ViewSonic Library > Eğitim > İçgörüler > Lise Öğrencileri İçin 5 Ters-Yüz Sınıf Aktivitesi

Lise Öğrencileri İçin 5 Ters-Yüz Sınıf Aktivitesi

Ters-yüz sınıf yaklaşımı, akademik kurumlarda popüler bir seçenek olarak ortaya çıkıyor, ancak hala birçok lise öğretmeni, yüz yüze ders bileşenine başvurmak için en iyi ters-yüz sınıf etkinliklerinin farkında değiller. En önemlisi, seçtiğiniz etkinliklerin, daha fazla anlamaya, bilgiyi akılda tutmaya yardımcı olacak ve öğrencilerin dersle ilgili kalmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanması gerekir.

Lise öğrencilerine yönelik beş özel ters-yüz sınıf etkinliği hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin veya daha fazla sınıf görüşü ve yenilikçi Eğitim Teknolojileri çözümleri için ViewSonic Eğitim sayfasını ziyaret edin.

Giderek artan sayıda lise öğretmeni, öğrencilerin, önce evde bireysel olarak bilgilerle tanıştıkları, daha sonra ise sınıfta öğretmenin rehberliğinde bir grup olarak, anladıklarını pekiştirdikleri ters-yüz sınıf modelini benimsemektedir. Ancak bu modelin başarısının anahtarı, yaşa uygun olan ve bu nedenle öğrenme hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olabilecek türdeki etkili sınıf etkinlikleridir.

Doğru sınıf etkinliklerinin seçilmesi ters-yüz model için kritiktir; çünkü esasen öğrencilerin daha önce öğrendikleri üzerine inşa etmelerine, anladıklarını geliştirmelerine ve potansiyel olarak, öğrencilerin kendi başlarına çalışırken dikkate almamış olabilecekleri yeni fikirlere maruz bırakacak bir yapıyı sağlamaları gerekir. Aynı zamanda, derslerin enteresan, ilgi çekici ve bilgiyi akılda tutma açısından gerçekten faydalı olması gerekir.

Neyse ki ters-yüz lise sınıfları için yaşa uygun ve uygulanabilir birçok etkinlik bulunmaktadır. Bu yazıda, öğretmenlerin kullanabilecekleri en değerli beş seçeneğe daha yakından bakacağız.

5 Flipped Classroom Activities for High School Students

Liselere Uygun 5 Ters-Yüz Sınıf Aktivitesi

Öğretmenler için uygun sınıf etkinlikleri bulmak, ters yüz sınıf modeline geçişle ilgili en zorlu görevlerden biri gibi görünebilir. Bununla birlikte, bazı uyarlamaların gerekli olması muhtemel olsa da, bu bölümde ana hatlarıyla belirtilen, başvurabileceğiniz beş en iyi etkinlikle tanışacaksınız:

1. Vaka Çalışmaları

Lise öğrencileri için en faydalı ters yüz sınıf aktivitelerinden biri, sınıfı tipik olarak üç ila altı öğrenciden oluşan gruplara ayırmayı ve ardından bu gruplara evde öğrendikleri konuyla ilgili bir vaka çalışması vermeyi içerir. Bu gerçek veya kurgusal bir senaryo olabilir; ancak gerçekçi olmalıdır.

Edutopia’da yayınlanan bir makalenin açıkladığı gibi, iyi bir vaka çalışması, ideal olarak birçok olası çözümü veya farklı potansiyel ‘doğru’ yanıtları olan açık uçlu bir problem sunmalıdır. Lise öğrencileri için öğrencilerin vaka çalışmasının tekrar tekrar okunarak ders zamanının boşa gitmesini önlemek için vaka incelemelerinin nispeten kısa tutulması en iyisidir.

Ters-yüz sınıf modeli bağlamında, vaka çalışmaları değerli bir rol oynayabilir çünkü öğrencileri öğrendikleri ders konusu hakkında düşünmeye ve aynı derecede önemli olarak, bunu gerçekçi bir senaryoya uygulamaya teşvik eder. Ayrıca, bir şeyi neden öğrendiklerini ve bunun onlara nasıl fayda sağlayacağını tam olarak daha iyi anlamalarına da yardımcı olabilir.

2. Sınıf Tartışması

Ters-yüz modelli bir sınıfta öğretmenlerin başvurabilecekleri bir diğer temel ve oldukça etkili olan etkinlik, sınıf tartışmalarıdır. Bu tartışma, öğrencilerin evde öğrendikleri konuya odaklanmalı ve konunun ne kadar iyi anlaşıldığını tam olarak belirlemeyi ve aynı zamanda bu anlayışı bir sonraki seviyeye taşımayı amaçlamalıdır.

Öğretmenler, bu yaklaşımı kullanarak, öğrencilerin farklı görüş ve bakış açılarını paylaşmaları için tartışmaya rehberlik edebilir. Bu daha sonra, özellikle Tarih ve İngiliz Edebiyatı gibi konularda konu içinde var olan bazı nüansları ve var olabilecek bazı farklı görüş ve yorumları ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir.

Sınıf tartışmaları, basit ve resmi olmayan tartışmalardan daha resmi tartışmalara ve hatta toplu beyin fırtınası oturumlarına kadar birçok farklı biçim alabilir. Öğretmenlerin, tüm öğrencilerin katkıda bulunmalarını ve katılımlarını sürdürmelerini sağlamaya yönelik adımların atmaları önemlidir.

