ViewSonic Library > Eğitim > Teknoloji ile Eğitim > Karma Öğrenme Nedir?

Karma Öğrenme Nedir?

Karma öğrenme nedir? Son zamanlarda hakkında çok şey duyuyoruz, ama aslında 2000’lerin başından beri var. Karma öğrenme, dijital teknolojinin geleneksel analog öğretim yöntemleriyle harmanlandığı bir eğitim yaklaşımıdır. Ancak karma öğrenme, aslında bazılarını muhtemelen deneyimlemiş veya kullanmış olduğunuz birden çok pedagojiyi ve öğrenme yöntemini kapsar. Gelin, ona ve alabileceği farklı biçimlere daha yakından bakalım.

Karma öğrenme ve farklı biçimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin veya ViewSonic eğitim çözümlerini keşfetmek için burayı tıklayın.

Muhtemelen karma öğrenmenin ne olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Hatta bir öğrenci olarak bilmeden deneyimlemiş de olabilirsiniz. Aslında, zaten birkaç on yıldır var. Son zamanlarda, COVID-19 salgınının bir sonucu olarak eğitim topluluğu dışında popülerlik kazandı. Karma öğrenme, bilgisayarların sınıflarda kullanılması ve internetin bir öğretme ve öğrenme aracı olarak gelişmesiyle başlamıştır. Geleneksel yüz yüze derslerin içeriğini desteklemek ve tamamlamak için teknolojileri kullanır.

Birden fazla tanımı olmasına rağmen, hepsi bir noktada hemfikir olma eğilimindedir: karma öğrenme birden fazla biçim alabilir. Karma öğrenmenin köklü şemsiye terimine dahil olan eğitimciler ayrıca hibrit öğrenme, uzaktan öğrenme, ters yüz edilmiş sınıflar ve diğer birçok EdTech (Eğitim Teknolojileri) destekli modeli uygulayabilirler. Tüm bu yöntemler veya pedagojiler onun kapsamına girer.

Ancak farklı karma öğrenme biçimleriyle daha derine inmeden önce, açık ve basit bir tanım vererek başlayalım.

Karma Öğrenme Nedir? Basit Tanım

Karma öğrenme, geleneksel yüz yüze derslerin teknolojiyle desteklendiği ve öğrencilerin hem çevrimiçi hem de çevrimdışı kaynaklardan yararlandığı bir eğitim yaklaşımıdır. Kullandığı teknolojiler çoktur ve uygulama derecesi de bir okuldan veya kurumdan diğerine büyük ölçüde değişebilir. Bu nedenle, bu yaklaşım katı bir pedagoji veya öğrenme modeli değil, bir tanımlayıcıdır.

Öyle düşünülse de, harmanlanmış öğrenme, öğretmenleri teknolojilerle değiştirmeyi amaçlamaz. Bunun yerine öğretmenler, derslerini desteklemek ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına daha iyi odaklanmak için teknolojilerden yararlanır. Öğrenciyi, öğrenme sürecinin merkezine yerleştirerek, esneklik ve erişilebilirlik açısından yepyeni birçok olanak sunar.

Karma öğrenme, çok çeşitli teknolojilere dayanır. Bu, bilgisayarlar, interaktif dijital tahtalar, LMS (Öğrenme Yönetim Sistemleri), video konferans, bulut tabanlı çözümler veya tam çevrimiçi müfredat içerebilir.

Mevcut teknolojilerin kullanımı, kaynakların veya ders içeriklerinin bulut tabanlı bir çözüm aracılığıyla basit bir şekilde paylaşılmasından, tüm derslerin ve ödevlerin çevrimiçi olarak gerçekleştirildiği kapsamlı programlara kadar uzanmaktadır.

Aslında, karma öğrenme birçok farklı şekilde uygulanabilir. En yaygın olanlara bir göz atalım.

Farklı Karma Öğrenme Biçimleri

Karma öğrenme kavramı, herhangi bir özel yöntemi veya pedagojiyi tanımlamaz. Bunun yerine, dijital teknolojileri entegre eden herhangi bir eğitim yöntemini veya modelini tanımlar. Başka bir deyişle, çoklu metodolojileri ve uygulamaları kapsayan kapsamlı bir konudur. Bunlardan üçü zaten çok yaygındır:

  • Uzaktan öğrenme, öğrencinin ders sırasında fiziksel olarak bulunmadığı herhangi bir uzaktan eğitim biçimini tanımlar. Günümüzde, bunlar genellikle çevrimiçi olarak öğretilmektedir. Bu tür programlar eşzamanlı, eşzamanlı olmayan şekilde veya her ikisinin karışımı olabilir.
  • Hibrit öğrenme, hem yüz yüze hem de çevrimiçi öğrencilere aynı anda öğreten eşzamanlı bir dersi ifade eder. Sınıfta fiziksel olarak bulunan öğrenciler ve çevrimiçi öğrenciler aynı şeyleri öğrenir ve öğretmenle veya birlikte etkileşime girebilir.
  • Ters yüz sınıflar, geleneksel öğretim yöntemlerini tamamen tersine çevirir. Öğrenciler evde öğrenir ve daha sonra konuyla ilgili pekiştirmek için sınıfta kitap çalışması, ödevler veya laboratuvarlar dersleri yaparlar. Bu, öğrencilerin kendi kendilerine öğretme becerilerini uyguladıkları ve öğrenmelerinde daha bağımsız oldukları anlamına gelir. Bu arada, öğretmenler öğretim görevlisi yerine mentörlük rolünü benimserler.

Bu tür karma öğrenme, öğretmenleri veya geleneksel öğretim yöntemlerini mutlaka ortadan kaldırmaz. Bunun yerine, bilgiyi paylaşmak, etkileşimde bulunmak veya geliştirmek için teknolojiyi kullanır. Bunlardan bazıları, geçmişleri veya eğitim düzeyleri ne olursa olsun öğrencilerin genellikle karşılaştıkları geleneksel engelleri kırmaya da yardımcı olur.

Son Söz

Karma öğrenmenin uygulanması zaten başladı. Eğitimde teknoloji kullanımı sadece geleneksel öğretimin belirli engellerini aşmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda öğrenciye öğrenme sürecinde daha aktif bir rol verirken onu ve öğretmeni daha fazla esneklik ve yeni olanaklarla donatır. Eğitim Teknolojilerinin hızlı gelişimi ve sürekli büyüyen uygulamasıyla, karma öğrenmenin gelecekte önem kazanmaya devam edeceğine şüphe yoktur.

Hâlâ yanıtlanmamış sorularınız varsa, karma öğrenme ve Eğitim 3.0’daki rolü hakkında daha fazla bilgi edinin. Veya ViewSonic eğitim çözümlerini keşfedin.