ViewSonic Library > Eğitim > eSpor > FTMSM Eğitimde Espor

FTMSM Eğitimde Espor

 Okullarda e-sporun rolü büyüyor ve gerçek potansiyel gösteren alanlardan birinin de FTMSM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Sanat-Matematik) eğitiminde e-spor kullanımı olduğunu görüyoruz.. Rekabetçi video oyunları oynama, öğrencilerin teknolojiye daha aşina olmalarına, bilimsel düşünce kalıpları geliştirmelerine ve daha pek çok şeye yardımcı olma potansiyeline sahiptir.

E-spor ve FTMSM eğitim girişimleri arasındaki ilişki hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin. Veya ViewSonic ELITE profesyonel oyun monitörleri serisini keşfedin.

FTMSM eğitimi uygulayan okullarda e-spor kullanma fikri ilgi kazanıyor, ancak başarısı bu iki kavramı da benimseyen okullara dayanıyor. Bu olduğunda, bir e-spor kulübü, öğrencilerin FTMSM alanlarına ilgi duymalarına ve bu alanlarda da aranan beceri ve yetenekleri geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Bu makalede, e-sporları FTMSM eğitiminde kullanma fikrini daha ayrıntılı olarak keşfedip, öğrencileri geleceğin kariyerlerine hazırlamaya yardımcı olmak için iki kavramın nasıl birleştirilebileceğini açıklıyoruz.

FTMSM Eğitimi nedir?

İlk olarak FTMSM eğitiminin tam olarak ne anlama geldiğini kavramamız gerekir. Bu esasen fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiğe öncelik veren bir eğitim modelidir. Bu, FTMSM kısaltmasını açıklar ve bu konu alanlarının her biri bir FTMSM alanı olarak tanımlanabilir.

FTMSM modeli, FTMM olarak bilinen mevcut bir eğitim modeline dayanıyordu ve ikisi arasındaki tek fark, FTMSM’Nin orijinal FTMM alanlarının yanında sanatı da içermesidir. FTMSM girişimlerinin temel amacı, öğrencilere bugün ve gelecekte iş yaşamlarında başarılı olmak için gereken becerileri sağlamaktır.

Daha da ileri giderek, FTMSM girişimleri aynı zamanda farklı FTMSM konuları arasında daha fazla bütünleşmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır, böylece ilgili beceriler bireysel olarak yerine toplu olarak edinilebilir.

FTMSM Eğitiminde E-spor: Bağlantı Nedir?

E-sporun FTMSM eğitiminde nasıl kullanılabileceğini keşfetmeden önce iki kavram arasındaki bağlantıya daha geniş bir şekilde bakmamız gerekir. Bu bağlantıyı ispatlamanın en iyi yollarından biri, FTMSM alanlarındaki kişiler ile e-spora katılan kişiler arasındaki ilişkiye bakmaktır.

 

esports in steam

Sport Techie’nin bir makalesinin vurguladığı gibi, FTSMSM girişimleriyle tanınan okullar ile aynı okulların e-spor kulüplerinin büyüklüğü arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Makale ayrıca, e-spor yarışmalarındaki FTMSM konularının istatistiksel olarak aşırı temsilini de vurgulamaktadır.

Biraz düşündüğümüzde bu çapraz ilişki mantıklı gelmektedir; çünkü video oyunları teknolojiye dayanır, bilimsel ve matematiksel kavramları kullanır, sanata bir örnektir ve yazılım mühendisliği ve geliştirmenin ürünüdür. Sonuç olarak, e-sporun öğrencileri FTMSM alanlarına hazırlamada bir rol oynayabileceği mantıklıdır.

E-sporlar FTMSM Eğitim Girişimlerini Geliştirmeye Nasıl Yardımcı Olabilir?

Okulların ve diğer akademik kurumların FTMSM girişimlerini iyileştirmek için e-sporları nasıl kullanabilecekleri açısından, potansiyel faydaları teker teker incelemek gerekir:

FTMSM Becerileri Oluşturma

Belki de e-sporun FTMSM girişimlerini geliştirmeye yardımcı olabileceği en açık yol, katılımcıların FTMSM alanlarıyla ilgili becerileri geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bir Forbes makalesinin belirttiği gibi, bir video oyununu anlama süreci, bilimsel yöntemlerle ilişkili sistematik problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Bu arada, e-spor kulüplerinde oyun oynamanın doğal bir uzantısı, öğrencilere video oyunu tasarımı öğelerini veya kendi oyunlarını nasıl yapacaklarını öğretmeyi içerir. Bu, daha sonra programlama, bilgisayar grafikleri veya video oyun tasarımının diğer yönleri gibi alanlara başarılı bir şekilde geçmek için gereken becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilir.

