สินค้า

กรอง

กรอง

ลบทั้งหมด

เลือกแล้ว

ชัดเจน

แอพพลิเคชั่น

ชัดเจน

ความสว่าง

ชัดเจน

พอร์ตอินพุต

ชัดเจน

คุณสมบัติ

12 ผล
CDE5520
New

CDE5520

55" 4K Ultra HD Commercial Display

CDE6520
New

CDE6520

65" 4K Wireless Presentation Display (WPD)

CDE6530
New

CDE6530

65" 4K Presentation Display

CDE7520
New

CDE7520

75" 4K Wireless Presentation Display (WPD)

CDE7530
New

CDE7530

75" 4K Presentation Display

CDE8620
New

CDE8620

86" 4K Wireless Presentation Display (WPD)

CDE8630
New

CDE8630

86" 4K Presentation Display

EP5540

EP5540

55 inch All-in-One Digital ePoster

EP5540T

EP5540T

55 inch Multi-touch Digital ePoster

vBoard

vBoard

คำอธิบายประกอบของกระดานไวท์บอร์ดบนหน้าจอ ViewBoard

vCast

vCast

Wirelessly broadcast the content of your computer, tablet, or smartphone screens to ViewBoard Displays.​

CDP9800

CDP9800

จอแสดงผลเชิงพาณิชย์ระดับ 4K Ultra HD ขนาด 98 นิ้วรุ่น