ViewSonic Library > Eğitim > Teknoloji ile Eğitim > Özel Eğitimde Yardımcı Teknoloji Olarak İnteraktif Dijital Tahtaların 6 Örneği

Özel Eğitimde Yardımcı Teknoloji Olarak İnteraktif Dijital Tahtaların 6 Örneği

Sınıftaki öğrenme engelleri, öğrenciler ve eğitimciler için zorlu bir süreçtir. İnteraktif dijital tahta (IWB), daha kapsayıcı bir öğrenme ortamı yaratan yardımcı bir teknoloji olarak kolayca uyarlanabilir. İnteraktif dijital tahta olsun ya da olmasın, her düzeydeki öğrenciye en iyi şekilde ulaşmak için kolay stratejilerin bir listesini hazırladık. Her türlü öğrenme engelinin sınıfta üstesinden gelmek için aşağıdaki stratejileri öğrenin.

Özel eğitimde yardımcı teknoloji, engelli öğrencileri olan veya özel eğitim hizmetleri sunan öğretmenlere çok ihtiyaç duyulan yardımı sağlayabilir. Yardımcı teknolojiyi uygulamak, öğrencilerin sahip olabileceği tüm sorunları çözemez, ancak öğrencilerin engelleriyle başa çıkmalarına ve öğretmenlere tüm öğrenciler için ellerinden gelen en iyi öğrenme deneyimini sağlamada yardımcı olabilir.

Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi, 3 ila 21 yaş arasındaki 6,7 milyon öğrencinin özel eğitim hizmeti aldığını tespit etti. Bu, tüm devlet okulu öğrencilerinin %13’ünü oluşturmaktadır. Özel eğitim hizmeti alan 6,7 milyon öğrencinin %34’ünün öğrenme engelleri bulunuyor.

 • %20’si konuşma veya dil engelli
 • %14’ünün başka sağlık engelleri vardı (sınırlı güç, canlılık veya uyanıklık dahil)
 • Öğrencilerin %5 – %9’unda otizm, zihinsel engel, gelişimsel gecikmeler veya duygusal rahatsızlıklar var

Özel eğitim öğrencileri, okulların engelli öğrencilere eğitim ihtiyaçları için uygun hizmetler ve konaklama sağlaması gerektiğini belirten Engelli Bireyler Eğitim Yasası (IDEA) kapsamında desteklenmektedir. İnteraktif dijital tahtalar (IDW) gibi yardımcı teknolojiler, eğitim düzenlemeleri kapsamına girmektedir.

Özel Eğitimi ve Yardımcı Teknolojiyi Anlamak

Understood.org’a göre, “Bugün özel eğitim hala engelli çocukların öğrenmesine yardımcı olmaya odaklanmaktadır.” Bu sadece belirli öğrenciler için özel bir sınıf değil, aynı zamanda özel ihtiyaçları barındıran ve öğrencilere engelli olmayan akranlarıyla birlikte öğrenebilmeleri için ek hizmetler sunan bir sınıftır.

Bir öğretmenin bakış açısından, engelli öğrencilere yardımcı olacak teknolojileri aramak, onların aşağıdakiler için kullanılacak yardımcı teknolojiyi bulmalarını gerektirir:

 1. Yalnızca engelli öğrenciler: Örneğin, görme engelli bir öğrenci, metni okumak için özel bir cihaza sahip olabilir.
 2. Engelli ve engelli olmayan tüm öğrenciler: Örneğin, tüm öğrencilerin diğer işlevlerinin yanı sıra yazı seslendirebilen kişisel bir aygıtı olacaktır.

Her iki durumda da özel eğitimde yardımcı teknolojinin rolü, özel ihtiyaçları olan öğrencileri, öğrenme sonuçları üzerinde en fazla etkiye sahip araçlarla desteklemektir.

