ViewSonic Library > Eğitim > Teknoloji ile Eğitim > Sınıfta Öğrenmek İçin Videoları Kullanmanın 12 Yolu

Sınıfta Öğrenmek İçin Videoları Kullanmanın 12 Yolu

Video kullanmak sınıfta öğrenme için onlarca yıldır var olsa da son yıllarda dijital teknolojinin büyümesiyle birlikte, fırsatlar artık her zamankinden daha fazla hale geldi. Otuz yıl önce, bir öğretmen derste ara sıra bir televizyonu ve VHS kayıt cihazını sömestrde bir veya iki kez kullanırdı. Bu günlerde ise video kaynaklarına çevrimiçi olarak kolayca erişilebiliyoruz ve öğretmenler bunları çok daha entegre bir şekilde kullanabiliyorlar.

Sınıfta öğrenmeye yönelik video uygulaması hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin veya her yaş ve konu için tasarlanmış 2 milyondan fazla küratörlü eğitim videosu içeren bir platform olan myViewBoard Clips’e buradan göz atın.

Bu tür kaynaklar öğrenme deneyimini geliştirebilse de, video kullanımında riskler vardır. Öğrencilerin aktif öğreniciler olmaları gerekir, bu nedenle izlemek asla sadece pasif olmamalıdır. Video, etkili pedagojinin yerini tutmaz. Video kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmak, diğer öğretim yöntemleriyle denge ve entegrasyon gerektirir. Ayrıca, çevrimiçi olarak sunulan çok çeşitli içeriklerden en iyi malzemeleri bulmak zor olabilir. Bu yazıda, öğrenci deneyimini geliştirmek için videoyu öğrenme sürecine doğru şekilde entegre etmenin on iki yoluna bakıyoruz.

Çok küçük çocuklar bile genellikle uzman internet kullanıcılarıdır ve video artık onların etkileşim kurma, sosyalleşme ve gelişme biçimlerinin doğal bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle, dijital videoyu resmi öğrenim programlarına da dahil etmek mantıklıdır. Araştırmalar, video kliplerin çocukların sınıfta düşünme becerilerinin yanı sıra hafızada tutma ve hatırlama becerilerini geliştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Teknoloji gelişmeye devam ederken, eğitim süreçlerini güncel tutmak hayati önem taşımaktadır. Bunu yapmanın bazı yollarına bakalım.

1. Yeni Konuları Tanıtmak İçin Videoyu Kullanın

Bir video sunumu, yeni bir konuyu tanıtmanın harika bir yolu olabilir. Video klipler, zaten muhtemelen birincil keşif yöntemlerinden biri olacağı için, genç öğrencilerin ilgisini hemen çekecek bir konunun kolay bir özetini sunabilir. Burada video, öğretmen etkileşiminin yerini tutmaz, ancak iyi hedeflenmiş bir klip, öğrencilerin hayal gücünü çok etkili bir şekilde tetikleyebilir.

2. Ders Öncesi Hazırlık Olarak Video

“Ters yüz edilmiş sınıf” olarak bilinen bir yöntemde, öğrenciler sınıfta konular üzerinde çalışmadan önce evde video materyali ile etkileşime geçebilirler. Geleneksel ev ödevi modelinde, yeni materyal sınıfta sunulur ve daha sonra evde alıştırmalar veya ödevlerle pekiştirilir. Ters yüz sınıf modelinde ise, ilk sunum sınıftan önce evde yapılır ve öğrenciler daha sonra sınıfın destekleyici ortamında sunuma katılırlar. Bu, işbirlikçi bir bağlamda öğrenmenin pekiştirilmesine ve gerekli görüldüğü hallerde ilk kliplerin tekrar tekrar izlenmesine izin vererek öğrencilere fayda sağlar.

3. Öğrenme Materyallerinde Çeşitlilik

Araştırmalar, öğrenmenin çeşitli öğrenme yöntemleriyle geliştirildiğini göstermiştir. Özellikle, iki ana bellek edinme kanalı – işitsel ve görsel – bilişsel yük olarak bilinen şeyi geliştirmek için kullanılabilir. Bu, video ve konuşma yöntemleri birleştirildiğinde, öğrencilerin birbirinden ayrı olarak birinden veya diğerinden daha fazla materyal alabileceği anlamına gelir. Bu nedenle video klipler, öğrencilerin öğrenmesini güçlendirmek için daha geleneksel öğretim yöntemlerini tamamlamak için kullanılabilir.

4. Genişletilmiş Deneyim için Videolar

Tüm öğretmenlerin bildiği gibi, çok fazla teori biraz sert olabilir. Herhangi bir öğrenci, anlatılandan çok gösterilen, genişletilmiş bir dizi gösteri ve içgörüden yararlanacaktır. Bu, özellikle konsantrasyon ve dilsel anlama becerileri, görsel yeteneklerinden daha az gelişmiş olabilen çok genç öğrenciler için geçerlidir. Video klipler, uzay simülasyonları, atomik düzeydeki reaksiyonlar, iç-vücut süreçleri veya sadece hayvanlar veya gündelik olarak karşılaşılmayan yerler gibi kelimelerin tek başına yeterli olmadığı şeyler hakkında açıklayıcı fikir verebilir.

5. Videolar Farklı Öğrenme Hızlarına Olanak Sağlar

Sınıfta kişisel bilgisayarların veya tabletlerin kullanımı giderek yaygınlaşırken, video klipler, öğretmen desteğinin faydalarını sürdürüp, bireyselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunabilir. Bireysel ekranların ve kulaklıkların kullanımıyla, öğrenciler videoları istedikleri kadar izleyebilir veya duraklatmak, yansıtmak ve gerektiğinde etkileşimde bulunmak için durabilir.

Essential devices and peripherals for Video assisted learning

6. Uzaktan Öğrenme Videoları

Video materyalinin bireysel olarak uyarlanabilirliği, çeşitli katılım durumları için de çok yararlıdır. Çeşitli nedenlerle, bazı öğrenciler, diğerleri kadar tutarlı bir şekilde derse devam edemeyebilir. Bu nedenle video kaynakları, öğrencilerin bazıları uzaktan konumlanmış olsa bile, sınıf genelinde uyumlu bir deneyim sağlamak için kullanılabilir.

7. Video Etkileşime Dayalı Öğrenmeyi Teşvik Edebilir

Video öğreniminin risklerinden biri, öğrencilerin aşırı derecede pasif hale gelmesi ve bu da bellek depolamasına zarar vermesidir. Ancak, doğru yönetilen videonun tam tersi bir etkisi vardır ve kliplerle etkileşimli öğrenme oldukça etkili bir öğretim aracı olabilir. Yararlı bir grup etkinliği, tartışma başlatmak için tetikleyici olarak bir klibi veya klip dizisini izlemek olabilir. Öğrencilerin yaşına ve öğrenme düzeyine bağlı olarak, bu açık uçlu ve eleştirel veya yüksek düzeyde yapılandırılmış olabilir. Bu durumlarda, öğrencilerin ne aradıklarını bilmelerini sağlamak amacıyla klibi çerçeveleyerek başlamak her zaman yararlıdır.

8. Oyunlaştırma Katılımı

Birçok internet kullanıcısı, artık Duolingoor the Khan Academy gibi platformlarla öğrenmenin oyunlaştırılmasına aşina hale gelmiştir. Aslında, bu platformlar bir öğretim planına dahil edilebilir. Benzer teknikler, öğrencilerin sınıf materyali yoluyla gelişiminin bir dizi görev ve ödül olarak sunulduğu sınıf içi materyallerle de uygulanabilir. Etkileşimli video bunun için oldukça etkilidir; çünkü özellikle genç öğrencilerin çoğu video oyunlarıyla biraz (veya çok fazla!) deneyime sahip olacağından, görsel aşinalık süreci çok net hale getirebilir.

9. Sosyal Becerileri Öğrenmek İçin Video

Öğrenmek sadece gerçeklerle ilgili değildir. Çocukların eğitiminin sosyal beceri ve farkındalık açısından da geliştirilmesi gerekmektedir. Video, bu tür konuları sunmanın harika bir yolu olabilir. Örneğin, arkadaşlık, zorbalık veya sosyal baskılarla ilgili sorular her yaşta ortaya çıkabilir. Video klipler, çocuklara sorunları anlatarak anlamalarına yardımcı olabilir.

10. Kültürel Bilinci Geliştirmek

Benzer şekilde, çocukların kültürel farkındalıkları, video kaynaklarındaki açıklayıcı ipuçlarından ziyade genellikle oldukça soyut ipuçlarıyla geliştirilebilir. Bu, özellikle sınıfın kendisi biraz homojen ise, çocukları kültürel veya etnik farklılıklar konusunda eğitmeye yardımcı olmak için özellikle yararlı olabilir.

11. Öğrenci Tarafından Oluşturulan İçerik

Bu günlerde video oluşturma teknolojisi neredeyse içeriğin kendisi kadar yaygın halde olup, çocukların kendi kliplerini oluşturmalarına faydalı olabilir. Bu iki amaca hizmet edebilir: Birincisi, aktif bir öğrenme sürecinin parçası olarak, verilen herhangi bir konunun sunumu düşünmeyi gerektirdiğinden ve dolayısıyla öğrenmeyi pekiştirdiğinden; ve ikinci olarak, elbette, dijital araç takımlarıyla bir şey geliştirmek başlı başına değerli bir beceridir.

12. Gelecekteki Olasılıklara Bir Açılış Olarak Video

Video klipler şu anda öğrenme kaynakları olarak yüksek düzeyde kullanılabilirliğe sahip olsa da, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik sistemlerinin gelecekteki olanaklarını göz önünde bulundurmak da gerekir. Bu sistemler muhtemelen yakında sınıflarda yaygın olarak kullanılacak ve etkileşimli ve kapsamlı öğrenme için daha da fazla fırsat sunacaktır.

4 factors to consider when using video for learning

Öğrenmek İçin Video Üzerine Son Söz

Modern dijital teknolojinin yaygınlığı ile birlikte, öğrenme için video, herhangi bir öğretmen için paha biçilmez bir unsurdur. Ancak, bu kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak için doğru konuşlandırma yapmak çok önemlidir.

Tabii ki, video klip seçmek de büyük bir problem olabilir. Çok sayıda çevrimiçi klip, dersiniz için en uygun olanı seçmeyi zorlaştırabilir. Ancak myViewBoard Clips buna harika bir yanıt sunuyor. Hedeflenen konu ve yaşa uygun içerikle sınıfta odaklanmanıza yardımcı olan, yaş aralığına ve konuya göre kategorize edilmiş 2 milyondan fazla küratörlü eğitim klibiyle myViewBoard Clips’i buradan ziyaret edebilirsiniz. Veya öğretim için eğitici videoları kullanma konusundaki yazımızı okuyun.