Udržitelnost

Společnost ViewSonic respektuje životní prostředí a podporuje ekologický způsob života.

Zvyšující se objem odpadků na skládkách je celosvětovým problémem. Společnost ViewSonic Europe se s maximálním úsilím snaží být zodpovědnou firmou a součástí společnosti, která respektuje životní prostředí a podporuje ekologický způsob života.

Přečtěte si naši 2022 Zprávu o odpovědnosti k udržitelnému rozvoji (CSR) zde.

Snížení emisí uhlíku

Being a visual solution leading company, ViewSonic reduces environmental impact by developing more energy efficient products, adopting green packaging, and improving manufacturing and transportation procedures. To set aggressive emission reduction targets and commit to achieving short/long term goals, we joined Science Based Targets initiative (SBTi) in October 2022 and have committed to reaching net-zero value chain GHGs emissions by no later than 2050.

Reaching a status of science-based net-zero emissions implies the following two conditions: • Achieving a scale of value chain emission reductions consistent with the depth of abatement at the point of reaching global net-zero in pathways that limit warming to 1.5°C with no or low overshoot. • Neutralizing the impact of any source of any residual emissions by permanently removing an equivalent volume of atmospheric CO2.

Policy for High-Risk Minerals

Minerals such as Tin, Tantalum, Tungsten, Gold (3TG), and Cobalt are mined in conflict-affected or high-risk areas such as the Democratic Republic of Congo (DRC) and adjoining countries, the revenue from the mining and trading of these minerals is a source of funding for armed groups and anti-government forces carrying out atrocities and human rights abuses. Minerals sourced from such conflict-affected or high-risk areas have the potential to promote conflict, human rights violations, and environmental degradation. ViewSonic considers mining to be an intensive process involving social and environmental risks. ViewSonic believes that the mining of metals and minerals, including Tin, Tungsten, Tantalum, Gold (so-called conflict minerals) and Cobalt mined in the DRC, as well as other minerals mined in other regions, must be managed. ViewSonic’s policy is that we want no part in any human rights violations or environmental destruction. While sourcing minerals that originate in conflict-affected or high-risk areas, we will not, by any means, tolerate, knowingly profit from, contribute to, assist with or facilitate the commission by any party of any form of human rights violations or abuses, or support operations that result in the degradation of socioeconomic and environmental stability. As a member of the Responsible Minerals Initiative (RMI), we require suppliers to adhere to this policy and expect them to support and promote compliance within the supply chain. ViewSonic takes the following actions to responsibly source minerals used in ViewSonic Monitor products. 1. Notify suppliers of the responsible minerals sourcing policy and code of conduct (harmonized with the RBA code of conduct). SREA 2. Identify and prioritize minerals for inclusion in our responsible sourcing strategy (currently Tin, Tungsten, Tantalum, Gold, and Cobalt) for our supply chains. 3. Require suppliers to conduct due diligence on prioritized minerals in accordance with OECD Guidance and provide routine reporting using the tools developed by the Responsible Minerals Initiative (RMI) to enable supply chain transparency. 4. Ensure that minerals are procured only from smelters and refiners verified as compliant with the Responsible Minerals Assurance Program (RMAP) developed by the RMI. ViewSonic requires smelters and refiners to obtain proof of compliance through their supply chains. 5. Continue to collect relevant information regarding industry trends, customer reactions, and movements in the US, EU, and other regions to assure continued compliance to future regulations. Please find our Responsible Minerals Report.

Recyklování

Návrh recyklovatelnosti je zásadní pro snížení dopadu našich výrobků na životní prostředí po skončení jejich životnosti a snížení nákladů na recyklaci. Návrh pro recyklovatelnost nám také umožní přejít na vnitřní smyčky oběhového hospodářství, jako je například sběr dílů. To je jedna z oblastí, na kterou se zaměřujeme v rámci našeho přístupu k ekologickému designu, protože se snažíme neustále zlepšovat celkovou ekologickou stránku našich výrobků.

Zásady nakládání s odpady společnosti ViewSonic Europe jsou v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU, O odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE), a v některých zemích jsme se spojili s recyklačními organizacemi. Informace lze získat v místě nákupu nebo u našich servisních partnerů.