Öğrencilerin Engellerini Aşmalarına veya Onlara Yardım Etmelerine Destek Olan 4 Strateji

Özel veya genel eğitim ortamlarında öğrencilerin engellerinin üstesinden gelmelerine veya bu engellerine yardımcı olmalarına yardımcı olacak dört ana kategori vardır. Bunlar, aşağıdakilerin varyasyonlarını ve kombinasyonlarını içerir:

 1. Genel yardımcı teknoloji: Engelli öğrencilere yardımcı olacak araçlar ve teknolojiler sağlamak
 2. Ek konaklama: Öğrencilere ek zaman veya özel yardım gibi ekstra veya özel seçenekler, hizmetler sağlamak
 3. Uyarlama: Farklı derecelendirme ölçekleri gibi engelli öğrencilere özel düzenli ders planlarının değiştirilmesi
 4. İlave paraprofesyoneller: Çeşitli görevler için öğretmen yardımcılarının, öğretim görevlilerinin veya bakıcıların yardım sunması

Fiziksel Engelli ve Özürlü Öğrencilere Yardımcı Olmak İçin İnteraktif Dijital Tahtaların 6 Kullanımı

IDW, yukarıda açıklanan tüm stratejilerle çalışabilir. Aşağıda bazı özürlülük örnekleri ile IDW’lerin yardımcı teknoloji olarak nasıl kullanılabileceğine ilişkin örnekler verilmiştir:

görme engeli

Görme engeli: Görme engeli, körlük, disleksi veya görme veya okuma yeteneğini engelleyen diğer görme bozukluklarını içerebilir. IDW, görme engeli olan öğrencilere yardımcı olmak için farklı şekillerde kullanılabilir:

 • Metni ve resimleri büyüterek, daha kolay görmek için yakınlaştırma veya büyütme
 • Metin seslendirme (TTS) yazılımıyla birlikte IDW yerleşik hoparlörler, materyallerin yüksek sesle yayınlanmasına yardımcı olabilir

◆Ses engeli: Ses engeli, sağır veya işitme güçlüğü çeken öğrencileri etkiler. IDW, yardımcı dinleme sistemleri olarak kullanılabilir:

 • Konuşma sesini artırmak için mikrofonlar ve dahili hoparlörlerle birlikte IDW
 • IDW, kayıt yazılımıyla birlikte, öğretmenlerin konuşma hızının çok hızlı olup olmadığını veya öğrenme ortamının çok gürültülü olup olmadığını gözden geçirmeleri için sunumların kaydedilmesini sağlar.
 • IDW, konuşmayı metne dönüştürme yazılımı ve mikrofonlarla birlikte sunum yapan kişinin sesini öğrenciler için ekranda okunabilir metne dönüştürmeye yardımcı olabilir

◆Ekstremite bozukluğu: Ekstremite fonksiyon bozuklukları, üst ve alt gövdenin sınırlı motor performansını içerir. IDW, öğrencilerin özel klavyeler, dokunmatik paneller, yazı gereçleri ve işaretleme araçları gibi bilgileri girmesine olanak tanıyan diğer donanım veya cihazlara bağlanabilir.

Hareket engeli

◆Hareket engeli: Hareket engeli, düşük vücut motor performansına yönelik tüm sınırları içerir. IDW, sınırlı hareketli öğrencilere yardımcı olabilecek çeşitli işlevlere sahiptir:

 • Yayın & Gönderme: öğrencilerin cihazlarından IDW’ye bilgi göndermesine olanak tanır
 • Ayarlanabilir standlar: Ayarlanabilir standlar, ekranı öğrencilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyacak şekilde alçaltmak veya manevra yapmak için IDW ile birlikte kullanılabilir.

