ViewSonic Library > Eğitim > İçgörüler > Ters Yüz Sınıfın 8 Faydası

Ters Yüz Sınıfın 8 Faydası

Öğretmenler ilgi çekici sınıflar oluşturmak ve teknolojinin mümkün kıldığı fırsatları kucaklamak için yeni yollar ararken, ters yüz sınıf, hem öğretmenler hem de öğrenciler için birden fazla fayda vaat eden heyecan verici yeni bir yaklaşım olarak hızla ortaya çıkıyor.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin ters yüz sınıf modelinden yararlanabileceği 8 yol için okumaya devam edin veya daha fazla sınıf bilgisi ve Eğitim Teknolojisi çözümleri için ViewSonic Eğitim sayfasını ziyaret edin.

Ters yüz sınıf modeline ilişkin önceki açıklamamızda, bunu genel olarak sınıf zamanının (grup öğrenimi) ev ödevi veya ödevlerin (bireysel öğrenme) izlediği geleneksel öğretim yaklaşımının basit bir tersine çevrilmesi olarak tanımlamıştık. Ters yüz sınıfta, öğrencilere çevrimiçi videolar ve destekleyici içerikler aracılığıyla evde bireysel olarak yeni bir konu tanıtılır; ardından öğrencilerin problem çözme ve öğretmen rehberliğinde grup çalışması yapıp, bilgilerini uygulayacakları ve konuyu tartışma şeklinde derinlemesine inceleyecekleri ders saati gelir. Bu yeni yaklaşımla ilgili dikkate değer olan şey, karma öğrenmenin yanı sıra ters yüz eğitimi seçenlerin deneyimlediği faydalara olan güvenidir.

Flipped classroom definition

Ters Yüz Sınıfın Öğretmenler ve Öğrenciler için Avantajları

Ters yüz sınıf yaklaşımının faydalarından bahsettiğimizde, bu avantajların hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından aynı şekilde hissedilebileceğini belirtmekte fayda var. Bu bölümde, bu öğretim modeliyle ilişkili en önemli sekiz faydayı, öğretmenler için dört fayda ve öğrenciler için dört fayda olmak üzere inceleyeceğiz.

1. Öğretmenler Yeni Konuları Tanıtmak İçin Daha Az Zaman Harcarlar

Montana Eyalet Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırmanın işaret ettiği gibi, geleneksel öğretim modelleri zamanın büyük bir bölümünü bilginin yayılmasına ayırır ve bu da bilginin daha derin araştırılması ve uygulanması için genellikle çok sınırlı bir süre bırakabilir. Ters yüz sınıflarda, öğrenciler dersten önce kendi kendilerine çalışarak giriş bilgileri alırlar; bu da alanlarında uzman olan öğretmenlerin temel konuları ele almak için daha az ve konuları çok daha derinlemesine keşfetmek için daha fazla zaman harcamasına olanak tanır.

2. Öğrenciler Bağımsız Öğrenme Becerilerini Geliştirir

Bağımsız öğrenme, şüphesiz, özellikle ortaokul ve lise öğrencileri arasında her öğrencinin geliştirmesi gereken değerli bir beceridir. Ters yüz sınıf yaklaşımıyla, öğrenciler ilk bilgileri evde, genellikle video içeriği aracılığıyla bağımsız olarak elde ederler. Bu onların kendi kendine çalışma sürecine alışmalarını ve kendi hızlarında öğrenmelerini sağlar. Ancak öğretmenlerin, tüm öğrencilerin kendi kendine çalışma kavramını eşit olarak benimsemediğinin ve bu konuda zorluk çekenleri desteklemek için aktif adımlar atılması gerektiğinin farkında olmaları gerekecektir.

3. Öğretmenler Daha İlgi Çekici Dersler Oluşturabilir

Çeşitli çalışmalar, bilginin akılda tutulmasını ve hatırlanmasını geliştirmeye yardımcı olabileceğinden, eğitimde eğlencenin önemini göstermiştir. Ters yüz sınıf modeliyle, öğrenciler her derse temel bilgilerle katılır, yani derslere eğlence ve heyecan duygusu katmak için daha fazla zaman kalır. Özellikle ters yüz sınıflar, interaktif öğrenme, araştırma, deney ve pratik uygulamaya daha fazla zaman ayrılmasına izin verir.

