ViewSonic Library > Eğitim > Sınıflardaki Teknoloji > Okullardaki Bilgisayar Laboratuvarlarının Hala Önemli Olmasının 5 Nedeni

Okullardaki Bilgisayar Laboratuvarlarının Hala Önemli Olmasının 5 Nedeni

.Kişisel dizüstü bilgisayarlara sahip artan sayıda öğrenciye yanıt olarak, eğitimciler ve yöneticiler bilgisayar laboratuvarlarına olan ihtiyacı sorguluyorlar. Bununla birlikte, teknolojiye erişim, işlevlerini değiştirirken, bilgisayar laboratuvarları çeşitli nedenlerle günümüz okullarında önemini korumaktadır. Yeni başlayanlar için bilgisayar laboratuvarları, öğrencilerin teknoloji ağırlıklı bir geleceğe hazırlanabilecekleri kapsayıcı, yapılandırılmış öğrenme ortamları yaratır.

Kısa bir süre önce, okul bilgisayar laboratuvarları eğitim ortamının temel dayanağıydı. Bugün, pek değil. Aslında, düpedüz tartışmalı hale geldiler. Tartışmanın temelinde onların varlığı yatıyor.

Birçok okul, her öğrenci için bir bilgisayar cihazı sağlamaktadır. Bunu henüz başaramayanlar da arzu etmekteler. Bütçelerin dar olduğu bir gerçek. Zaman sınırlı bir kaynak. Bilgisayar laboratuvarı, her ikisini de ayrı tutmak için bir hedef haline geldi. Okul bilgisayar laboratuvarlarını ortadan kaldırmayı tercih edenler, tüm bilgi işlem gereksinimlerine bire bir yanıt veriyor.

Soruyorlar: Öğrenciler bilgisayarlarını sınıftan sınıfa taşırken neden bir bilgisayar laboratuvarına yatırım yapasınız ki? Öğrenciler her yerde bu öğrenme aracına sahipken neden bilgisayar öğretmek için temel konulardan zaman ayıralım? Sınıf öğretmenleri neden bilgisayar becerilerini müfredatlarına entegre edemiyor?

Mobil bilişimin eğitim üzerindeki etkisi tartışılmaz. Bu güçlü cihazlar, ilk okul bilgisayar laboratuvarlarını başlatan mikrobilgisayarınkiyle aynı düzeyde büyük bir değişikliğe neden oldular. Bilgi işlem gücüne erişilebilirlik artık zaman ve mekanla sınırlı değil.

Bazıları bu değişikliklerin okul bilgisayar laboratuvarının sonunun geldiğinin habercisi olduğunu söylüyor. Yine de birçok eğitimci bunların sürekli kullanımını savunuyor. Aşağıda, okul bilgisayar laboratuvarlarının günümüz ortamında hala önemli olmasının beş temel nedeni bulunmaktadır.

1. İş İstasyonlarının Sunacak Daha Çok Şeyi Var

Taşınabilir bilgi işlem gücü, hemen hemen her eğitim ortamında öğrenme avantajları sunar. Yine de, iPadlerin ve Chromebookların sınırlamaları bulunmaktadır. Bu, iş için doğru aracın bir örneğidir. PC iş istasyonlarının daha uygun olduğu birçok şey bulunmaktadır.

Tam donatılmış bilgisayar laboratuvarı iş istasyonları, mobil cihazlardan daha fazla bilgi işlem gücü ve daha fazla ekran alanı sağlar. Daha iyi ergonomi ve tam boyutlu klavyeler sunarlar. Güçlü işlemcilere sahip bilgisayarlar, gelişmiş programlama, mühendislik ve video düzenleme gibi konular için idealdir ve çoğu zaman olmazsa olmazdır. Tam boyutlu klavyeler, uzun makalelerin daha kolay yazılmasını sağlar.

Eklenen ekran donanımı, öğrencilerin daha akıllı ve daha verimli çalışmasına olanak tanır. Ekranda daha fazla bilgi, tıklamak ve sekmeler ve pencereler arasında geçiş yapmak için daha az zaman gerektiği anlamına gelir. Bunun birçok avantajı vardır. Örneğin, öğrenciler bir makale yazarken referans makaleler açık ve görünür tutulabilir.