FTMSM Farkındalığını İyileştirme

E-sporların FTMSM girişimlerini artırmaya yardımcı olabileceği bir diğer önemli yol da FTMSM konseptlerine ilişkin genel farkındalığı artırmaktır. Örneğin FTMSM’nin teknoloji konusunu anlamak, oyun bilgisayarları, konsolları, denetleyicileri, kulaklık ve oyun monitörleri dahil olmak üzere bunlarla ilgili aksesuarların kullanılmasıyla geliştirilebilir.

esports in steam

Kullanılan teknoloji sadece oyun bilgisayarları veya video oyun konsolları ve aksesuarlarıyla ilgili olmayacaktır. Bir e-spor kulübünün video kaydı, video ve ses düzenleme, canlı yayın, çevrimiçi iletişim ve hatta veri yorumlama, fotoğrafçılık ve grafik tasarımı gibi alanlara da aşina olması gerekir.

Katılımı Artırma

Dahası, e-sporlar katılımı artırma potansiyeline sahiptir ve bu daha farklı bir öğrenci grubunun FTMSM kavramlarıyla ilgilenmesini sağlayabilir. Bunu başarmanın yollarından biri oyun seviyesine yardımcı olarak, video oyunları oynamak için kullanılan teknolojiye erişimdir.

Her öğrencilerin evde bir oyun bilgisayarına veya video oyun konsoluna erişimi olmayacağından, bir e-spor kulübü, bu öğrencilerin yoksun kalmasını engelleyebilir. Bu önemlidir, çünkü video oyunları endüstrisi çok çeşitli kariyer seçenekleri sunarken, e-spor da gerçekçi bir kariyer yolu haline gelmektedir.

FTMSM Eğitiminde E-spor Kullanmanın Zorlukları

FTMSM eğitiminde e-sporu kullanmaya çalışan eğitimcilerin karşılaştığı en büyük iki zorluk, okuldaki karar vericilerinin katılımının olmaması ve e-spor hakkında olumsuz algılara sahip olabilecek ebeveynlerin motivasyon eksikliğidir..

Bu şüpheciliğin çoğu video oyunu bağımlılığıyla ilgili medya hikayelerinden veya insanların video oyunları oynamanın akademik değeri olduğunu anlamadıklarından kaynaklanmaktadır. Her iki durumda da, bu görüşlerle başa çıkmanın en iyi yolu, diğer okulların başarı öykülerini vurgulamak ve e-sporun FTMSM becerilerini geliştiren faydalarını açıklamaktır.

Karşılaşabileceğiniz diğer büyük zorluk da finansmanla ilgilidir. Sonuçta, rekabetçi bir e-spor kulübü, oyun bilgisayarları, oyun monitörleri, kulaklıklar, denetim birimleri ve daha fazlası olmak üzere yüksek kaliteli ekipmanlara ihtiyaç duyacaktır. Finansman için bir proje oluştururken, e-sporun giderek daha fazla gerçek bir spor olarak kabul edildiği ve okullarda geleneksel spor aktiviteleri için finansmanın genellikle bir öncelik olduğu gerçeğinin altını çizmek faydalı olabilir.

esports in steam

E-spor Oyunu Oynamayanlara Nasıl Yardımcı Olabilir?

2 ile 17 yaşları arasındaki Amerikalı çocukların yüzde 91‘inin artık video oyunları oynadığı iddialarına rağmen, ilgi seviyelerinin önemli ölçüde değişebildiği ve birçok çocuğun diğer okullara karşı rekabetçi bir şekilde oynamak isteyecek kadar ilgilenmemesi bir gerçektir. Yine de, bu çocukların bir e-spor kulübünde oynayacakları bir rolleri olabilir.

Bir okul veya başka bir akademik kurumdaki e-spor kulübü, farklı becerilere ve ilgi alanlarına sahip çok sayıda insana ihtiyaç duyabilir. Logo tasarımcılarına, üniforma tasarımcılarına ve fotoğrafçılara ihtiyaç duyulabilirken, kulübün sosyal medya hesapları da potansiyel olarak öğrenci kontrolü altına alınabilir.

Bu, e-spor kulübünün FTMSM eğitimiyle ilgili çeşitli faydalarının yalnızca video oyunlarını rekabetçi bir şekilde oynamakla ilgilenenlerle sınırlı olmadığı anlamına geldiğinden, önemlidir.

Son Söz

Espor akademik ortamlarda hala şüpheyle karşılansa da, öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematikle ilgili becerileri geliştirmelerine yardımcı olmada değerli bir rol oynayabilirler. FTMSM alanlarındaki bilgi ve anlayış, işverenler arasında yüksek talep görmektedir ve bu durum böyle olmaya devam edecektir.

FTMSM eğitimindeki e-sporun, temel becerileri geliştirmesinin yanı sıra, daha geniş bir öğrenci yelpazesinin teknolojiye, sanattaki tekniklere ve daha fazlasına aşina olmasına yardımcı olabilir. Bir okuldaki espor kulübünün faydalarının, öğrencilerin başka roller de üstlenmeleri talebiyle video oyunlarını aktif olarak oynayanların ötesine geçtiğini vurgulamak da önemlidir.

Okulda bir e-spor kulübü kurmak, FTMSM eğitimini teşvik etmekten başka da pek çok fayda sağlamaktadır. Rekabetçi video oyunlarının öğrenci performansını artırmaya nasıl yardımcı olabileceğini okuyun. Veya e-spor kulübü ihtiyaçlarınız için ViewSonic ELITE profesyonel oyun monitörleri serisi hakkında bilgi edinin.