4. Devamsız Öğrenciler Geride Kalmaz

Okul düzeyinde devamsızlık yaygındır, ancak bunun yaratabileceği etki genellikle göz ardı edilir. Aslında, Amerika Birleşik Devletleri’nde, yıl boyunca sekiz milyondan fazla öğrenci bir aya yakın okulu kaçırıyor ve bu da öğrenme sonuçları üzerinde önemli bir etkiye sahip oluyor. Ters yüz sınıf, devamsızlık sorununu tam olarak gideremese de, öğrencilerin kendi zamanlarında yetişmeleri için giriş bilgileri her zaman çevrimiçi olarak mevcut olacağından, öğrenme boşluklarının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Flipped Classroom Benefits for Students

5. Öğretmenler Oluşturdukları İçeriği Yeniden Kullanabilirler

Ters yüz sınıf yaklaşımıyla, öğretmenler bilgileri üçüncü taraf içeriği aracılığıyla yaymayı tercih edebilirler. Ancak, birçok öğretmen bunun yerine kendi videolarını oluşturarak, ilk öğrenme deneyimini daha kişisel hale getirir. Bu, içeriği optimize edebilme ve yeniden kullanabilme avantajına sahiptir ve öğretmenlerin temel bilgiler için ders hazırlığına daha az ve daha derin keşif için özel derslere daha fazla zaman ayırmasını sağlar.

6. Öğrenciler Daha Derin Bir Anlayış Oluşturabilirler

Ters yüz edilmiş bir sınıfta öğrenciler için bir başka önemli fayda, aktif öğrenme yoluyla eldeki konuyla ilgili daha derin bir anlayış oluşturma yeteneğidir. Bu, dersler gibi daha pasif öğrenme deneyimleriyle çelişir; çünkü öğrenciler edindikleri bilginin inşasına aktif olarak katılırlar. Bu süreçte, öğretmenler onlara koçluk yaparak ve bilgilerini genişletmelerine yardımcı olarak daha iyi bir anlayış oluştururlar.

7. Öğretmenler Daha Özel Bir Yaklaşım Sağlayabilir

E-Öğrenim Endüstrisi için bir makalenin vurguladığı gibi, ters yüz sınıf modeli öğretmenlere kendi bireysel ihtiyaçlarına göre her bir öğrenciye harcayacakları süreye karar verme özgürlüğü verir. Sınıf zamanı öğrencilerin konuyu anlamalarını geliştirmek için kullanılır; bu da bilgiyi tam olarak kavrayanları, ek rehberliğe ihtiyaç duyanları ve temel bilgileri tekrar gözden geçirmesi gerekebilecekleri belirlemeyi kolaylaştırır.

8. Öğrenciler Sınıfta Geçen Zamanı Daha İlginç Buluyor

Son olarak, ters yüz sınıf yaklaşımının en büyük yararlarından biri, öğrencilerin sınıfta geçirdikleri zamanı daha ilginç bulmalarına yardımcı olabilmesidir. Bu da öğrenci katılımına yardımcı olabilir ve öğrencilerin bir konuya daha duygusal olarak yatırım yapmalarını sağlarken, genel olarak sınıfa katılımı da artırır. Bunun nedeni, sınıfta geçirilen zamanın sadece bilgileri dinlemekten ziyade daha anlamlı tartışmalara harcanmasıdır.

Flipped Classroom Benefits For Teachers

Son Söz

Ters yüz sınıf modeli okullarda, kolejlerde, üniversitelerde ve diğer akademik ortamlarda ivme kazanıyor; öğrenciler evde bilgi alırlar ve daha sonra bilgilerini eyleme geçirmek için sınıfa katılırlar. En önemlisi, ters yüz sınıf yaklaşımının çeşitli faydaları sadece öğrencilere değil, öğretmenlere de uzanır.

Bu model, öğrencilerde bağımsız öğrenme becerileri geliştirmelerine, konuları daha derinden anlamalarına ve devamsızlık yaptıklarında daha kolay yetişmelerine yardımcı olabilir. Bu arada, öğretmenler için bu yaklaşım, ders vermeye daha az zaman harcayarak ve öğrencilerin anlamalarını geliştirmeye yardımcı olarak ,daha fazla zaman harcayarak, uzmanlıklarını ve becerilerini daha iyi kullanmalarını sağlar.

Ters yüz sınıf ve diğer karma öğrenme stilleri hakkında daha fazla bilgi için Eğitim 3.0’da Karma Öğrenme bölümünü okuyun. Ayrıca, daha fazla sınıf bilgisi için ViewSonic Eğitim sayfasını veya önceden hazırlanmış, özelleştirilebilir ders planlarıyla birlikte gelen 2 milyonun üzerinde küratörlü eğitim videosuna erişim için myViewBoard Clips‘i ziyaret edebilirsiniz.