Tam boyutlu bir monitörün sağlık yararları önemlidir. Bilgisayar kullanırken doğru ergonomi, gerilmeyi, rahatsızlığı ve fıtıklaşmış diskler gibi uzun süreli yaralanmaları azaltmak için kritik öneme sahiptir. Ekranın üst kısmı göz hizasında veya biraz altında olmalıdır. Dizüstü bilgisayarlar ise bir çalışma yüzeyinde çok daha alçakta durur.

Sonuç, genellikle “teknoloji boynu” olarak adlandırılan önemli boyun gerginliğidir. Tam boyutlu, ayarlanabilir bir monitör kullanmak, öğrencilerin rahat etmesini sağlar ve gelecekteki sağlıklarını korur.

iş_istasyonları_daha_iyi_ergonomi_sağlar

Okul bilgisayar laboratuvarınızda güçlü bilgi işlemeye ihtiyacınız yok mu? Okulunuz tüm öğrencilere dizüstü bilgisayar veya Chromebook veriyor mu? Tam boyutlu harici monitörler sağlayarak iş istasyonu konforu ve üretkenliğinin avantajlarından yararlanın. Kolay bağlantı için dok istasyonları veya WiFi seçenekleri ekleyin.

2. Okul Bilgisayar Laboratuvarları Adil Erişim Sağlıyor

Bire bir bilgisayara sahip olma artarken, hakkaniyette boşluklar devam ediyor. Birçok okul hala bire bir öğrenmeyi uygulayacak kaynaklara sahip değil.

Okul Ağı Konsorsiyumu, 2018-2019 yıllık altyapı anketinde bu boşlukların boyutunu ortaya koyuyor. Lise öğrencilerinin yüzde kırk biri (%41), paylaşılmayan bir okul içi cihaza erişimden yoksundur. Orta okullarda öğrencilerin %37’si bireysel bire bir kullanımlı cihaz erişiminden yoksundur.

İlkokul öğrencileri, %71 oran ile kişisel cihazlara en az erişime sahip olan grup olarak bulunuyor. Bu, önceki yıla göre bir miktar ilerlemeyi temsil etse de yine de ABD öğrenci nüfusunun büyük bir bölümünü okul günü boyunca özel bir cihaz olmadan bırakıyor.

Okul-Bilgisayar-Laboratuvarlarına-Erişim-Sağlayın

Anket, evde, öğrencilerin bilgi işlem cihazlarına erişiminde hiçbir kazanım olmadığını buldu. Bu aslında devam eden bir trend. 2015’ten bu yana, %10 veya daha az okul bölgesi, tüm öğrencilerinin evlerinde paylaşılmayan cihazlar aracılığıyla internet erişimine sahip olduğunu bildirdi.

Tüm öğrenciler özel bir bilgi işlem cihazına sahip olana kadar, okul bilgisayar laboratuvarları bu hayati kaynağa adil erişim için bir yer sağlar.

3. Okul Bilgisayar Laboratuvarları Ek Sınıf Öğrenimi

Ders sırasında Chromebook veya diğer mobil cihazları kullanan öğrenciler, sınıf müfredatıyla birlikte dijital okuryazarlık becerileri kazanırlar. Öğrenciler not yazarlar. Grup projeleri dijital olarak yürütülmektedir. İnternet, araştırma ödevleri için elinizin altındadır. Bu doğal bir entegrasyondur.

Bu nedenle, bazı eğitimciler bilgisayar öğreniminin tüm yönlerinin bilgisayar laboratuvarından günlük sınıflara taşınması gerektiği sonucuna varıyorlar. Tartışmanın diğer tarafında, ayrı bilgi işlem tesislerinin sürdürülmesini savunanlar var. Nedenler listesinin başında sınıfta öğrenmede sınırlı süre bulunmaktadır..

Sınıf öğretmenleri zaman baskısı altındadır. Gerekli müfredatı işlemek ve öğrencilere aktarmak günlük bir zorluktur. Bu öğretmenler, daha önce bir teknoloji uzmanı veya bilgisayar öğretmeni tarafından işlenen öğretimi nasıl ekler? Zaman bulmak başka bir şeyden fedakarlık etmeyi gerektirir.

