, başka bir öğrenci herhangi bir özel eğitim ihtiyacı olmadan göreceli refah içinde büyüdüğünü düşünelim. İki öğrenciye de kaynaklar açısından eşit davranılıyorsa, destek ve finansmanın adil bir sonuç üretmesi olası değildir.

What is Accessible Education Equality vs Equity in Inclusive Learning

Eşitçilik Ne Demektir?

‘Eşitlik’, eşit olmayan sosyal sistemlerin varlığını kabul edilmesi ve bu sistemlerin ele alınmasıyla elde edilir. Eşitçilik stratejisinin birincil odak noktası, insanlara eşit davranmak değil, insanlara adil davranmaktır. Bu, engellerin ve bireysel koşulların üstesinden gelmek için eşit olmayan muamele gerektirebilir.

Race Matters Ensititüsü, eşitçiliğin nasıl sağlanabileceğini düşünmek için en iyi yaklaşımlardan birini sunuyor:

“Eşitçilik üreten stratejiler, kurumsal ve yapısal engeller tarafından yaratılan insanların ve toplulukların eşit olmayan ihtiyaçlarına, koşullarına ve konumlarına hitap etmeyi hedef almalıdır.”

Irk, özel eğitim ihtiyaçları ve yoksulluk, yapısal engellerin iyi örnekleridir, ancak engeller sadece bunlar değildir. Engeller birçok biçimde mevcuttur ve öğretmenlerin bireysel koşulları anlaması gerekir. Ancak o zaman, eşit bir oyun alanı yaratmak için gerekenlere uygun olarak kaynakları tahsis edebilir ve destek sağlayabilirler.

Özetle, ‘eşitçilik’ kavramı ‘hakkaniyet’ fikrine dayanmaktadır.

Eğitimde Eşitçilik Nasıl Sağlanabilir?

Eşitliğin değerini anlamak bir şeydir, ancak aslında eşitçiliğin sağlandığı söylenebilecek bir sınıf yaratmak tamamen başka bir şeydir. Gerçek eşitçiliği sağlamak son derece zor olsa da ve bunu sürekli bir hedef olarak görmek en iyisi olsa da, sonuçları iyileştirmek için belirli adımlar atılabilir.

Öğrencileri Tanımak

Sınıfta eşitçiliği sağlamak için en temel tavsiyelerden biri ki en etkili olanlardan biridir: basitçe öğrencileri ve onların bireysel koşullarını tanıyın. Karşılaştıkları gizli zorluklardan bazılarını ele almak ve ek desteğe ihtiyaç duyabilecek öğrencileri belirlemek, daha adil bir öğrenme ortamı yaratmak için uzun bir yol kat edebilir.

En Çok İhtiyacı Olanlara Yardım Edin

Sınıfta eşitçiliği sağlamaya yönelik bir diğer önemli adım, ekstra yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmektir. Thinking Maps’te yer alan bir makalenin belirttiği gibi, öğrencilerin yüksek performans standartlarına tabi tutulmaları gerekir, ancak en çok desteğe ihtiyaç duyanlara öncelik verilerek, geride kalanlar için ayarlamalar veya modifikasyonlar yapılmalıdır.

Farklılıkları Kucaklamaya Çalışın

Son tavsiye olarak, sadece farklılıkları belirlemek değil, aynı zamanda onları gerçekten benimsemek de önemlidir. Farklı geçmişlere sahip, farklı özelliklere sahip insanların da öğrenme stilleri de dahil olmak üzere farklı tercihleri olması muhtemeldir. Temel ders içeriği oldukça katı olsa da, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine dair esneklik faydalı olacaktır.

What is Accessible Education Equality vs Equity in Inclusive Learning

Son Söz

Erişilebilir eğitim, eğitimin herkese, ırk, cinsiyet, ekonomik durum, yetenek düzeyi, cinsel yönelim ve kültürel geçmişleri ne olursa olsun sunulmasını amaçlayan bir süreçtir. Bunu düşünmenin iyi bir yolu, aksi takdirde eğitime eşit erişimi engelleyebilecek bazı engelleri kaldırmak için tasarlanmış bir yaklaşımdır.

Ancak, eğitim ortamlarında gerçek eşitlik her zaman arzu edilen bir durum değildir, çünkü öğrenciler aynı desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerle eşit şartlarda faaliyet göstermezler. Bunun yerine hedeflenen şey, öğrencilerin adil muamele gördüğü, ihtiyaca göre tahsis edilmiş zaman, kaynaklar ve finansman ile eşitçilik ve adalet olmalıdır.

Erişilebilir bir sınıf, her öğrenciye öğrenme ve katılma fırsatı ve yeteneği sağlamak için interaktif dijital tahtalar ve tabletler gibi doğru cihazlarla donatılmalıdır. Teknoloji, iyi kullanıldığında eşitçiliği artırmaya ve öğrenmenin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

Bu bilgileri beğendiyseniz, devam edin ve sınıfta teknolojinin faydaları hakkında daha fazlasını okuyun veya ViewSonic’in eğitim araçları paketini keşfedin.

Was this article helpful?
YesNo