Prohlášení o ochraně osobních údajů


Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů zveřejňují informační postupy společnosti ViewSonic Corporation a jejích plně vlastněných přidružených a dceřiných společností (souhrnně "ViewSonic", "my" nebo "nás") týkající se našich webových stránek (souhrnně "Stránky").

Odpovědnou osobou ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména, nikoli však výlučně, obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (EU GDPR) a obecného nařízení Spojeného království o ochraně osobních údajů (UK GDPR), je:

ViewSonic Corporation

c/o ViewSonic Europe Limited
Miles Yard
10 Miles Street
SW8 1GX London
Tel.: +44 (0) 207 382 8250

Jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů můžete směřovat na:

data@viewsonic.com

Pro návštěvníky webových stránek z Evropské unie (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo Spojeného království (UK) jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů:

c/o activeMind.legal Rechtsanwaltsgesellschaft m.b.H
Potsdamer Straße 3
80802 Mnichov
Německo
Tel.: + 49 (0) 89 / 919294-900
E-mail: data@viewsoniceurope.com

Vaše práva ohledně osobních údajů

Pomocí kontaktních informací můžete kdykoli uplatnit následující práva:

Kromě toho mohou návštěvníci webových stránek z EU, EHP nebo Spojeného království kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu, např. u příslušného dozorového úřadu v zemi nebo spolkové zemi vašeho bydliště nebo u úřadu, který je za nás jako správce odpovědný. Seznam vnitrostátních dozorových orgánů členských států EU naleznete zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en. Ve Spojeném království lze stížnost podat u Information Commissioners Officer (ICO) zde: https://ico.org.uk/make-a-complaint

Shromažďování obecných informací při návštěvě našich webových stránek

Povaha a účel zpracování:

Když navštívíte naše webové stránky, tj. když se nezaregistrujete nebo jinak neposkytnete informace, automaticky se shromažďují informace obecné povahy. Tyto informace (tzv. soubory protokolu serveru) zahrnují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb, vaši IP adresu a podobně.

Zpracovávají se zejména pro tyto účely:

Vaše údaje nepoužíváme k tomu, abychom o vás osobně vyvozovali závěry. Informace tohoto druhu statisticky vyhodnocujeme v případě potřeby anonymně, abychom mohli optimalizovat naše webové stránky a technologie, které jsou za nimi umístěny. Vyhrazujeme si také právo zpětně přezkoumat soubory protokolu serveru, pokud by konkrétní důkazy poukazovaly na nezákonné používání nebo nesprávné chování.

Právní základ:

Zpracování je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek, jakož i na zajištění bezpečnosti systému a odhalování zneužití.

Příjemci:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé údajů pro provoz a údržbu našich webových stránek a zajištění bezpečnosti systému a odhalování zneužití.

Mezinárodní přenosy dat:

Shromážděné údaje mohou být předány do následujících oblastí:

Platí následující záruky ochrany údajů:

Doba uchovávání:

Data jsou ukládána v souborech protokolu serveru v podobě, která umožňuje identifikaci uživatele po dobu maximálně 14 dnů, pokud nedojde k události významné z hlediska bezpečnosti (např. útok DDoS). V případě takové události budou soubory protokolu serveru uloženy až do odstranění případné bezpečnostní hrozby a úplného objasnění bezpečnostně relevantní události.

Při ukládání pro jiné účely jsou IP adresy uživatelů anonymizovány, takže přiřazení IP adres konkrétním uživatelům již není možné.

Předepsané nebo požadované ustanovení:

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není zákonem ani smlouvou vyžadováno. Bez těchto údajů však není zaručeno poskytování služeb a funkčnost našich webových stránek. Jednotlivé služby a servisy navíc nemusí být k dispozici nebo mohou být omezeny.

Námitka:

Níže si přečtěte informace o svém právu vznést námitku.

Soubory cookie

Povaha a účel zpracování:

Soubor cookie je malý datový záznam, který je uložen ve vašem koncovém zařízení a obsahuje údaje, jako jsou například osobní nastavení stránky a přihlašovací údaje. Tyto datové záznamy vytváří a odesílá webový server, ke kterému jste se připojili pomocí webového prohlížeče. Obecně používáme soubory cookie k analýze zájmu o naše webové stránky a k tomu, aby byly naše webové stránky uživatelsky přívětivější.

Právní základ:

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali, jsou ukládány na základě našeho oprávněného zájmu. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem bezchybného a optimalizovaného poskytování svých webových stránek. Pokud se ukládají jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), ukládají se v průběhu níže uvedených služeb třetích stran a podléhají vašemu souhlasu. Přesný seznam nastavených souborů cookie, jejich účel, dobu uložení a právní základ naleznete zde.

Příjemci:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé údajů pro provoz a údržbu našich webových stránek a zajištění bezpečnosti systému a odhalování zneužití.

Mezinárodní přenosy dat:

Shromážděné údaje mohou být předány do následujících oblastí:

Platí následující záruky ochrany údajů:

Doba uchovávání:

Některé ze souborů cookie, které používáme, jsou tzv. "soubory cookie relace". Ty se automaticky vymažou po ukončení vaší návštěvy. Jiné soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Předepsané nebo požadované ustanovení:

Poskytování výše uvedených osobních údajů není stanoveno zákonem ani smlouvou. Funkčnost těchto webových stránek však může být omezena, pokud jsou soubory cookie deaktivovány. Pokud však chcete mít přístup k plným funkcím našich webových stránek a používat je co nejpohodlněji, měli byste přijmout soubory cookie, které vám umožní využívat určité funkce a/nebo učiní webové stránky uživatelsky přívětivějšími.

Technická možnost odhlášení:

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče.

V závislosti na vašem prohlížeči najdete potřebné informace pod následujícími odkazy:

Námitka:

Níže si přečtěte informace o svém právu vznést námitku.

Popovídejte si s pěnkavou

Povaha a účel zpracování:

Pro vaše pohodlí vám zpřístupníme funkci chatu. Náš chatbot Finchy neshromažďuje osobní údaje, pokud je vaše otázky a odpovědi neobsahují. Dovolujeme si vás požádat, abyste při chatování s Finchym neuváděli osobní údaje. Pokud osobní údaje poskytnete, budeme je zpracovávat v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Právní základ:

Zpracování zadaných údajů probíhá na základě vašeho souhlasu.

Příjemci:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé údajů pro provoz a údržbu našich webových stránek a funkce chatu.

Mezinárodní přenosy dat:

Shromážděné údaje mohou být předány do následujících oblastí:

Platí následující záruky ochrany údajů:

Doba uchovávání:

Údaje budou vymazány automaticky každý měsíc nebo dříve, pokud nám napíšete na data@viewsonic.com.

Předepsané nebo požadované ustanovení:

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není zákonem ani smlouvou vyžadováno a žádáme vás, abyste je neposkytovali.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas s uchováváním osobních údajů a jejich zpracováním můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Kontaktujte nás prosím na data@viewsonic.com.

Zpravodaje, webové semináře a diskuze

Povaha a účel zpracování:

Pro zasílání našeho newsletteru, webinářů nebo diskuzí shromažďujeme osobní údaje.

Pro účinnou registraci k odběru newsletterů a webinářů vyžadujeme platnou e-mailovou adresu. Abychom mohli ověřit, že registraci k odběru našich newsletterů a webinářů v Evropě skutečně provedl majitel e-mailové adresy, používáme v příslušných regionech postup "double opt-in" (DOI). Za tímto účelem zaznamenáváme registraci k odběru newsletteru nebo webináře, zaslání potvrzujícího e-mailu a přijetí zde požadované odpovědi.

Při potvrzení se ukládají také následující údaje:

Kromě toho vyhodnocujeme vaše chování při čtení a používání, abychom mohli neustále zlepšovat náš newsletter, webové semináře a srovnatelná sdělení a přizpůsobovat je vašim zájmům a potřebám. Za tímto účelem analyzujeme, zda a na co klikáte v newsletteru ViewSonic zasílaném e-mailem nebo/i zda se účastníte webinářů, na které jste se zaregistrovali, a/nebo zda máte přístup k jejich záznamům, které obdržíte e-mailem, abychom je učinili ještě atraktivnějšími.

Právní základ:

Na základě vašeho souhlasu vám budeme pravidelně zasílat náš newsletter nebo srovnatelná sdělení e-mailem na vámi zadanou e-mailovou adresu a zpřístupňovat vám webové semináře a další aktivity.

Příjemci:

Pro odesílání a vyhodnocování využíváme poskytovatele služeb, který funguje jako náš zpracovatel údajů.

Mezinárodní přenosy dat:

Shromážděné údaje mohou být předány do následujících oblastí:

Platí následující záruky ochrany údajů:

Doba uchovávání:

V této souvislosti budou údaje zpracovávány pouze po dobu existence příslušného souhlasu. Poté budou vymazány.

Předepsané nebo požadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, založené výhradně na vašem souhlasu. Bez vašeho souhlasu vám bohužel nemůžeme zasílat náš newsletter, webové semináře ani vám zpřístupnit další sdělení.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas s uchováváním osobních údajů a jejich používáním pro zasílání newsletteru, webinářů a srovnatelných sdělení můžete odvolat. Odkaz na tuto skutečnost najdete v každém newsletteru, webináři a srovnatelné komunikaci.

Profiling:

Jak je uvedeno výše, vyhodnocujeme vaše používání a stahování newsletterů, webinářů a aktiv, abychom je mohli dále vylepšovat a optimalizovat podle aktuálních zájmů návštěvníků webových stránek. Ze sledování webových stránek se můžete kdykoli odhlásit pomocí odkazu v dolní části newsletteru nebo webináře či srovnatelného sdělení.

Kontaktní formuláře

Povaha a účel zpracování:

Údaje, které zadáte do některého z našich kontaktních formulářů, budou uloženy za účelem individuální komunikace s vámi. Za tímto účelem je nutné uvést osobní údaje, jako je platná firemní e-mailová adresa, jméno, příjmení, pracovní pozice, společnost, telefon a/nebo země/časové pásmo. V závislosti na účelu kontaktního formuláře mohou být požadovány další osobní údaje. Ty slouží k přiřazení požadavku a následné odpovědi na něj.

Právní základ:

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře je založeno na oprávněném zájmu.

Poskytnutím kontaktního formuláře bychom vám chtěli umožnit, abyste se na nás mohli obrátit jednoduchým způsobem. Vámi poskytnuté informace budou uloženy za účelem vyřízení žádosti a pro případné další dotazy.

Pokud nás kontaktujete, abyste si vyžádali ukázku a/nebo služby, například zákaznickou podporu, budou údaje zadané v kontaktním formuláři zpracovány za účelem provedení předsmluvních nebo smluvních opatření.

Příjemci:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé údajů pro provoz a údržbu našich webových stránek nebo kteří pomáhají s dotazy zákazníků.

Mezinárodní přenosy dat:

Shromážděné údaje mohou být předány do následujících oblastí:

Platí následující záruky ochrany údajů:

Doba uchovávání:

Údaje budou vymazány nejpozději 6 měsíců po vyřízení žádosti.

Pokud vznikne smluvní vztah, podléháme zákonným lhůtám pro uchovávání údajů a po jejich uplynutí vaše údaje vymažeme.

Předepsané nebo požadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Vaši žádost však můžeme zpracovat pouze tehdy, pokud nám své údaje poskytnete.

Námitka:

Níže si přečtěte informace o svém právu vznést námitku.

Schůzky

Povaha a účel zpracování:

Pokud si s námi budete chtít domluvit schůzku, ať už osobně nebo online, za účelem seznámení s našimi produkty, budeme potřebovat shromáždit vaše osobní údaje, jako je jméno, příjmení, platná e-mailová adresa, telefonní číslo, název vaší vzdělávací instituce a čas a datum schůzky. Poté vás budeme kontaktovat, abychom vám potvrdili schůzku, zaslali vám pozvánku do kalendáře a upomínkové e-maily týkající se vaší schůzky.

Právní základ:

Na základě vašeho souhlasu vám budeme pravidelně zasílat e-maily týkající se schůzky a setkání s vámi, ať už online nebo osobně.

Příjemci:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé údajů pro provoz a údržbu našich webových stránek nebo kteří pomáhají s plánováním schůzek.

Mezinárodní přenosy dat:

Shromážděné údaje mohou být předány do následujících oblastí:

Platí následující záruky ochrany údajů:

Doba uchovávání:

V této souvislosti budou údaje zpracovávány pouze po dobu existence příslušného souhlasu. Poté budou vymazány.

Předepsané nebo požadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, založené výhradně na vašem souhlasu. Bez vašeho souhlasu s vámi bohužel nemůžeme efektivně komunikovat.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich použitím pro realizaci schůzky můžete do budoucna odvolat. Pro odvolání souhlasu nás prosím kontaktujte.

Marketingové kampaně

Povaha a účel zpracování:

Čas od času můžeme spustit marketingové kampaně, například Trade-In, losování a soutěže. Pokud se budete chtít zúčastnit některé z našich marketingových kampaní, můžeme potřebovat shromáždit vaše osobní údaje, jako je jméno, příjmení, platná e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa a/nebo informace o nákupu produktu, abyste se mohli zúčastnit kampaně, my vás mohli informovat o případné výhře a zveřejnit vaši výhru.

Právní základ:

Na základě vašeho souhlasu vás zařadíme do příslušné marketingové kampaně a můžeme zveřejnit vaše jméno jako výherce na našich webových stránkách, na profilech sociálních médií, v newsletteru nebo v jiném relevantním kanálu.

Příjemci:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé služeb a partneři společnosti ViewSonic a jejích přidružených společností, kteří podporují příslušnou marketingovou kampaň.

Mezinárodní přenosy dat:

Shromážděné údaje mohou být předány do následujících oblastí:

Platí následující záruky ochrany údajů:

Doba uchovávání:

Údaje budou vymazány, jakmile bude dosaženo účelu, pro který byly shromážděny, nebo jakmile bude souhlas odvolán.

Předepsané nebo požadované ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Vaši žádost však můžeme zpracovat pouze tehdy, pokud nám své údaje poskytnete.

Kariéra - kontakty a žádosti

Povaha a účel zpracování:

Vítáme zájemce o práci ve společnosti ViewSonic, ať už prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře nebo sociálních sítí, jako je LinkedIn nebo Indeed. Vámi poskytnuté údaje budeme zpracovávat výhradně za účelem posouzení vaší profesní vhodnosti pro danou pozici a za účelem vašeho kontaktování.

Právní základ:

Zpracování se provádí za účelem navázání pracovního poměru v rámci provádění opatření před uzavřením smlouvy, která se provádějí na žádost.

V okamžiku odeslání žádosti prostřednictvím kontaktního formuláře se na našich serverech automaticky ukládá také vaše IP adresa a datum a čas odeslání žádosti. Shromažďování těchto údajů slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Právním základem pro zpracování vašich údajů za tímto účelem je náš oprávněný zájem na zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

Pokud se přihlásíte prostřednictvím platformy sociálních médií, mějte na paměti, že vaše údaje budou zpracovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů příslušné platformy sociálních médií.

Příjemci:

V rámci společností mají k vašim údajům přístup ty úřady, které je potřebují k plnění smluvních, právních a dozorových povinností a k ochraně oprávněných zájmů.

Pro náš proces podávání žádostí můžeme používat software pro správu personálu, s jehož pomocí můžeme řídit proces podávání žádostí a zveřejňování pracovních nabídek. Za tímto účelem jsme s poskytovatelem služeb uzavřeli smlouvu o zpracování údajů.

Mezinárodní přenosy dat:

Shromážděné údaje mohou být předány do následujících oblastí:

Platí následující záruky ochrany údajů:

Doba uchovávání:

V případě, že bude vaše žádost zamítnuta, bude vymazána 6 měsíců po oznámení rozhodnutí.

V případě vzniku pracovního poměru se dokumenty žádosti uchovávají nejméně po dobu trvání pracovního poměru.

Předepsané nebo požadované ustanovení:

Poskytnutí osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smlouvou. Bez těchto údajů však není možné vaši žádost zpracovat.

Námitka:

Níže si přečtěte informace o svém právu vznést námitku.

Profily na sociálních sítích

Facebook & Instagram

Zpracování údajů prostřednictvím našich profilů na Facebooku a Instagramu.

Spravujeme profily a fanouškovské stránky na Instagramu a Facebooku.

Prostřednictvím jednoduchého odkazu můžete z našich webových stránek přejít na naše prezentace na sociálních sítích Facebook a Instagram. Tyto platformy poskytuje společnost Meta Platforms, Menlo Park, Kalifornie, USA. Tyto stránky na Facebooku/Instagramu spravujeme za účelem informování uživatelů nebo zájemců i zákazníků o našich službách.

Nemůžeme vyloučit, že při vyvolání webových stránek naší společnosti na těchto sociálních sítích může dojít k mezinárodnímu přenosu dat, např. na servery v USA. Dále bychom chtěli upozornit, že jako provozovatel fanouškovských stránek na Facebooku/Instagramu neseme společně se společností Facebook odpovědnost za zpracování osobních údajů návštěvníků těchto stránek. Za tímto účelem jsme se společností Facebook uzavřeli příslušné smlouvy. Vzhledem ke zpracování údajů v USA jsme s touto společností uzavřeli odpovídající standardní smluvní doložky. Standardní smluvní doložky jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/help/566994660333381.

Jako provozovatel nepřijímáme žádná rozhodnutí týkající se zpracování interních údajů a dalších informací vyplývajících z platných zákonů o ochraně osobních údajů, včetně právního základu, identity správce a doby uložení souborů cookie na koncových zařízeních uživatelů.

Společnost Facebook uznává sdílenou odpovědnost za interní data s provozovateli webových stránek a přebírá primární odpovědnost, viz: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Pokud máte profil na Facebooku/Instagramu a jste přihlášeni, může Facebook například analyzovat vaše chování při používání a vytvořit profil používání odpovídající vašemu chování při používání. Tyto uživatelské údaje jsou pravidelně zpracovávány pro účely průzkumu trhu a (personalizované) reklamy.

Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu.

Pokud chcete požádat o informace nebo uplatnit svá uživatelská práva, je možné tato práva uplatnit u nás nebo u společnosti Facebook. Další informace týkající se shromažďování a používání údajů, jakož i vašich práv a možností ochrany naleznete na https://facebook.com/about/privacy a https://instagram.com/about/legal/privacy/

Vezměte prosím na vědomí, že služba Facebook Insights, stejně jako celá fanouškovská stránka na Facebooku, je službou společnosti Meta Platforms.

Facebook jako poskytovatel fanouškovské stránky a nástroje Facebook Insights shromažďuje a analyzuje osobní údaje potřebné pro naše statistiky, a proto může na základě těchto údajů stanovit osobní reference. Nevíme však, které údaje Facebook konkrétně shromažďuje pro vytváření statistik Insights, které nám poskytuje anonymně, a pro jaké účely nad rámec vytváření těchto statistik stránek je Facebook zpracovává. Kromě toho bychom rádi upozornili, že nemáme žádný vliv na shromažďování a zpracování osobních údajů prováděné samotným Facebookem, které přesahuje naše vlastní, výše uvedené statistické účely a jejich rozsah. Facebook může například na základě údajů shromážděných a zpracovaných pro nás i mimo nás vytvářet profily používání a může vytvářet odkazy na váš soukromý profil na Facebooku nebo na jiných platformách. Za toto další shromažďování a zpracování údajů je odpovědný pouze Facebook.

Další informace o používání služby Facebook Insights naleznete na adrese:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Oznámení o ochraně osobních údajů:
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/186325668085084

Linkedin

Spravujeme firemní profily na síti LinkedIn.

Z našich webových stránek se jednoduchým odkazem dostanete na naše stránky na síti LinkedIn. Tuto platformu provozuje společnost LinkedIn Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Tyto firemní stránky na síti LinkedIn spravujeme za účelem informování uživatelů nebo zájemců i zákazníků o naší společnosti. Prostřednictvím našich profilů na síti LinkedIn poskytujeme informace a nabízíme uživatelům možnost s námi komunikovat.

Dále bychom chtěli upozornit, že jako provozovatel firemních profilů LinkedIn jsme společně s LinkedIn odpovědní za zpracování osobních údajů návštěvníků stránek. Za tímto účelem jsme se společností LinkedIn uzavřeli příslušnou dohodu o společné odpovědnosti, která specifikuje rozdělení povinností v oblasti ochrany údajů mezi námi a společností LinkedIn. K této smlouvě máte přístup zde: https://www.linkedin.com/legal/l/page-joint-controller-addendum(zkopírujte a vložte do prohlížeče). V souladu s touto smlouvou je společnost LinkedIn odpovědná za reakci na žádosti subjektů údajů. Chcete-li uplatnit tato práva subjektu údajů, můžete kontaktovat společnost LinkedIn online nebo se na ni obrátit pomocí kontaktních údajů uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů. Můžete také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti LinkedIn prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO(zkopírujte a vložte do prohlížeče).

Kromě toho nás můžete v této souvislosti kontaktovat a uplatnit svá práva související se zpracováním osobních údajů. Za tímto účelem postačí, když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře s výběrem vašeho požadavku "Privacy-LinkedIn". V takovém případě předáme vaši žádost společnosti LinkedIn.

Jakmile navštívíte naše firemní profily na LinkedIn, sledujete tyto stránky nebo se na nich zapojíte, LinkedIn zpracovává osobní údaje. V důsledku toho nám LinkedIn poskytuje přehled a statistiky v anonymizované podobě, po kterých jsme informováni o typech akcí, které návštěvníci na našich stránkách provádějí (tzv. page insights). Není možné, abychom prostřednictvím informací z page insights vyvozovali závěry o jednotlivých členech. Na jedné straně LinkedIn zpracovává údaje, které jste si uložili do svého profilu na základě vlastních zveřejněných informací. Dále LinkedIn zpracovává zejména údaje o tom, jakým způsobem komunikujete s naší firemní stránkou na LinkedIn, např. zda jste sledující naší firemní stránky na LinkedIn.

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu, který jste společnosti LinkedIn udělili v rámci své registrace.

Further information on the processing of your data by LinkedIn can be found in LinkedIn's privacy policy.

Nemůžeme vyloučit, že při vyhledávání na LinkedIn dochází k mezinárodním přenosům dat, např. na servery v USA. Se společností LinkedIn jsme uzavřeli standardní smluvní doložky.

TikTok

Spravujeme firemní profily na TikToku.

Z našich webových stránek se jednoduchým odkazem dostanete na naše stránky na TikToku. Tuto platformu provozují TikTok Technology Limited, irská společnost ("TikTok Ireland"), a TikTok Information Technologies UK Limited ("TikTok UK"). TikTok spravujeme za účelem informování uživatelů nebo zájemců i zákazníků o naší společnosti. Prostřednictvím našich profilů TikTok poskytujeme informace a nabízíme uživatelům možnost s námi komunikovat.

Dále bychom rádi upozornili, že jako provozovatel profilů společnosti TikTok jsme společně s TikTokem odpovědní za zpracování osobních údajů návštěvníků stránek. Za tímto účelem jsme se společností TikTok uzavřeli příslušnou dohodu o společné odpovědnosti, která specifikuje rozdělení povinností v oblasti ochrany osobních údajů mezi námi a společností TikTok. Do této smlouvy můžete nahlédnout zde. V souladu s touto smlouvou je společnost TikTok odpovědná za reakci na žádosti subjektů údajů. Chcete-li uplatnit tato práva subjektu údajů, můžete se obrátit na společnost TikTok online nebo se obraťte na TikTok pomocí kontaktních údajů uvedených v části ochrana osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti TikTok můžete kontaktovat také prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.tiktok.com/legal/report/DPO.

Kromě toho nás můžete v této souvislosti kontaktovat a uplatnit svá práva související se zpracováním osobních údajů. Za tímto účelem postačí, když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře s výběrem vaší žádosti "Privacy-TikTok". V takovém případě předáme vaši žádost společnosti TikTok.

Jakmile navštívíte naše firemní profily TikTok, sledujete tyto stránky nebo se na těchto stránkách zapojíte, TikTok zpracovává osobní údaje. V důsledku toho nám TikTok poskytuje přehled a statistiky v anonymizované podobě, po kterých jsme informováni o typech akcí, které návštěvníci na našich stránkách provádějí (tzv. page insights). Není možné, abychom prostřednictvím informací z page insights vyvozovali závěry o jednotlivých členech. Na jedné straně TikTok zpracovává údaje, které jste si uložili do svého profilu na základě vlastních zveřejněných informací. Dále TikTok zpracovává zejména údaje o tom, jakým způsobem komunikujete s naší firemní stránkou TikTok, např. zda jste sledujícími naší firemní stránky TikTok.

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu, který jste společnosti TikTok udělili v rámci své registrace.

Further information on the processing of your data by TikTok can be found in TikTok's privacy policy.

Nemůžeme vyloučit, že mezinárodní přenosy dat, např. na servery umístěné v Číně, probíhají při vyvolání přítomnosti naší společnosti TikTok. Proto jsme se společností TikTok uzavřeli standardní smluvní doložky. Proto jsme se společností TikTok uzavřeli standardní smluvní doložky. Jejich kopii si můžete vyžádat zde.

Twitter

Spravujeme firemní profily na Twitteru.

Z našich webových stránek se jednoduchým odkazem dostanete na naše stránky na Twitteru. Tuto platformu provozuje irská společnost Twitter International Unlimited Company. Tyto firemní stránky na Twitteru spravujeme za účelem informování uživatelů nebo zájemců i zákazníků o naší společnosti. Prostřednictvím našich profilů na Twitteru poskytujeme informace a nabízíme uživatelům možnost s námi komunikovat.

Kopii našich smluv se společností Twitter si můžete vyžádat here and zde. Chcete-li uplatnit práva subjektu údajů, můžete se obrátit na společnost Twitter online nebo ji kontaktovat pomocí kontaktních informací uvedených v části Zásady ochrany osobních údajů. Můžete také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Twitter prostřednictvím následujícího odkazu: https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp.

Kromě toho nás můžete v této souvislosti kontaktovat a uplatnit svá práva subjektu údajů. Za tímto účelem postačí, když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře s výběrem vašeho požadavku "Ochrana osobních údajů- Twitter". V takovém případě předáme vaši žádost společnosti Twitter.

Jakmile navštívíte náš firemní profil na Twitteru, sledujete tuto stránku nebo se zapojíte do této stránky, Twitter zpracovává osobní údaje. V důsledku toho nám Twitter poskytuje přehled a statistiky v anonymizované podobě, po jejichž zpracování jsme informováni o typech akcí, které návštěvníci na našich stránkách provádějí (tzv. audience insights). Není možné, abychom prostřednictvím informací z insights stránky vyvozovali závěry o jednotlivých členech. Na jedné straně Twitter zpracovává údaje, které jste si uložili do svého profilu, na základě vašich vlastních zveřejněných informací. Dále Twitter zpracovává zejména údaje o tom, jakým způsobem komunikujete s naší firemní stránkou na Twitteru, např. zda sledujete naši firemní stránku na Twitteru.

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu, který jste společnosti Twitter udělili v rámci své registrace.

Further information on the processing of your data Twitter can be found in Twitter's privacy policy.

Nemůžeme vyloučit, že mezinárodní přenosy dat, např. na servery umístěné v USA, probíhají při vyvolání naší přítomnosti na Twitteru. Proto jsme se společností Twitter uzavřeli standardní smluvní doložky.

YouTube

Spravujeme firemní profily na YouTube.

Z našich webových stránek se jednoduchým odkazem dostanete na naše prezentace na YouTube. Tuto platformu provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (dále jen "YouTube").