◆Konuşma bozukluğu: Konuşma bozukluğu, yanlış telaffuz veya ses eksikliği gibi hafif düzeyden, herhangi bir konuşma sesi hiç çıkaramama gibi ciddi düzeye kadar değişebilir. IDW, farklı seviyelerde konuşma bozukluklarına yardımcı olabilir:

 • Mikrofonları ve yerleşik hoparlörleri kullanmaktan, bir öğrencinin konuşma sesini artırmasını sağlamaya kadar
 • Öğrenci tarafından yazılan mesajları seslendirmek için Metin Seslendirme (TTS) yazılımını kullanma

◆Dikkat bozukluğu: Dikkat bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite dahil olmak üzere herhangi bir bilişsel işlev bozukluğudur. IDW, öğretmenlerin dikkat bozukluklarıyla başa çıkmasına şu yollarla yardımcı olabilir:

 • Öğretmenlerin, öğrencilere görseller, videolar ve animasyonlar gibi odaklanacak daha çok öğe verecek multimedyayı derslere ve sunumlara entegre etmelerine izin vermek
 • Öğretmenlerin materyalleri görüntülemek için yalnızca bir ekran kullanarak dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmasına izin vermek
 • Öğretmenlerin, dikkatlerini gözden geçirmesi, değiştirmesi veya ayırması gereken öğrenciler için sunumları, notları ve ek açıklamaları kaydetmesine izin verme
 • Canlı açıklamalar ile öğretmenlerin ve öğrencilerin derslere aktif olarak katılmalarına izin verme

Yardımcı Teknolojiyi Özelleştirme ve Uyarlama

İnteraktif dijital tahtalar özel eğitimde yardımcı bir teknoloji olarak özel olarak tasarlanmamış olsa da, öğretmenler tarafından zaten kullanılan birçok özellik artık özel eğitimde uygulanabilmekte ve uyarlanabilmektedir. IDW, öğretmenlere hem özel ihtiyaçları olan hem de engelli olmayan öğrencilerin öğrenme deneyimlerini geliştirecek araçlar sunarak, onlara daha iyi hizmetler sunmalarına yardımcı olabilir. Esnek bir teknoloji olan birçok IDW, birçok özel eğitim gereksiniminin ihtiyaçlarını karşılamak için özel yazılım ve donanımlarla özelleştirilebilir.

Özel Eğitim Sınıfınızda Yardımcı Teknoloji İhtiyacınızı Belirleme

Öğrencinizin durumuna uygun olabilecek teknolojileri belirledikten sonra yardımcı teknolojiyi 4 düzeyde değerlendirin:

 1. Entegrasyon: Bu teknolojiyi mevcut derslerinizde nasıl kullanabilirsiniz? Bu teknolojinin kullanımını entegre etmek için mevcut ders planlarının çok fazla uyarlanmasına ihtiyaç olacak mı?
 2. Eğitim: Teknolojiyi başarılı bir şekilde kullanabilmek için teknolojinin işlevselliğini anlamak, hem öğretmenler hem de öğrenciler için ne kadar eğitim gerekli olacak? Eğitimi kim yapacak?
 3. Öğrencinin benimsemesi: Öğrenciler sınıfta teknoloji kullanımını kabul edecek mi? Teknoloji, sınıfta hem engelli hem de engelli olmayan diğer öğrencilere müdahale edecek mi yoksa faydalı olacak mı?
 4. Sınıf erişimi: Öğrencilerin teknolojiye ne kadar erişimi olacak? Teknoloji öğrenciyle mi gidecek yoksa belirli sınıflarda mı kalacak?

Bu 4 seviye, kullanımdayken yardımcı teknoloji hakkında düşünmenize yardımcı olacaktır. Teknoloji yalnızca sınırlı bir fayda veya çok fazla kısıtlama sunuyorsa, farklı seçenekler aramak daha iyi olabilir. Özel eğitim için harika yardımcı teknoloji, belirli bir ihtiyacı çok iyi çözmeli ve sınıf çalışmanıza kolayca entegre edilmelidir.

ViewSonic.com/Education adresinde okulunuz için özel olarak hazırlanmış eğitim çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin.