SPECIFIKACE


  • COLORS
    Black
  • OPERATING SYSTEM
    PPC 2003
  • PROCESSOR
    Intel Xscale™ 416 MHZ

PODPORA A SOUBORY KE STAŽENÍ


Katalogové listy