3. Sunumlar

Sunumlar lise eğitiminin önemli bir bölümünü oluşturur. Bunun nedeni, öğrencilerin sözlü iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaları ve sunumlarla ilgili teknik ve topluluk önünde konuşma becerileri gerektiren işlere geçecek öğrenciler için değerli deneyimler sağlamalarıdır.

Bu, özellikle bir ters-yüz sınıf etkinliği olarak işe yarar; çünkü öğrencilerin konuyla ilgili kendilerinden emin bir şekilde sunum yapabilmeleri için kendi kendine çalışma aşamasında öğrendikleri bilgiler hakkında eleştirel düşünmeleri gerekeceği anlamına gelir. Bir başka deyişle, öğretmenlerin bir öğrencinin öğrenilen konuyu ne kadar iyi anladığı konusunda net bir fikir edinmelerine yardımcı olur.

Duruma ve bir öğretmenin dersin ne kadarını sunumlarla almak istediğine bağlı olarak, bunlar bireysel olarak veya bir grubun parçası olarak verilebilir; bunlardan ikincisi ilk öğrenme aşamasında grup çalışması için iyi bir fırsat sağlar.

4. Testler ve Oyunlar

Kısa sınavlar ve diğer benzer oyunlar, ters yüz sınıf modelinde derslerin eğlenceli kalmasını sağlamanın harika bir yolu olabilir. Araştırmalar, sınıfta yapılan testlerin, öğrencileri motive etmeye yardımcı olmada önemli bir rol oynayabileceğini, ayrıca potansiyel olarak bilgi edinimini iyileştirmeye ve genel öğrenme sonuçlarını artırmaya yardımcı olabileceğini öne sürmekteler.

Testlerin kullanılması, özellikle test, doğru cevaplar için puan verilmesini ve bir liderlik panosunun izlenmesini içeriyorsa, oyunlaştırmayı sınıfa getirmenin harika bir yoludur. Testler, dersleri daha heyecanlı hale getirmenin yanı sıra, birçok lise öğrencisinin rekabetçi yanını ortaya çıkarmaya da yardımcı olabilir.

Eğer konunun mutlaka basit doğru cevapları yoksa, test formatı mümkün olan en iyi seçenek olmayabilir. Bununla birlikte, aynı temel faydalar, diğer oyunların kullanılmasıyla da elde edilebilir. İnteraktif bir dijital tahtanın etkin kullanımı ve biraz yaratıcı düşünce ile buradaki olanaklar neredeyse sonsuzdur.

5 Flipped Classroom Activities for High School Students

5. Düşün-Eşleş-Paylaş

Düşün-eşleş-paylaş, ters-yüz sınıf ortamlarında yaygın bir etkinliktir. Bunun nedeni kısmen bireysel ve ortak öğrenmeyi birleştirmesinin yanı sıra öğretmenlere öğrencilerinin dersten önce öğrenmeleri istenen konuyu ne kadar iyi anladıklarını görme fırsatı sunmasıdır.

Buradaki temel yaklaşım açısından, sınıfa bir soru sorulmalı – veya bir problem verilmeli – ve ardından bireysel olarak bunun hakkında düşünmek için bir süre harcaması istenmelidir. Oradan öğrenciler, fikirlerini birbirleriyle ve sonunda sınıfın geri kalanıyla paylaşabilecekleri ikili gruplara ayrılır.

Waterloo Üniversitesi tarafından yayınlanan bir makale, düşün-eşleş-paylaş etkinliklerinin, öğrencilerin düşüncelerini başka birine açıklayarak, kendi düşüncelerini netleştirmelerine yardımcı olduğuna dikkat çekmektedir. Fikirlerini başka bir kişiyle paylaşmak, onlara daha geniş sınıfla paylaşma güveni verebilirken, diğer fikirleri duymak da anlayışlarını geliştirebilir.

Son Söz

Yaklaşımı benimseyen veya teşvik eden okulların sayısının artmasıyla birlikte, öğretmenlerin uygun ve faydalı ters yüz modelli sınıf etkinlikleri listesiyle hazırlanmaları önemlidir. Lise öğrencileri için bu etkinlikler, evde karşılaştıkları konuları anlamalarını geliştirmeye odaklanmalıdır.

Bahsedilen beş aktivitenin tümü, öğrencilerin konuları daha derinlemesine keşfetmelerine ve kendi bulgularını sorgulamalarına yardımcı olabilecek fikirlerin paylaşılabileceği durumlar yaratmak için faydalıdır. Bunun yanı sıra, etkinlikler öğrencilerin sözlü iletişim, problem çözme ve teknoloji kullanımı gibi bazı önemli yaşam becerileri üzerinde çalışmalarına da yardımcı olacaktır.

Tartışmalar, vaka çalışmaları, sunumlar ve düşün-eşleştir-paylaş alıştırmaları kullanarak öğretmenler öğrencilerinin anlama düzeylerini değerlendirebilirken, testlerin ve diğer oyunların kullanımı dersleri daha eğlenceli, ilginç ve çeşitli hale getirmeye yardımcı olabilir.

Modern eğitim ve teknolojinin oynayacağı role daha derin bir bakabilmek için Eğitimde Karma Öğrenme 3.0‘ı okumak ilginizi çekebilir. Modern sınıf için daha değerli sınıf bilgileri ve Eğitim Teknolojileri çözümleri için ViewSonic Eğitim sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.