สินค้า

เครื่องคำนวณระยะทาง

กรอง

กรอง

ลบทั้งหมด

เลือกแล้ว

ชัดเจน

แอพพลิเคชั่น

ชัดเจน

ความละเอียด

ชัดเจน

ความสว่าง

ชัดเจน

อัตราส่วนการโยน

ชัดเจน

คุณสมบัติ

18 ผล
LS711HD
New

LS711HD Laser

4,200 ANSI Lumens 1080p Short Throw Laser Installation Projector

LS711W
New

LS711W Laser

4,200 ANSI Lumens WXGA Short Throw Laser Installation Projector

LS740HD
New

LS740HD Laser

5,000 ANSI Lumens 1080p Laser Installation Projector

LS740W
New

LS740W Laser

5,000 ANSI Lumens WXGA Laser Installation Projector

LS921WU
New

LS921WU Laser

6,000 ANSI Lumens WUXGA Short Throw Laser Installation Projector

LS750WU

LS750WU Laser

5,000 ANSI Lumens WUXGA Laser Installation Projector

LS800HD

LS800HD Laser

โปรเจคเตอร์ติดตั้งด้วยค่าความสว่าง 5,000 ลูเมนรุ่น

LS800WU

LS800WU Laser

โปรเจคเตอร์ติดตั้งด้วยค่าความสว่าง 5,500 ลูเมนรุ่น

LS810

LS810 Laser

โปรเจคเตอร์ติดตั้งด้วยค่าความสว่าง 5,200 ลูเมนรุ่น

LS830

LS830 Laser

โปรเจคเตอร์ติดตั้งด้วยค่าความสว่าง 4,500 ลูเมนรุ่น

LS831WU

LS831WU Laser

4,500 ANSI Lumens WUXGA Ultra Short Throw Laser Installation Projector

LS850WU

LS850WU Laser

5,000 ANSI Lumens WUXGA Installation Projector

LS900WU

LS900WU Laser

6,000 ANSI Lumens WUXGA Laser Installation Projector

PG800HD

PG800HD

โปรเจคเตอร์แบบ Installation ความสว่าง 5,000 แอนซี่ ลูเมนส์ ความละเอียด 1080p

PG800W

PG800W

โปรเจคเตอร์ติดตั้งด้วยค่าความสว่าง 5,000 ลูเมนรุ่น

PG800X

PG800X

โปรเจคเตอร์ติดตั้งด้วยค่าความสว่าง 5,000 ลูเมนรุ่น

Pro8530HDL

Pro8530HDL

โปรเจคเตอร์ติดตั้งด้วยค่าความสว่าง 5,200 ลูเมนรุ่น

Pro9510L

Pro9510L

โปรเจคเตอร์ติดตั้งด้วยค่าความสว่าง 6,200 ลูเมนรุ่น