ViewSonic Library > Eğitim > İçgörüler > STEAM Eğitiminde Sanatın Önemi

STEAM Eğitiminde Sanatın Önemi

STEAM eğitimindeki sanat, tartışmasız bu çerçevenin en önemli özelliğidir. STEAM eğitimi, bir kavram olarak, başlangıçta en önemli yaşam becerilerini öğreten akademik konuları vurgulamak ve aynı zamanda daha entegre dersleri teşvik etmek için tasarlanan mevcut STEM girişiminden ortaya çıkmıştır. STEM ve STEAM eğitimi arasındaki temel fark, ikincisinin sanatın önemini kabul etmesine karşın, birincisinin kabul etmemesidir.

Sanatın kapsamlı bir eğitim için neden bu kadar hayati olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin veya öğrenci sonuçlarını iyileştirmeye yönelik daha fazla bilgi için eğitim çözümleri sayfamızı ziyaret edin.

STEAM eğitiminin arkasındaki fikir, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik olmak üzere beş temel alana odaklanmak ve aynı zamanda bu alanların öğretimini daha ilgi çekici ve entegre olmaya teşvik etmektir. Fikir, STEM eğitimi olarak bilinen bir kavramdan doğmuştur ancak temel fark, sanat için ‘A’nın (Arts – Sanat) dahil edilmesiydi.

Gerçekte, bir sonraki bölümde ele alacağımız gibi, sanat aslında bu kavrama önemli bir katkıdır, çünkü çok çeşitli konuları içeren geniş bir alandır. Bu yazıda sanatın ne olduğunu, sanatın önemini ve STEAM bağlamında nasıl görülebileceğini daha ayrıntılı olarak açıklayacağız.

STEAM Education: The Importance of The Arts

Sanat nedir?

Sanat, genel olarak doğası gereği sanatsal veya yaratıcı olduğu düşünülen bir dizi farklı konu alanını tanımlamak için kullanılan ortak bir terimdir. STEAM konsepti ilk oluşturulduğunda, sanat Georgette Yakman tarafından bir takım alt kategorilere ayrılmıştır ve bunlar kısaca şu şekilde özetlenebilir:

  • Güzel Sanatlar – Geleneksel sanat derslerinin yaygın olarak kapsadığı ve öncelikle estetiğe dayalı, örnekleriyle çizim, resim, heykel ve fotoğraf gibi alanlar.
  • Dil Sanatları – Dil kullanımı etrafında dönen ve İngilizce, yabancı diller, işaret dili ve yaratıcı yazma gibi bazı önemli örneklerle iletişimle ilgilenen sanatlar.
  • Fiziksel Sanatlar – Dans ve spor gibi fiziksel aktiviteye odaklanan konular ve konular.
  • El Sanatları – Mimari ve peyzaj tasarımı gibi bazı ana örneklerle, fiziksel beceriler ve nesnelerin manipülasyonu etrafında odaklanan sanat temelli konular.
  • Liberal Sanatlar – Felsefe, ahlak, sosyoloji, tarih, politika, yurttaşlık ve teoloji gibi örneklerle daha tipik akademik konulardan bazılarını kapsayan beş alt kategorinin en genişidir.

STEAM Education: The Importance of The Arts

Sanatın Önemi

Öğrencilere kapsamlı bir eğitim sağlamada sanatın önemini anlamak için zaman ayırmaya değer. Bu alanın içerdiği konular insanlara yaratıcılığın, yeniliğin, iletişimin ve derin düşünmenin değerini öğretebilir. Ayrıca sanat, insanlara kültürü daha fazla takdir etmelerine yardımcı olabilir.

Sanat yoluyla geliştirilen beceriler, sorunlara yaratıcı çözümlere ihtiyaç duyulabilecek ve farklı bakış açılarının faydalı olabileceği iş dünyası içinde genellikle yüksek talep görmektedir. Dil sanatları da iletişim için hayati öneme sahiptir ve işaret dili gibi şeyler söz konusu olduğunda, insanlara daha fazla erişilebilirlik sağlamaya yardımcı olabilir.

Pek çok alanda, sanat, rakiplerden sıyrılmak ya da sıyrılamamak arasındaki fark olabilir ve bu, bu alanda becerilere sahip olanların işletmeler ve diğer kuruluşlar için son derece faydalı olabileceği anlamına gelir. Yaratıcılığa her alanda ihtiyaç vardır ve dahiyane fikirleri ortaya çıkarmak için gereken beceri ve güven genellikle sanat yoluyla geliştirilir.

STEAM Education: The Importance of The Arts

STEAM Eğitiminde Sanat

Sanatın önemi açık olmakla birlikte, STEAM eğitiminin en büyük odak noktalarından biri entegrasyonu kolaylaştırmaktır. Bunu görmenin iyi bir yolu, Apple’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Steve Jobs’un sözlerinden bir alıntıdır:

“Tek başına teknolojinin yeterli olmadığı Apple’ın DNA’sında var – bize kalplerimizi şarkı söyleten sonuçları veren, liberal sanatlarla, beşeri bilimlerle beraber olan teknolojidir.”

Bu alıntı, esasen STEAM’i çalışırken açıklar. Fotoğraf, sanatın teknoloji alanıyla açıkça kesiştiği bir alana güzel bir örnektir. Sonuçta, modern fotoğrafçılık yalnızca görüntüleri yakalayan bir kameraya değil, aynı zamanda fotoğraf düzenleme amacıyla genellikle bir bilgisayara ve doğru monitörlere de dayanmaktadır. Fotoğrafların çoğu aynı zamanda doğal dünyanın görüntüleri ile ilgilidir ve bunun bilimle ve özellikle biyolojiyle potansiyel bir bağlantısı vardır.

Bu arada, el sanatları tamamen nesneleri manipüle etmekle ilgilidir ve bu, mühendislikle bariz bir çapraz potansiyele sahiptir; teknik çizime odaklanan dersler, sanatları matematikle birleştirmenin iyi bir yoludur. STEAM alanları arasındaki bağlantılar bir kez anlaşıldığında, daha entegre bir şekilde öğretim çok daha kolay hale gelir.

STEAM Education: The Importance of The Arts

Son Söz

STEAM eğitimi, sanatı beş alanından biri olarak öne çıkarır ve varlığı önemlidir. Ne de olsa sanat, öğrencilerin eğitimleri boyunca onlara yardımcı olacak yaratıcılık, marifet, iletişim ve gösteri becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir, aynı zamanda kendilerine istihdam fırsatları da sağlayabilir.

Bir alan olarak sanat, resim ve fotoğraftan dansa, tarihe ve mimariye kadar her şeyi kapsayan son derece geniş ve çeşitlidir. Bu, sanat unsurlarını derslerine entegre etmek isteyen öğretmenlere yardımcı olur.

STEAM eğitimi üzerine olan bu dizide, bilim, teknoloji, mühendislik ve sanatın öneminin yanı sıra STEAM çerçevesine bir giriş yaptık. İlgi çekici dersler oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen ViewSonic eğitim çözümleri sayfasını ziyaret etmekten çekinmeyin.