Můžete si vyžádat kopii našich smluv se společností YouTube zde. Chcete-li uplatnit tato práva související s ochranou osobních údajů, můžete se obrátit na společnost YouTube online nebo ji kontaktovat pomocí kontaktních informací uvedených v části ochrana osobních údajů. Pověřence společnosti Google pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat také prostřednictvím následujícího odkazu: https://support.google.com/policies/answer/9581826?hl=en&visit_id=637980820926013475-2157260577&rd=1.

Kromě toho nás můžete v této souvislosti kontaktovat a uplatnit svá práva související s ochranou osobních údajů. Za tímto účelem postačí, když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře s výběrem vašeho požadavku "Privacy- YouTube". V takovém případě předáme vaši žádost společnosti YouTube.

Jakmile navštívíte naše firemní profily na YouTube, sledujete tuto stránku nebo se zapojíte do této stránky, YouTube zpracovává osobní údaje. V důsledku toho nám YouTube poskytuje přehled a statistiky v anonymizované podobě, po kterých jsme informováni o typech akcí, které návštěvníci na našich stránkách provádějí. Není možné, abychom prostřednictvím informací z insightů stránky vyvozovali závěry o jednotlivých členech. Na jedné straně YouTube zpracovává údaje, které jste si uložili do svého profilu na základě vlastních zveřejněných informací. Dále YouTube zpracovává zejména údaje o tom, jakým způsobem komunikujete s naší firemní stránkou YouTube, např. zda sledujete naši firemní stránku YouTube.

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu, který jste společnosti YouTube udělili v rámci své registrace.

Další informace o zpracování vašich údajů platformou YouTube najdete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube.

Nemůžeme vyloučit, že při sledování na YouTube dochází k mezinárodním přenosům dat, např. na servery v USA. Proto jsme uzavřeli standardní smluvní doložky.

Služby třetích stran

Vložená videa z YouTube

Na naše webové stránky vkládáme videa z YouTube. Provozovatelem příslušných pluginů je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (dále jen "YouTube").

Při spuštění videa YouTube používá poskytovatel soubory cookie, které shromažďují informace o chování uživatele.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů společností YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele, kde najdete také další informace o svých právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany soukromí.

YouTube jako příjemce vašich údajů může vaše údaje předat do USA. Informace o tom, jaké údaje YouTube/Google zpracovává a pro jaké účely, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube a Google https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále jen: "Google

Používáme Google Signals. To umožňuje službě Google Analytics shromažďovat další informace o uživatelích, kteří mají povoleny personalizované reklamy (zájmy a demografické údaje), a poskytovat těmto uživatelům reklamy v remarketingových kampaních napříč zařízeními.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (vč. vaší IP adresy) pro společnost Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: Doplněk prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics.

Společnost Google zpracovává vaše údaje v USA. Upozorňujeme, že úroveň ochrany údajů v USA nemusí odpovídat úrovni ochrany údajů v Evropské unii/ve Spojeném království. Pro USA v současné době neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o adekvátnosti/ nařízení ministra zahraničí Spojeného království o adekvátnosti. Se společností Google jsme uzavřeli standardní doložky o ochraně osobních údajů pro používání služby Google Analytics.

Během vaší návštěvy webových stránek je vaše uživatelské chování zaznamenáváno ve formě "událostí". Události mohou být:

Rovněž zaznamenáno:

Společnost Google zpracovává tyto informace naším jménem za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek a sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách. Zprávy poskytované službou Google Analytics slouží k analýze výkonnosti našich webových stránek a úspěšnosti našich marketingových kampaní.

Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na adrese https://policies.google.com/terms?hl=en and https://policies.google.com/?hl=en.

Webové fonty Google

Pro správné a graficky atraktivní zobrazení našeho obsahu v různých prohlížečích používáme písma "Google Web Fonts" společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen "Google").

Zpracování údajů je založeno na našem oprávněném zájmu na přesném zobrazení našich webových stránek. Vaše osobní údaje jsou předávány společnosti Google v USA.

Further information on Google Web Fonts can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and in Google's privacy policy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Námitka:

Níže si přečtěte informace o svém právu vznést námitku.

Google Tag Manager

Naše webové stránky používají službu Google Tag Manager, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Tag Manager je řešení, které umožňuje obchodníkům spravovat značky webových stránek používané pro sledování a online marketing prostřednictvím jediného rozhraní. Umožňuje rychlé nasazení a aktualizaci značek JavaScript a HTML na našich webových stránkách. Google Tag Manager, který tyto značky implementuje, je sám o sobě doménou bez souborů cookie a shromažďuje pouze osobní údaje, jako je (dynamická) IP adresa uživatele. Slouží spíše jen ke správě dalších služeb, jako je například Google Analytics. Tyto služby zase mohou shromažďovat údaje. Vaše osobní údaje jsou předávány společnosti Google v USA.