Bilgisayar laboratuvarları, doğrudan sınıf müfredatıyla ilgili olmayan becerileri geliştirmek için de bir zaman ve alan sağlar. Bu beceriler ilk olarak laboratuvarda öğrenilebilir. Daha sonra evde ve sınıfta devam eden uygulamalarla ustalaşılabilir.

4. Başka Bir Adla Bir Bilgisayar Laboratuvarı… Hâlâ Bilgisayar Laboratuvarıdır

Birçok okul, bilgisayar laboratuvarını tamamen kaldırmak yerine yeniden adlandırdı. Bu, tipik olarak bir dereceye kadar alan ve teknoloji oluşumunu içerir. Genellikle aşağıdakiler gibi tamamen yeni bir ad içerir:

 • Öğrenme alanı
 • Öğrenme laboratuvarı
 • Bilgi alanı
 • Bilgi istasyonu
 • Bilginler alanı
 • Yaratım atölyesi
 • STEM laboratuvarı
 • İnovasyon merkezi
 • Dijital alan

İş istasyonlarını okul kütüphanesine entegre etmek popüler bir yaklaşımdır. Bu çeşitli alanlar genellikle “kütüphane ortak alanları” olarak bilinir. Giderek artan bir şekilde, okul kütüphaneleri basılı materyalleri stoklamaktan çok, işbirliği ve anlam yaratmakla ilgilenmektedir.

Kütüphane-Ortak-Alanları

Bireysel kullanımlı iş istasyonu sıraları için ideal bir yerdir. Teknoloji açısından zengin işbirliği alanları. Veya okulunuzun ideal 21. yüzyıl öğrenim alanı için herhangi bir teknoloji kombinasyonu.

Kütüphanede işleri daha sakin mi tutmak istersiniz? Sınırlı personel kaynaklarınız mı var? İlkokul bilgisayar laboratuvarları için bu öneriyi deneyin:

 1. Kütüphaneye bitişik 25-30 bilgisayarı bir araya getirin
 2. İki odayı ayırmak için bir cam bölme kullanın
 3. Her iki alanı da izleyebildikleri için personel ihtiyaçları en aza indirilir
 4. Okul kaynakları kesilirse, kütüphanenin/laboratuvarın yakınlığı her ikisinin birden kapanma olasılığını en aza indirir.

STEM laboratuvarı, gelecek vaat eden başka bir yaklaşımdır. Bu özel yüksek teknolojili öğrenme alanları, öğrencileri keşfetme, inşa etme ve yaratma konusunda güçlendirmek için tasarlanmıştır. STEM laboratuvarları tipik olarak bireysel iş istasyonlarını ve geniş kapsamlı işbirliği alanlarını içerir. İyi kaynaklara sahip okullarda, STEM laboratuvarları genellikle öğrenci cihazlarını ve sağlam bir kütüphane donanımını tamamlar. Örneğin St. Thomas Okulu, her öğrenciye bir dizüstü bilgisayar sağlar ve iki ayrı STEM alanına sahiptir.

Başka bir seçenek de mevcut bir okul bilgisayar laboratuvarını yenilemektir. Laboratuar mevcut konumunda kalır ancak mobilyaları, teknolojisi ve dekoru günümüzün öğrenme yaklaşımlarına daha iyi uyacak şekilde elden geçirilir.

5. Modern Bilgisayar Laboratuvarları İşbirliğini Destekliyor

Geleneksel bilgisayar laboratuvarları bir şeyi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır: benzer ödevlerle uğraşan büyük bireysel öğrenci sınıfları. Bunlar genellikle, kablo ve tel kaplı duvarlara dayalı iş istasyonlarının olduğu, penceresiz odalardı.

Günümüzün bilgisayar laboratuvarları, ortak kütüphaneler ve STEM laboratuvarları eski atalarına hiç benzemiyor. Sayısız öğrenme aktivitelerini kolaylaştırmak için tasarlandılar. Yalnız öğrenme ve test etme. Ama aynı zamanda ve belki de en önemlisi, işbirlikçi grup çalışması.

Sınıflar günümüzün yapılandırmacı öğrenme stillerine uyum sağlamak için yeniden tasarlanıyorsa, bilgisayar laboratuvarları da kavramları keşfetmek ve anlam yaratmak için birlikte çalışmayı kolaylaştırmak için yeniden tasarlanmaktadır.

