ViewSonic Library >

Tag: STEAM

Sürdürülebilir STEAM Laboratuvarları Oluşturmak – Yazan: Alvaro Brito
21. yüzyıl işyerinde başarı, güçlü iletişim, işbirliği, eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerilerini gerektirir. Teknoloji, öğrenciler için sınıfın ötesinde öğrenme fırsatlarıyla dolu bir dünya açarken, birçok öğretmen bu kaynaklara erişimden ve bunları etkili bir şekilde entegre etme bilgisinden yoksundur. Öğretmenler bir STEAM laboratuvarı kurarak öğrencilerini 21. yüzyıl becerilerini geliştirerek geleceğe hazırlamak için gerekli kaynakları elde edebilirler. […]

Daha Fazla

STEAM Eğitiminde Bilimin Önemi
STEAM eğitiminde bilim, fiziksel ve sosyal bilimleri sanatla bütünleştiren bütünsel bir eğitim yaklaşımının temel bileşenidir.

Daha Fazla

STEAM Eğitiminde Sanatın Önemi
STEAM eğitiminde sanat, hemen hemen her türlü işte gerekli olan yaratıcı düşünme becerisini öğrettiği için oldukça önemlidir.

Daha Fazla

STEAM Eğitiminde Matematiğin Önemi
STEAM eğitiminde matematik, öğrencileri günlük yaşamlarıyla daha alakalı hale getirerek konuya daha fazla ilgi duymayı amaçlar.

Daha Fazla

STEAM Eğitiminde Teknolojinin Önemi
STEAM eğitiminde teknoloji hayati derecede önemlidir, çünkü temel teknoloji anlayışı hemen hemen her türlü iş için minimum bir gereklilik haline gelmiştir.

Daha Fazla

STEAM Eğitiminde Mühendisliğin Önemi
STEAM eğitiminde mühendislik, mühendislere olan dünya çapında talep arttıkça önem kazanmaya devam ediyor.

Daha Fazla