ViewSonic Library > Eğitim > Teknoloji ile Eğitim > Dijital Erişilebilirlik Nedir? (Ve Okullarda Neden Önemlidir?)

Dijital Erişilebilirlik Nedir? (Ve Okullarda Neden Önemlidir?)

Dijital erişilebilirlik nedir? – bu basit soru, içinde bulunduğumuz gelişmiş teknolojik çağda temel önemdedir. Dijital erişilebilirlik hayatın her alanında önemlidir ve özellikle eğitimde geçerlidir. Okullar dünya görüşümüzü şekillendirir ve büyümenin önünü açar. Herkesin aynı çevrimiçi içeriğe, sanal deneyimlere ve dijital cihazlara erişmesine izin vermek, sürekli birbirine bağlı bu küresel köyde ilerlememizin tek yoludur.

Dijital erişilebilirliğin ne olduğunu ve tüm akademik kurumlar için neden gerekli olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin veya ViewSonic’in modern sınıflar için Eğitim çözümleri koleksiyonunu keşfedin.

Dijital erişilebilirlik nedir ve okullarda ve diğer akademik ortamlarda neden bu kadar önemlidir? Temel düzeyde, öğrencilerin engelleri veya başka özürleri olup olmadığına bakılmaksızın, dijital ürün ve hizmetlere eşit erişim sağlanması anlamına gelir. Bunu keşfetmeden önce, erişilebilirliğin daha genel bir düzeyde ne anlama geldiğini ve yaşamın her alanında neden bu kadar önemli olduğunu kısaca özetleyelim.

Erişilebilirlik, bir şeyi mümkün olduğunca çok sayıda insan için erişilebilir kılma kavramıdır. Bu nedenle, erişilebilirlik kavramı, engellilik ve özürlerle güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Birçok ülke, daha erişilebilir yaşam sağlamak için yasalarını ve kentsel planlama yönetmeliklerini geliştirmekte ve iyileştirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, erişilebilirlik kavramı, eşit fırsatlar yasası olarak hizmet veren Engelli Amerikalılar Yasası‘na (ADA) yazılmıştır. Örneğin, tekerlekli sandalye kullanıcıları için rampaların sağlanmasını zorunlu kılan bu yasadır.

Dijital erişilebilirlik bu dayanak üzerine genişler ve insanların dijital ürünlere veya hizmetlere erişmesini engelleyen engelleri ortadan kaldırmayı amaçlar. Bu makalede, dijital erişilebilirliğin ne olduğunu, özellikle okullarda neden önemli olduğunu ve eğitim içindeki diğer kavramlarla nasıl bağlantılı olduğunu keşfedeceğiz.

Dijital Erişilebilirlik Nedir?

Yakın zamana kadar dijital dünya, fiziksel dünya ile aynı erişilebilirlik gereksinimlerini yakından takip etmiyordu. Neyse ki bu değişiyor ve daha fazla insan bilinçli ve toplulukları için kalıcı iyileştirmeler yaratmaya istekli hale geliyor.

Dijital erişilebilirlik, tüm kullanıcıların web içeriğini, yazılımları, mobil uygulamaları ve diğer dijital medya biçimlerini algılamasını, kullanmasını ve çalıştırmasını sağlamakla ilgilidir. Global Erişilebilirlik Farkındalık Günü Vakfı‘nın açıkladığı gibi:

“Her kullanıcı, web’de birinci sınıf bir dijital deneyimi hak eder. Engelli bir kişi, engeli olmayanlarla aynı başarılı sonuçlarla web tabanlı hizmetleri, içeriği ve diğer dijital ürünleri deneyimleyebilmelidir.”

Digital Accessibility objective

Dijital Erişilebilirlik Örnekleri

Bazı özel dijital erişilebilirlik örneklerini çalışarak inceleyelim. Bu, öğrenme deneyimini geliştirmek ve herkes için daha kapsayıcı bir ortama katkıda bulunmak için okulunuzda veya bu konuda herhangi bir ortamda neler yapabileceğinize ışık tutacaktır.