21. Yüzyıl Okul Bilgisayar Laboratuvarı Tasarlamak

21. yüzyılda bir bilgisayar laboratuvarı tasarlamanın tek bir doğru yolu yoktur. (Ne derseniz deyin.) Sonu düşünerek başlamak, başlamak için iyi bir yerdir. Mekanla ilgili hedefleriniz neler? Kaç öğrenciye ev sahipliği yapmasını istiyorsunuz? Hangi şekillerde kullanılacak?

Çoğu zaman, ortak alan tipi alanlar, çeşitli öğrenme türlerini kolaylaştırmak için bir dizi teknoloji ve mobilyayı birleştirir. Bunlar uzaktan veya çevrimiçi öğrenme ve araştırmayı içerir. İçerik oluşturma ve işbirliği. Test etmek ve ders çalışmak. Bireysel ve grup çalışması. Ders çalışmak, ders çalışmak ve sosyalleşmek. Hatta e-spor kulübü uygulamaları.

Hiçbir ortak öğrenme alanı veya bilgisayar laboratuvarı birbirine benzemeyecektir. Esneklik ve teknoloji ve pedagojiyle birlikte gelişme yeteneği anahtardır. Alanı aktiviteye dayalı bölgelere ayırmak yardımcı olabilir.

 • Bireysel çalışma bölgeleri. Bunlar bir dizi teknik seçeneği içerebilir. Tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi bireysel cihazlarla kullanım için daha küçük bölmeler. Kişisel cihazlara bağlanmak için harici monitörlerle daha geniş alanlar. Ve STEAM öğrenimini ve diğer özel proje çalışmalarını desteklemek için tam donanımlı PC destekli iş istasyonları. Gizlilik için bir tür bölümleme eklemek faydalı olabilir.
 • Ortak çalışma alanları. Modüler mobilyalar, birçok proje bazlı ve grup çalışmasına uyum sağlamanın anahtarıdır. İdeal olarak, öğrenciler masaları ihtiyaçlarına göre kolayca yeniden düzenleyebilirler. Güç erişimi, bağlantı ve şarj önemli hususlardır. Geniş izleme açılarına sahip büyük, 24 inç ve üstü monitörler, öğrencilerin grup projeleri ve sunumları için içeriği kolayca görmelerine yardımcı olur.
 • Sosyal öğrenme alanları. Daha az yapılandırılmış alanlar sağlamak, öğrencilerin iş birliği yapmasına ve rastgele öğrenmesine olanak tanır. Rahat, yumuşak mobilyalar ve kafe masaları rahat bir hava oluşturur. Bu alanlarda konuşma ve bir miktar gürültü bekleneceğinden, akustik buna göre planlanmalıdır.

IPS panelli monitörler, işbirliğini desteklemek için en iyi özellikleri sunar. Bunlar, renk ve kontrastta kayma olmaksızın hem yukarı/aşağı hem de yan yana olmak üzere mümkün olan maksimum görüş açılarını içerir. Bütçeniz izin veriyorsa, 4K çözünürlük en büyük görünür ayrıntıyı sağlar. Ultra HD, ortak proje çalışması için yaygın olan yakın görüntüleme mesafelerinde özellikle dikkate değer bir görsel etki yaratır. İçerik paylaşma yetenekleri, ortak çalışma alanlarının bir başka önemli yönüdür. İster kablolu ister kablosuz olsun, öğrenciler hızlı bir şekilde bağlanabilmeli ve içerik paylaşabilmelidir.

İstediğiniz adla adlandırın, bilgisayar laboratuvarları kalıcı olabilir. Okul bilgisayar laboratuvarlarının yaratıcı bir şekilde dönüştürülmesi, gelişen eğitim ihtiyaçlarını karşılamanın akıllı bir yoludur. Bu teknoloji açısından zengin alanlar, daha fazla bilgi işlem gücü ve daha fazla ekran alanı ile eşit şekilde daha fazla öğrenciyi barındırır. Öğrencilerin, üniversite ve kariyer hazırlığı için temel becerileri olan dijital okuryazarlığı keşfetmeleri, oluşturmaları, bağlantı kurmaları ve geliştirmeleri için bir yer sağlarlar.