Další informace k tomuto tématu naleznete na následující webové stránce: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Odvolání souhlasu:

Poskytovatel v současné době nenabízí žádnou možnost jednoduchého odhlášení nebo zablokování přenosu dat. Pokud si přejete zabránit sledování svých aktivit na našich webových stránkách, zrušte svůj souhlas s příslušnou kategorií souborů cookie nebo se všemi technicky nepotřebnými soubory cookie a přenosy dat v nástroji pro souhlas se soubory cookie. V takovém případě však možná nebudete moci naše webové stránky používat nebo je budete moci používat pouze v omezené míře.

Google AdWords

Naše webové stránky používají službu Google AdWords. V rámci sledování konverzí Google AdWords nastaví společnost Google na vašem počítači soubor cookie ("conversion cookie").

Reklamní materiály jsou doručovány společností Google prostřednictvím tzv. "reklamních serverů". K tomuto účelu používáme soubory cookie reklamních serverů, které mohou být použity k měření určitých parametrů pro měření úspěšnosti, jako je zobrazení reklamy nebo kliknutí uživatelů. Pokud vstoupíte na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží Google Ads do vašeho koncového zařízení soubor cookie. Tyto soubory cookie obvykle ztrácejí svou platnost po 30 dnech a nejsou určeny k vaší osobní identifikaci. U tohoto souboru cookie se obvykle jako analytické hodnoty ukládá jedinečné ID souboru cookie, počet zobrazení reklamy na jedno umístění (frekvence), poslední zobrazení (důležité pro konverze po zobrazení) a informace o odhlášení (označení, že si uživatel již nepřeje být oslovován).

Díky sledování konverzí Google AdWords, které používá váš internetový prohlížeč, se automaticky připojuje přímo k serverům společnosti Google. Na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím tohoto nástroje nemáme žádný vliv, a proto vás informujeme podle stavu našich znalostí: Prostřednictvím integrace AdWords Conversion získává společnost Google informace o tom, že jste vyvolali příslušnou část našich webových stránek nebo klikli na reklamu od nás. Pokud jste zaregistrováni ve službě Google, může Google přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I když nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili ke službě Google, je možné, že společnost Google získá a uloží vaši IP adresu.

Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas, pokud jej udělíte.

Další informace o zpracování údajů společností Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en. V Centru ochrany osobních údajů můžete také změnit osobní nastavení soukromí.

Odvolání souhlasu:

Poskytovatel v současné době nenabízí žádnou možnost jednoduchého odhlášení nebo zablokování přenosu dat. Pokud si přejete zabránit sledování svých aktivit na našich webových stránkách, mějte prosím ve svém prohlížeči požadované nastavení nebo zrušte svůj souhlas pro příslušnou kategorii souborů cookie nebo všechny technicky nepotřebné soubory cookie a přenosy dat v nástroji pro souhlas se soubory cookie. V takovém případě však možná nebudete moci naše webové stránky používat nebo je budete moci používat jen v omezené míře.

Google DoubleClick

Naše webové stránky používají službu Google DoubleClick. Provozovatelem služeb Google DoubleClick je společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google DoubleClick používá skript cookie, který sleduje počet návštěv našich webových stránek, chování uživatele na našich webových stránkách, IP adresu uživatele webových stránek, webové stránky, které si uživatel dříve prohlížel, a klíčová slova použitá pro vyhledávání webových stránek. Pokud jste při surfování přihlášeni ke svému účtu Google, přiřadí společnost Google chování při surfování k vašemu účtu a tyto informace propojí.

Získané informace se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Společnost Google může tyto shromážděné informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud společnost Google pověří třetí strany zpracováním údajů a může spojit vaši IP adresu s ostatními uloženými údaji.

Právním základem pro tyto operace zpracování je váš souhlas, pokud jste jej udělili.

Další informace o zpracování údajů společností Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en. V Centru ochrany osobních údajů můžete také změnit osobní nastavení soukromí.

Odvolání souhlasu:

Poskytovatel v současné době nenabízí žádnou možnost jednoduchého odhlášení nebo zablokování přenosu dat. Pokud si přejete zabránit sledování svých aktivit na našich webových stránkách, zrušte svůj souhlas s příslušnou kategorií souborů cookie nebo se všemi technicky nepotřebnými soubory cookie a přenosy dat v nástroji pro souhlas se soubory cookie. V takovém případě však možná nebudete moci naše webové stránky používat nebo je budete moci používat pouze v omezené míře.

Vaše právo vznést námitku

Individuální právo na námitku

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které je prováděno na základě oprávněných zájmů; to platí i pro profilování založené na tomto ustanovení.

Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Příjemci námitky

data@viewsonic.com

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo upravit tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby byly vždy v souladu s aktuálními právními požadavky, nebo provést změny našich služeb v zásadách ochrany osobních údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové zásady ochrany osobních údajů pak budou platit při vaší další návštěvě.