Dijital erişilebilirlik hakkında düşündüğünüzde, muhtemelen aklınıza ilk gelen şey görme bozukluğudur. Aslında, görme ile ilgili sorunlar ele alınması gereken ilk konular arasında olmuştur. Örneğin, ekran okuma yazılımı, bir web sitesinin içeriğini yüksek sesle okumak için kullanılabilir ve görme bozukluğu olanlar için taramayı büyük ölçüde basitleştirir. Benzer şekilde, birçok web uygulaması tasarımcısı artık renk yönetimi söz konusu olduğunda renk körlüğünü önemli bir husus haline getirirken, yüksek kaliteli bilgisayar monitörleri renk körü bireylere yardımcı olmak için yerleşik araçlar içermektedir.

Yine de dijital erişilebilirlik özelliklerinin başka birçok örneği bulunmaktadır. Video içeriği artık işitme engelli kişilere yardımcı olmak için genellikle altyazılar veya işitme engellilere özel altyazılar görüntüleyecek. Ayrıca, modern yazılım çözümleri genellikle kısayol tuşlarını, klavye gezinme seçeneklerini ve hatta ses kontrolünü içerecektir. Bunların tümü, fare, dizüstü bilgisayar dokunmatik yüzeyi veya dokunmatik ekranı çalıştırmayı zorlaştıran fiziksel bozuklukları olan kullanıcılara yardımcı olabilir.

Erişilebilirlik Yönergeleri ve AÇAS (POUR) ilkeleri

Dijital erişilebilirlik bilincinin güç kazandığının göstergelerinden biri, küresel yönergelerin varlığıdır. Bunlar, dijital medyayı daha kapsayıcı ve daha geniş bir kitleye ulaşabilecek hale getirmek için çeşitli önerilerin standartlaştırılmasına büyük ölçüde katkıda bulunurlar. Dijital erişilebilirlik yalnızca dijital medyanın tüketicileri için değildir; yanı sıra içerik, ürün ve hizmet yaratıcıları için de geçerlidir.

Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri -veya WCAG-, dijital içeriğin aşağıdaki gibi olması gerektiğini özetleyen dört ‘AÇAS (POUR)’ ilkesi gibi başarı kriterlerini içerir:

  • Algılanabilir (Perceivable): İçerik ve arayüz, duyusal bozukluğu olan kişiler için “görünmez” olmamalıdır.
  • Çalışabilir (Operable): İçerik, engelli kullanıcılar tarafından gerçekleştirilemeyecek eylemleri gerektirmemelidir.
  • Anlaşılabilir (Understandable): İçerik tüm kullanıcılar tarafından anlaşılabilir olmalıdır.
  • Sağlam (Robust): İçerik, destekleyici teknoloji gibi kullanıcı aracıları tarafından güvenilir şekilde yorumlanabilmelidir.

Okullarda ve diğer akademik ortamlarda bu, tüm dijital içeriğin bu ilkelerin dördünü de izlemesi gerektiği anlamına gelir. Bu, çevrimiçi öğrenme materyalleri gibi öğrenciler tarafından doğrudan erişilebilen herhangi bir dijital medyanın yanı sıra öğretmenler tarafından dersler sırasında kullanılan herhangi bir dijital medya için özellikle önemlidir.

Digital Accessibility - POUR Principles for digital content

Okullarda Dijital Erişilebilirlik Neden Önemlidir?

Dijital erişilebilirlik okullarda çok önemlidir, çünkü bu, engelli öğrencilere eğitim teknolojisine (EdTech) ve öğrenme materyallerine eşit erişim sağlama aracıdır. Aynı zamanda, dijital erişilebilirliğe odaklanmak, bu öğrencileri akranlarıyla aynı öğrenme deneyimlerinin tadını çıkarmaya teşvik edebilir.

Dijital erişilebilirliğin dijital medya, yazılım ve mobil uygulamaların optimizasyonu ve aynı zamanda donanım çözümleri yoluyla sağlanabileceğini vurgulamakta fayda var. Örneğin, bilgisayar monitörleri, görme engelli kullanıcıların renkleri ayırt etmesine yardımcı olan bir renk körü modu içerebilir. Ek olarak, kulaklıktan sesli açıklamaların dinlenmesi, diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmadan öğrenme deneyimini güçlendirir.

Dijital erişilebilirlik, adil ve kapsayıcı eğitim ile ilgilidir. Bununla birlikte, aşağıdaki bölümler dijital erişilebilirlik başarısıyla ilişkili bazı özel avantajları araştıracaktır.

Öğrenci Katılımı

Öğrenci katılımı için dijital erişilebilirlik nedir? Bu, kapsayıcı öğrenmenin en önemli yönlerinden biridir. Çocukların kendilerini sınıfın bir parçası olarak hissetmelerini ve katılmaya istekli olmalarını sağlamanın yolu budur. Engelli veya özrü olan öğrenciler algılayamaz, çalıştıramaz, anlayamazsa veya dijital medyayı başka bir şekilde kullanırlarsa, derslere duygusal olarak yatırım yapma olasılıkları daha düşüktür ve motivasyon düzeylerinin de düşmesi muhtemel olacaktır.

Öğrenci katılımı, öğrencilerin kendilerine öğretilen şeye ilgi duyma ve duygusal olarak yatırım yapma derecesi olarak özetlenebilir. Gerçek öğrenci katılımı, öğrenciler derslere katıldıklarında, aktif olarak ilgi duyduklarında, derse katıldıklarında ve kendi öğrenme sonuçlarıyla ilgilendiklerinde ortaya çıkar. Bununla birlikte, davranışsal katılım, duygusal katılım ve bilişsel katılım olarak daha da ayrıştırılabilir. Bu önemli ayrım, öğrencilerin bazı yönlerden katılabildiğini ancak diğer yönlerden ayrılabildiğini göstermektedir.

Dijital erişilebilirlik, öğrencilerin katılımına yardımcı olur, çünkü öğrencilerin derslerde kullanılan dijital medya ile birçok farklı düzeyde etkileşime girebilecekleri anlamına gelir. Çevrimiçi öğrenme materyallerine erişebilir ve ilgili tüm yazılımları kullanabilirler. Ek olarak, öğrenci katılımının, bazı öğrenciler dışlanmış veya ‘ötekileştirilmiş’ hissettiklerinde engellenen sosyal bir bileşeni vardır.

İşbirlikçi Öğrenme

Okullar ve diğer akademik ortamlar arasındaki işbirliği, modern öğrenme deneyiminin temel bir parçasıdır ve birçok fayda sunar. İşbirlikçi oturumlar, öğrencilerin ilgisini çekmeye ve dersleri çeşitli ve ilginç tutmaya yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda takım çalışması, eleştirel düşünme ve iletişim becerileri gibi değerli yaşam becerilerini de öğretir.

Bununla birlikte, zamanla, eğitim içindeki işbirliği dijital medyaya giderek daha fazla dayanmıştır ve bu, engelliler ve hatta geçici bozuklukları olanlar ile engeli olmayanlar arasında bir bölünme yaratmıştır.

Dijital erişilebilirliğe uygun bir odaklanma düzeyi verildiğinde, işbirlikçi öğrenme daha kapsayıcı hale gelir. Sınıflarda, öğrenciler öğrenme materyallerine eşit erişime sahiptir ve engelli öğrenciler, kendi engelleri veya yetenekleri ne olursa olsun, akranlarından herhangi biriyle daha özgürce işbirliği yapabilir.

Digital Accessibility - definition

Kaynaklara Eşit Erişim

Dijital erişilebilirliğin eğitimde önemli olmasının bir başka nedeni de, kaynaklara eşit erişim sağlama hedefine yardımcı olmasıdır. Bu, öğrencilerin bilgi edinmek veya sınıf dışındaki etkinlikleri yürütmek için çevrimiçi kaynakları kullanmaları gerektiği durumlarda özellikle önemli olabilir.

İçerik oluşturucular için, herkesin kaynaklara aynı düzeyde erişmesini sağlamaya yardımcı olabilecek teknikler vardır. Örneğin, içerik, farklı engelleri veya bozuklukları olan kişilere hitap etmeye yardımcı olabilecek metin, ses ve video dahil olmak üzere birden fazla biçimde yüklenebilir. Örneğin, görsel içerik, renk körlüğü göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlanabilirken, yazılı içerik disleksi gibi konuların farkındalığı ile tasarlanabilir.

Codecademy’nin bir makalesinde açıklandığı gibi, dijital erişilebilirliği göz önünde bulundurarak tasarım, evrensel tasarımın bir örneğidir ve adından da anlaşılacağı gibi, evrensel tasarım herkese fayda sağlayabilir. Verilen bir örnek, görüntülerin içeriğini açıklamak için kullanılan alt etiketlerin görme engellilere yardımcı olabileceğidir, çünkü alt etiketler ekran okuma yazılımı tarafından yüksek sesle okunabilir. Ancak bu, örneğin bir görüntünün yüklenememesi gibi diğer kullanıcılara da fayda sağlar.

Eğitim Teknolojisinin Kullanımı

Eğitim teknolojisi veya EdTech, hem öğretmenlere hem de öğrencilere yardımcı olur ve dijital erişilebilirlik konusuyla ilgili birçok EdTech türü vardır. Temel örneklerden bazıları masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, interaktif dijital tahtalar, projektörler, tabletler, akıllı telefonlar, ve benzeri cihazlar olarak sayılabilir.

Eğitim teknolojisinin kullanımı, öğrencilerin iş etkinliklerini daha verimli tamamlamalarına, öğrendiklerini daha iyi anlamalarına ve başkalarıyla iletişim kurmalarına ve işbirliği yapmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, EdTech eğitimcilerin farklı öğrenme stillerine uyum sağlamasına ve fiziksel veya coğrafi engelleri ortadan kaldırmasına yardımcı olabilir.

Dijital erişilebilirlik, tüm öğrencilerin birbirleriyle aynı teknolojilere erişebilmelerini sağlamak için çok önemlidir. Tabii ki, bu da, engelli veya daha karmaşık ihtiyaçları olan öğrencilerin haksız yere dezavantajlı olmadığından emin olmak için önemlidir. Dijital erişilebilirliğe ulaşmaya net bir şekilde odaklanmadan, güçlü vücutlu öğrenciler, engelli öğrencilerin etkili bir şekilde kullanamayacağı ek araçlara potansiyel olarak erişebilirler.

Dijital Okuryazarlığın Tüm Öğrenciler İçin Değeri

Dijital erişilebilirlikle ilgili en önemli kavramlardan biri dijital okuryazarlık fikridir. Bu, BİT ile ilgili teknolojinin bilgiyi bulma, paylaşma, oluşturma ve iletme yeteneği olarak tanımlanabilir veya tanımlanabilir. Esasen, giderek dijitalleşen bir dünyada gelişmek için gerekli olan becerilerin geliştirilmesidir.

Bu becerilerin geliştirilmesi ve dijital okuryazarlığın kazanılması, öğrenciler için okul ve yüksek öğrenim süreleri boyunca gereklidir. Ayrıca, dijital okuryazarlık işgücünde de yüksek talep görmektedir ve gerekli becerileri edinmeyen öğrenciler gelecekteki istihdam fırsatlarının sınırlı olduğunu görebilirler.

Dijital okuryazarlık, okuldaki zamanın ve okul dışındaki dijital teknolojiyi kullanan zamanın bir kombinasyonu ile edinilebilir. Bununla birlikte, farklı hane halkları, hane halkı geliri de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak teknolojiye farklı seviyelerde maruz kalacaktır. Bu nedenle, okulların bu konuda bir ekolayzır olarak hizmet etmesi gerektiğini öne süren güçlü bir sav olsa da bunun mümkün olması için dijital erişilebilirliğin herkes için garanti edilmesi gerekir.

Son Söz

Dijital erişilebilirliğin ne olduğunu anlamak herkes ve özellikle eğitimciler için son derece önemlidir. Yeni teknolojiler ve cihazlar her gün ortaya çıktıkça ve geliştikçe bu soruyu kolayca cevaplayabilmeli ve sormaya devam etmeliyiz. Dijital erişilebilirlik stratejileri, tüm öğrencilerin dijital medyaya, yazılımlara, uygulamalara ve teknolojilere erişebilmelerini ve sahip olabilecekleri herhangi bir engel veya engelden bağımsız olarak etkili bir şekilde algılayabilmelerini, anlayabilmelerini ve çalıştırabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Biz yeni dijital araçlar geliştirirken, okullar, dijital erişilebilirliğe odaklanarak, öğrencilere dijital okuryazarlığı geliştirmek için gerekli becerileri sağlayabilir. Ayrıca dijital erişilebilirlik, herkese eşit fırsat vermeye yardımcı olabilir ve öğrenme materyallerine katılımdan başkalarıyla işbirliğine kadar her konuda engelli veya özürlü öğrencilere yardımcı olabilir.

Bu yazıyı bilgilendirici bulduysanız, Erişilebilir Eğitim’de eşitlik ve eşitçilik hakkında bilgi edinmek veya ViewSonic’in kapsayıcı öğrenme çözümlerini keşfetmek isteyebilirsiniz.

 

Was this article helpful?
YesNo