03/03/2019

ทางบริษัทวิวโซนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยได้มอบอุปกรณ์ต่างๆให้กับโรงเรียนบ้านโป่งแย้

Thailand

1 มีนาคม 2562. บริษัท Viewsonic Thailand และ Projector Pro ในนามของThe Infinity Grand ได้เดินทางไปมอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆให้กับโรงเรียนบ้านโป่งแย้.ในโครงการ “Pay it Forwards” เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ.